Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYZZ Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Utredare: Mer kunskapsbaserad vård blir mer jämlik

En pågående utredning ska se över hur genomslaget för nationella kunskapsstöd kan bli bättre. På tisdagen var utredaren Sofia Wallström inbjuden till specialitetsföreningarnas representantskap för att berätta om utredningen.

Michael Lövtrup

I december fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets generaldirektör Sofia Wallström uppdraget att utreda hur de nationella kunskapsstöden kan komma till bättre användning i vården. Utredningar har tidigare påvisat brister i efterlevnaden av de nationella riktlinjerna (se ruta).

Syftet, förklarade Sofia Wallström vid representantskapet, är att komma till rätta med de ojämlikheter som finns i svensk vård, ojämlikheter som – sorgligt nog – ökar trots att vårdens resultat generellt blir bättre.

– Den hypotes som utredningen utgår från är att om vården blir mer kunskapsbaserad blir den också mer jämlik, sa Sofia Wallström.

Utredningens uppgift är att kartlägga olika initiativ för att öka genomslaget för nationella kunskapsstöd samt analysera vilka faktorer som hindrar att de får genomslag. Ett hinder som Sofia Wallström själv pekade på är att det finns ett överflöd av kunskapsstöd i vården med olika namn och avsändare.

– Det närmast regnar ned kunskapsstöd. Då är det kanske inte så enkelt att få den effekt man vill.

Samtidigt som de är många kritiseras kunskapsstöden ofta för att ha en oklar målgrupp: patienter, vårdpersonal eller beslutsfattare. Sofia Wallström menade att behovet finns på alla nivåer, men att stöd som kan omfattas av såväl patienter/anhöriga som personal kan vara särskilt betydelsefulla.

– Forskning visar att kunskapsstöd som riktar sig till både patienter och personal får större effekt.

Ett annat hinder är att det inte finns någon som tar ansvar för hela implementeringskedjan från statliga myndigheter via vårdgivare och verksamhetschefer fram till de enskilda vårdanställda.

– Den tänkta kedjan genom systemet finns inte i verkligheten, sa Sofia Wallström.

En fråga som enligt direktiven särskilt ska utredas är de nationella riktlinjernas status. I sin regeringsförklaring i oktober 2014 aviserade statsminister Stefan Löfven att de nationella riktlinjerna skulle bli obligatoriska för att öka jämlikheten i vården. Förslaget fick strax kritik – bindande riktlinjer riskerar ju att kollidera med såväl landstingens självstyre som det professionella yrkesansvaret – och senare formulerade sig hälso- och sjukvårdsministern något mindre kategoriskt. Men nu ska utredaren ta ställning till om de åtminstone bör göras »mer« bindande. Sofia Wallström konstaterade dock att det inte är en enkel fråga.

– Det är inte säkert att det blir jämlikt bara för att det blir en lag.

Utredningen ska lämna sina förslag den 1 mars 2017. I den expertgrupp som knutits till utredningen ingår bland andra Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Riktlinjer följs inte alltid

I november lämnade Vårdanalys en rapport som visade att Socialstyrelsens nationella riktlinjer har ett begränsat genomslag i vården. Exempelvis följs inte alltid tydliga rekommendationer att avstå från åtgärder.

Socialstyrelsen har i utvärderingar av enskilda riktlinjer sett att rekommenderade åtgärder används i ökande grad. Samtidigt konstaterar man att det i många fall finns betydande – och omotiverade – regionala, socioekonomiska och könsmässiga skillnader.

Kommentera

Kommentera
bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: »Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka«

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (7 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld Särskilt vanlig hos personer från östra Medelhavsområdet

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. () 19 AUG 2016

Hyrläkarstoppet
i Skånes psykiatri kan ge högre löner

Nyheter | Högre löner ska få hyrläkare att ta anställning, och vissa redan fast anställda kan få ett påslag för att stanna. Det uppger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund. (1 kommentar) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons