Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYCH Lakartidningen.se 2016-03-01 (uppdaterad 2016-03-03)

Standardisering i Stockholms psykiatri en tvistefråga

Standardiserade vårdprocesser ska införas i Stockholms psykiatri. Bland läkarna är gensvaret blandat. En farhåga är alltför mekanisk vård.

Inna Sevelius, frilansjournalist

Tanken är att de standardiserade vårdprocesserna ska säkerställa bedömning och vård på lika villkor och minimera kvalitetsskillnader. Processkartorna innehåller de insatser man bör överväga vid olika diagnoser, från utredning över behandling till uppföljning och avslutning. De bygger på de regionala vårdprogrammen och bästa tillgängliga kunskap.

För att bättre kunna följa varje vårdprocess har två kliniker, Norra Stockholms Psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm (se ruta), valt att bryta upp de stora allmänpsykiatriska enheterna till nya mottagningar med utgångspunkt i vårdprocesserna för enskilda diagnoser, till exempel en mottagning för ångest och en mottagning för affektiv sjukdom.

– Den växande kunskapsmassan i psykiatrin gör att ingen längre kan behärska hela fältet i detalj. Många brukarföreningar efterfrågar också högsta tänkbara specialinsats, säger Göran Rydén, verksamhetschef för Norra Stockholms Psykiatri.

Det exakta utbudet av specialenheter varierar mellan klinikerna. Övergången kommer att ske under våren.

I Norra Stockholms Psykiatri gjordes en förändring mot mer subspecialiserade mottagningar och avdelningar redan 2009, men det innebar att många patienter blev skickade mellan mottagningar. För att bättre behålla kontinuiteten vid samsjuklighet ska varje mottagning nu erbjuda både så kallat basutbud och spetsutbud. Basutbudet är lika för alla mottagningar, medan spetsutbudet är specifikt för mottagningen. En ADHD-patient ska till exempel kunna få depressionsbehandling på sin ADHD-mottagning, medan psykiatri för tvångssyndrom sker på en annan specialenhet. Men även under insatser på en annan mottagning, behåller »hemmamottagningen« behandlingsansvaret.

Förhoppningen är att processkartorna ska leda till en mer jämlik och kostnadseffektiv vård. Men Göran Rydén ser också risker.

– Även om vi har kartor att följa är den kliniska psykiatriska bedömningen viktig. Man får göra avsteg, men det ska motiveras i journalen. Även patientens preferenser ska beaktas, säger han.

Vårdresultatet och följsamheten till processkartorna kommer att följas upp med olika mätningar. På så sätt ska kartorna revideras efterhand.

– Kartorna är styrande, vilket innebär att man ska förhålla sig aktivt till dem. Annars kan vi inte följa upp tillämpningen. Men de är samtidigt dynamiska. Det finns flera tänkbara scenarion. Till exempel om en del patienter får något annat än kartan anvisar är det okej, men om några behandlare alltid gör avsteg är det kanske mer utbildning som behövs. Får vi många avvikelser så kan kartan behöva revideras, säger han.

Men en del läkare ifrågasätter hela tanken att patienten ska erbjudas förutbestämda behandlingar utifrån diagnos, eftersom få patienter är så renodlade och patienter med samma diagnos kan ha olika funktionsnivå och behöva olika saker. Gränsdragningen mellan olika tillstånd är också svår i verkligheten.

– Det blir konstgjort att dela upp patientens problem i enskilda diagnoser som ska behandlas specifikt, säger Sigmund Soback, medicinskt ansvarig överläkare på Psykiatri Södra Stockholms mottagning på Södermalm.

Men Göran Rydén håller inte med.

– Jag ser en rädsla för att operationalisera bedömningen. Men för mig finns ingen motsättning mellan att å ena sidan göra en standardiserad utredning, å den andra möta individen bakom symtomen. Komplexitet har använts som skäl till diffusa insatser som inte hjälper. Vi måste i stället behandla ett problem i taget, säger Göran Rydén.

För Psykiatri Södra Stockholm innebär organisationsförändringen också att läkarbedömning får en större plats än tidigare, då man har haft ordningen att icke-läkare, till exempel psykolog eller kurator, har haft behandlingsansvar för patienterna.

– Södra har tillåtits att vara annorlunda tack vare en kostnadseffektiv verksamhet och att patienterna har uppskattat hög kontinuitet och tillgänglighet. Jag tycker att det saknas anledning till en ny organisation, säger Sigmund Soback. 

Den lokala läkarföreningen är däremot i grunden positiv till subspecialiseringen, säger Gunnar Berglund, ordförande för SLSO:s läkarförening.

– Men det finns en stor oro på många kliniker, eftersom kommunikationen om förändringarna varit så bristfällig, säger han.

SLSO

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, är den landstingsdrivna vården utanför akutsjukhusen i Stockholm. Allmänpsykiatrin för vuxna inom SLSO består av:

 • Psykiatri Nordväst
 • Norra Stockholms psykiatri 
 • Psykiatri Södra Stockholm
 • Psykiatri Sydväst
 • Psykiatricentrum Södertälje
 • Stockholms Centrum för Ätstörningar 
 • Beroendecentrum Stockholm 

Kommentarer (1)

 • Standardisering i Stockholms psykiatri

  2016-03-06 14:06 | Problemet med försöket med standardisering är, att verkligheten skiljer så markant av kartan. Drömmen att kunna behandla ett problem i taget avslöjar ett beklagligt brist på förståelsen av mänsklig fungerande. Det finns inte ett enda psykiatrisk problem som kan behandlas isolerad av personlighetens totala fungerande. Ångesten är ett bra exempel. Det är ju ett affektiv signal att personligheten kan inte bemästra problemen som personen möter i sitt liv. Att reducera problemet till det subjektiva smärtan och att medicinera bort symptomen eller lindra det med symptomfockuserad terapi i stil med KBT/Bt är möjligt, men man har fortfarande inte bemött orsaken till tillståndet, tillståndet vars etiologi är garanterat multikomplext.
  Det är sant att terapier, vilka följer manualer, ger initialt bra resultat, men i långa loppet är återfallen många och orsakar upprepade behandlingar. Alltför stor subspecialisering skapar också illusionen att människan är en mekanism i motsats till en dynamisk organism, så att säga ett psykologisk ekosystem, där allting är beroende av allting. Utan en sådant perspektiv hindrar en organisation sig själv att utvecklas som servicesystem för allmänheten. Drömmen att tänka ingenjörsmässigt om människor finns också i psykiatrin och är det dominerande paradigmet i den biologiskt medicinskt orienterade nutidspsykiatrin, vilket är synd eftersom psykiatrin håller på att förlora, om det inte redan har gjort det, sin position som talesperson för mänskliga varandets och dit hörande lidandets komplexitet.

  Markku Hirn, Leg psykoterapeut, Privat

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons