Det är i två avvikelserapporter daterade i början av juni som läkare anser att deras kompetens ifrågasatts av ambulanspersonal.

I det ena fallet skulle en patient med skallskada hämtas av ambulans från en hälsocentral för transport till sjukhus på grund av misstanke om blödning eller nackskada.

Enligt rapporten ska ambulanspersonalen ha låtit patienten gå från brits till brits utan nackkrage – trots att läkaren ansåg att patienten skulle ha en sådan ­ – och uppträtt ifrågasättande mot läkaren inför patienten. Något som skulle kunna medföra såväl förvärrade skador som obehag och otrygghet för patienten, enligt rapporten.

I ett annat fall, där en patient skulle hämtas till sjukhus med ambulans från en annan hälsocentral, hävdar läkare att ambulanspersonal har agerat oprofessionellt och ifrågasatt ordinationer inför patient och anhöriga. Bland annat ska ambulanspersonalen ha krävt EKG och temperaturmätning, trots att läkare bedömt att det inte var nödvändigt.

Fallen – och vikten av att ha en sund kommunikation mellan enheter – ska nu tas upp till diskussion vid kommande APT.