Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DY3Z Lakartidningen.se 2016-03-17

Sjukhuschefen nekade att förlänga Macchiarinis kontrakt trots press från Karolinska institutet

Trycket från Karolinska institutet, KI, var stort på att Karolinska universitetssjukhuset skulle förlänga Paolo Macchiarinis anställning hösten 2013, trots att man på KI visste att läkare på sjukhuset dömde ut hans metod. Det framgår av en intervju i Dagens Medicin med tidigare sjukhuschefen Birgir Jakobsson.

Michael Lövtrup

När Paolo Macchiarini värvades till Sverige 2010 fick han en kombinerad anställning på KI och på Karolinska universitetssjukhusets ÖNH-klinik. Tanken var att han skulle få möjlighet att tillämpa de regenerativa metoder som han förväntades forska fram på KI.

När anställningen löpte ut efter tre år förlängdes Paolo Macchiarinis tjänst på KI. På Karolinska universitetssjukhuset vägrade dock sjukhuschefen Birgir Jakobsson att göra detsamma.

Beslutet togs trots påtryckningar från KI-ledningen, berättar han för Dagens Medicin:

– Det var ett hårt tryck från KI-ledningen på kliniken att verksamhetschefen skulle förlänga anställningen för Macchiarini. Där fanns professor och prefekt som ville förlänga.

Verksamhetschefen för toraxkliniken, där Paolo Macchiarinis sista patient i Sverige opererades, hade vid denna tidpunkt precis stoppat Paolo Macchiarini från att utföra fler operationer på kliniken, och – enligt vad som senare framkommit – informerat såväl sjukhuschefen som rektor på KI om sitt beslut. Birgir Jakobsson bekräftar att ett skäl till att han inte ville förlänga anställningen var tveksamheter kring operationsmetoden.

– Jag hade naturligtvis kommit fram till att det här inte var en metod som var redo att användas på människor, säger han till Dagens Medicin.

Ett annat skäl till att Birgir Jakobsson inte ville förlänga anställningen var att Paolo Macchiarini lät sjukhusets egna läkare ta hand om komplikationerna efter hans operationer, samt att han »inte fogade sig till sjukhusets regelverk som sjukhuset hade för utlandspatienter«. Vid denna tidpunkt fanns som Läkartidningen berättat en stark kritik på toraxkliniken mot att man fick lägga stora resurser på att ta hand om den patient som vårdats där alltsedan hon fick en konstgjord luftstrupe sommaren 2012.

Det har rests kritik mot att Paolo Macchiarinis operationer klassades som vård och inte forskning, och att de därmed inte bedömdes enligt det forskningsetiska regelverket. Birgir Jakobsson säger att han bara blev tillfrågad om den första patienten.

– Min uppfattning då var att det handlade om en dödssjuk patient vars enda livräddande möjlighet var den här typen av operation Jag tänkte inte forskning i det läget, jag tänkte att det var en humanitär åtgärd för att rädda ett liv, säger Birgir Jakobsson, som i Dagens Medicin uppger att han tog för givet att det var en metod som hade testats ordentligt.

– Jag uppfattade det som att här var det en massa specialister som ansåg att det här var moget för introduktion i mänsklig sjukvård. Då utgår man ifrån att det är testat både experimentellt och i djurförsök. Det är minimikraven, det vet alla.

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016