I den nya versionen av WHO:s lista över läkemedel som varje hälso- och sjukvårdssystem bör ha tillgång till finns inte Tamiflu (oseltamivir) längre med på listan över de allra viktigaste läkemedlen. Läkemedlet har nedgraderats till den »komplementära« listan, där bland annat mediciner med ifrågasatt kostnadseffektivitet hamnar. Läkemedlet ska enligt WHO endast användas för svårt sjuka patienter.

Nedgraderingen kommer efter att effekten hos oseltamivir ifrågasatts under en längre tid. En Cochrane-översikt från 2014 fann exempelvis att sjukdomstiden vid influensa kortades med mindre än ett dygn och att sjukhusinläggningarna inte blev färre (en senare meta-analys har dock funnit en något större effekt).

Efter utbrottet av svininfluensa A/H1N1 2009 började många länder runtom i världen att bygga upp beredskapslager med Tamiflu för att kunna bromsa en influensapandemi. I Sverige fanns 2015 Tamiflu i lager för att behandla 1,5 miljoner personer. Enligt uppgifter ska notan ha varit runt 200 miljoner kronor.

Trots beskedet från WHO uppger statsepidemiolog Anders Tegnell till Sveriges Radios vetenskapsredaktion att han anser att det varit väl investerade pengar. Han påpekar att det inte bara handlar om att rädda människoliv utan också om att minska effekterna på samhället under en pandemi, genom färre sjukskrivna individer.