Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DZCZ Lakartidningen.se 2016-03-29

Efter Uppdrag granskning: Nu ska Socialstyrelsen granska sina beslut

Socialstyrelsen ska gå igenom samtliga legitimationer som beviljades 2014 och 2015 baserat på en utbildning i tredje land som erkänts i annat EU/EES-land. Detta efter att SVT:s Uppdrag granskning lyft upp frågan om falska legitimationer.

Michael Lövtrup

I förra veckan uppmärksammade SVT:s Uppdrag granskning tre fall där sjuksköterskor och läkare fått svensk specialistbehörighet efter att ha lämnat in falska dokument. I samtliga fall kunde personerna verka i flera år med de falska yrkesbevisen innan det hela uppdagades och Socialstyrelsen drog in deras legitimationer.

I Uppdrag granskning framgår att det i alla tre fall fanns information som inte följdes upp, exempelvis varningar från andra myndigheter eller frågetecken kring intygens äkthet.

– I dessa tre fall har vi på Socialstyrelsen gjort flera allvarliga fel. Kontrollen av de falska dokumenten har varit för dålig. I ett av fallen har det dessutom tagit alldeles för lång tid innan vi ändrat tidigare beslut och vi har där heller inte gjort en polisanmälan, säger Erik Höglund, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Två av de tre fallen gäller personer som utbildats i tredje land, men lämnat in handlingar som påstods styrka att de redan godkänts i ett annat EU/EES-land. Därmed kunde de kvittera ut svensk legitimation och specialistbevis enligt EU:s regler för automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer.

Som en följd av uppmärksamheten har Socialstyrelsen beslutat att gå igenom samtliga ärenden av denna typ där beslut fattats under 2014 och 2015.

– I dessa fall kontrolleras äktheten på intygen om erkännande, samt behörigheten att utöva yrket, mot utfärdande myndigheter. Vi kan aldrig garantera ett system som är vattentätt till hundra procent, men vill minimera risken för att det ska finnas fler ärenden som har slunkit igenom systemet, säger Erik Höglund.

Enligt Socialstyrelsen har det blivit lättare att upptäcka falska dokument efter att man börjat använda sig av EU:s nya varningssystem för vårdpersonal som avstängts från sitt yrke.

Att döma av Uppdrag gransknings reportage tycks en bidragande orsak till att falska läkare och sjuksköterskor kan klara sig länge utan upptäckt vara att vårdgivare som upptäcker brister ofta nöjer sig med att avsluta kontraktet, utan att göra någon anmälan till polis eller Inspektionen för vård och omsorg. Ett exempel är den läkare som verkade i tre år i den skånska sjukhusvården utan legitimation. Först efter att fallet togs upp i Uppdrag granskning, två år efter att bluffen uppdagades, har regionen, enligt SVT Nyheter, valt att polisanmäla mannen.

Nästa avsnitt av Uppdrag gransknings »Legitimerad« sänds den 30 mars.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016