Antalet recept per 1 000 invånare var 312, vilket fortfarande är en bit över Stramas nationella mål på högst 250 recept per 1 000 invånare och år.

Statistiken från Folkhälsomyndigheten visar som tidigare år att skillnaderna mellan olika landsting är stora; på Gotland skrevs 343 recept ut per 1 000 invånare, i Västerbotten bara 251.