Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYCH Lakartidningen.se 2016-03-01 (uppdaterad 2016-03-03)

Standardisering i Stockholms psykiatri en tvistefråga

Standardiserade vårdprocesser ska införas i Stockholms psykiatri. Bland läkarna är gensvaret blandat. En farhåga är alltför mekanisk vård.

Inna Sevelius, frilansjournalist

Tanken är att de standardiserade vårdprocesserna ska säkerställa bedömning och vård på lika villkor och minimera kvalitetsskillnader. Processkartorna innehåller de insatser man bör överväga vid olika diagnoser, från utredning över behandling till uppföljning och avslutning. De bygger på de regionala vårdprogrammen och bästa tillgängliga kunskap.

För att bättre kunna följa varje vårdprocess har två kliniker, Norra Stockholms Psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm (se ruta), valt att bryta upp de stora allmänpsykiatriska enheterna till nya mottagningar med utgångspunkt i vårdprocesserna för enskilda diagnoser, till exempel en mottagning för ångest och en mottagning för affektiv sjukdom.

– Den växande kunskapsmassan i psykiatrin gör att ingen längre kan behärska hela fältet i detalj. Många brukarföreningar efterfrågar också högsta tänkbara specialinsats, säger Göran Rydén, verksamhetschef för Norra Stockholms Psykiatri.

Det exakta utbudet av specialenheter varierar mellan klinikerna. Övergången kommer att ske under våren.

I Norra Stockholms Psykiatri gjordes en förändring mot mer subspecialiserade mottagningar och avdelningar redan 2009, men det innebar att många patienter blev skickade mellan mottagningar. För att bättre behålla kontinuiteten vid samsjuklighet ska varje mottagning nu erbjuda både så kallat basutbud och spetsutbud. Basutbudet är lika för alla mottagningar, medan spetsutbudet är specifikt för mottagningen. En ADHD-patient ska till exempel kunna få depressionsbehandling på sin ADHD-mottagning, medan psykiatri för tvångssyndrom sker på en annan specialenhet. Men även under insatser på en annan mottagning, behåller »hemmamottagningen« behandlingsansvaret.

Förhoppningen är att processkartorna ska leda till en mer jämlik och kostnadseffektiv vård. Men Göran Rydén ser också risker.

– Även om vi har kartor att följa är den kliniska psykiatriska bedömningen viktig. Man får göra avsteg, men det ska motiveras i journalen. Även patientens preferenser ska beaktas, säger han.

Vårdresultatet och följsamheten till processkartorna kommer att följas upp med olika mätningar. På så sätt ska kartorna revideras efterhand.

– Kartorna är styrande, vilket innebär att man ska förhålla sig aktivt till dem. Annars kan vi inte följa upp tillämpningen. Men de är samtidigt dynamiska. Det finns flera tänkbara scenarion. Till exempel om en del patienter får något annat än kartan anvisar är det okej, men om några behandlare alltid gör avsteg är det kanske mer utbildning som behövs. Får vi många avvikelser så kan kartan behöva revideras, säger han.

Men en del läkare ifrågasätter hela tanken att patienten ska erbjudas förutbestämda behandlingar utifrån diagnos, eftersom få patienter är så renodlade och patienter med samma diagnos kan ha olika funktionsnivå och behöva olika saker. Gränsdragningen mellan olika tillstånd är också svår i verkligheten.

– Det blir konstgjort att dela upp patientens problem i enskilda diagnoser som ska behandlas specifikt, säger Sigmund Soback, medicinskt ansvarig överläkare på Psykiatri Södra Stockholms mottagning på Södermalm.

Men Göran Rydén håller inte med.

– Jag ser en rädsla för att operationalisera bedömningen. Men för mig finns ingen motsättning mellan att å ena sidan göra en standardiserad utredning, å den andra möta individen bakom symtomen. Komplexitet har använts som skäl till diffusa insatser som inte hjälper. Vi måste i stället behandla ett problem i taget, säger Göran Rydén.

För Psykiatri Södra Stockholm innebär organisationsförändringen också att läkarbedömning får en större plats än tidigare, då man har haft ordningen att icke-läkare, till exempel psykolog eller kurator, har haft behandlingsansvar för patienterna.

– Södra har tillåtits att vara annorlunda tack vare en kostnadseffektiv verksamhet och att patienterna har uppskattat hög kontinuitet och tillgänglighet. Jag tycker att det saknas anledning till en ny organisation, säger Sigmund Soback. 

Den lokala läkarföreningen är däremot i grunden positiv till subspecialiseringen, säger Gunnar Berglund, ordförande för SLSO:s läkarförening.

– Men det finns en stor oro på många kliniker, eftersom kommunikationen om förändringarna varit så bristfällig, säger han.

SLSO

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, är den landstingsdrivna vården utanför akutsjukhusen i Stockholm. Allmänpsykiatrin för vuxna inom SLSO består av:

 • Psykiatri Nordväst
 • Norra Stockholms psykiatri 
 • Psykiatri Södra Stockholm
 • Psykiatri Sydväst
 • Psykiatricentrum Södertälje
 • Stockholms Centrum för Ätstörningar 
 • Beroendecentrum Stockholm 

Kommentarer (1)

 • Standardisering i Stockholms psykiatri

  2016-03-06 14:06 | Problemet med försöket med standardisering är, att verkligheten skiljer så markant av kartan. Drömmen att kunna behandla ett problem i taget avslöjar ett beklagligt brist på förståelsen av mänsklig fungerande. Det finns inte ett enda psykiatrisk problem som kan behandlas isolerad av personlighetens totala fungerande. Ångesten är ett bra exempel. Det är ju ett affektiv signal att personligheten kan inte bemästra problemen som personen möter i sitt liv. Att reducera problemet till det subjektiva smärtan och att medicinera bort symptomen eller lindra det med symptomfockuserad terapi i stil med KBT/Bt är möjligt, men man har fortfarande inte bemött orsaken till tillståndet, tillståndet vars etiologi är garanterat multikomplext.
  Det är sant att terapier, vilka följer manualer, ger initialt bra resultat, men i långa loppet är återfallen många och orsakar upprepade behandlingar. Alltför stor subspecialisering skapar också illusionen att människan är en mekanism i motsats till en dynamisk organism, så att säga ett psykologisk ekosystem, där allting är beroende av allting. Utan en sådant perspektiv hindrar en organisation sig själv att utvecklas som servicesystem för allmänheten. Drömmen att tänka ingenjörsmässigt om människor finns också i psykiatrin och är det dominerande paradigmet i den biologiskt medicinskt orienterade nutidspsykiatrin, vilket är synd eftersom psykiatrin håller på att förlora, om det inte redan har gjort det, sin position som talesperson för mänskliga varandets och dit hörande lidandets komplexitet.

  Markku Hirn, Leg psykoterapeut, Privat

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons