Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DY3Z Lakartidningen.se 2016-03-17

Sjukhuschefen nekade att förlänga Macchiarinis kontrakt trots press från Karolinska institutet

Trycket från Karolinska institutet, KI, var stort på att Karolinska universitetssjukhuset skulle förlänga Paolo Macchiarinis anställning hösten 2013, trots att man på KI visste att läkare på sjukhuset dömde ut hans metod. Det framgår av en intervju i Dagens Medicin med tidigare sjukhuschefen Birgir Jakobsson.

Michael Lövtrup

När Paolo Macchiarini värvades till Sverige 2010 fick han en kombinerad anställning på KI och på Karolinska universitetssjukhusets ÖNH-klinik. Tanken var att han skulle få möjlighet att tillämpa de regenerativa metoder som han förväntades forska fram på KI.

När anställningen löpte ut efter tre år förlängdes Paolo Macchiarinis tjänst på KI. På Karolinska universitetssjukhuset vägrade dock sjukhuschefen Birgir Jakobsson att göra detsamma.

Beslutet togs trots påtryckningar från KI-ledningen, berättar han för Dagens Medicin:

– Det var ett hårt tryck från KI-ledningen på kliniken att verksamhetschefen skulle förlänga anställningen för Macchiarini. Där fanns professor och prefekt som ville förlänga.

Verksamhetschefen för toraxkliniken, där Paolo Macchiarinis sista patient i Sverige opererades, hade vid denna tidpunkt precis stoppat Paolo Macchiarini från att utföra fler operationer på kliniken, och – enligt vad som senare framkommit – informerat såväl sjukhuschefen som rektor på KI om sitt beslut. Birgir Jakobsson bekräftar att ett skäl till att han inte ville förlänga anställningen var tveksamheter kring operationsmetoden.

– Jag hade naturligtvis kommit fram till att det här inte var en metod som var redo att användas på människor, säger han till Dagens Medicin.

Ett annat skäl till att Birgir Jakobsson inte ville förlänga anställningen var att Paolo Macchiarini lät sjukhusets egna läkare ta hand om komplikationerna efter hans operationer, samt att han »inte fogade sig till sjukhusets regelverk som sjukhuset hade för utlandspatienter«. Vid denna tidpunkt fanns som Läkartidningen berättat en stark kritik på toraxkliniken mot att man fick lägga stora resurser på att ta hand om den patient som vårdats där alltsedan hon fick en konstgjord luftstrupe sommaren 2012.

Det har rests kritik mot att Paolo Macchiarinis operationer klassades som vård och inte forskning, och att de därmed inte bedömdes enligt det forskningsetiska regelverket. Birgir Jakobsson säger att han bara blev tillfrågad om den första patienten.

– Min uppfattning då var att det handlade om en dödssjuk patient vars enda livräddande möjlighet var den här typen av operation Jag tänkte inte forskning i det läget, jag tänkte att det var en humanitär åtgärd för att rädda ett liv, säger Birgir Jakobsson, som i Dagens Medicin uppger att han tog för givet att det var en metod som hade testats ordentligt.

– Jag uppfattade det som att här var det en massa specialister som ansåg att det här var moget för introduktion i mänsklig sjukvård. Då utgår man ifrån att det är testat både experimentellt och i djurförsök. Det är minimikraven, det vet alla.

Kommentarer (1)

  • Den verkliga anledningen till varför ingen förlängning gjordes

    2016-08-04 14:09 | Alla tycks ha glömt bort att sjukhusets misskötta och katastrofala ekonomi gjorde att anställningsärenden gick ända upp till sjukhusdirektören genom dispensförfaranden. Generellt rådde alltså ett anställnings- och förlängningsstopp. Det var ett rent ekonomiskt beslut att inte förlänga utan någon som helst värdering av Macchiarinis insatser. Sjukhusdirektören var alltså knappast en "hjälte" i detta sammanhang. Som vanligt är det nu tydligen viktigast att upprätthålla fasaden och inte innehållet. Karolinska gick kräftgång på alla områden under denna direktörstid inte minst vad gäller repressalier uppifrån då någon stack hål på fasaden (oavsiktligt/avsiktligt). Har alla glömt ledningens hantering av barnläkaren? Där lyser de verkliga färgerna igenom.

    Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons