Hallå där Nicklas Olsson, vad är årets tema?

– Hållbarhet. Det är ganska mångsidigt. Det kan handla om hållbarhet i vårt yrkesliv, i vården som just nu dräneras på kompetens. Arbetsgivarna har svårt att behålla sin personal. Men det handlar också om hållbarhet ur ett globalt perspektiv – hur vi ska hushålla med jordens begränsade resurser.

Hur många ST-läkare kommer till Åre?

– Vi har 300–350 anmälda. Åre är lite ju otillgängligt så vi var lite nervösa över att få skulle anmäla sig. Vi hade räknat med någonstans mellan 200 och 300 deltagare, så vi är positivt överraskade.

Under tre dagar varvas seminarier med föreläsningar och sociala aktiviteter. Vad ser du mest fram emot under de här dagarna?

– Jag känner mest nervositet över att allt ska klaffa, men vi har ett fullspäckat program med många stora namn och intressanta föreläsningar. Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh kommer till exempel. 

Det talas mycket om primärvården, eller den nära vården, som basen för hälso- och sjukvården och att den därför måste stärkas. Har det ökat specialitetens attraktivitet tror du?

– Jag tror faktiskt det. Här hos oss har det till exempel blivit ganska många ST-läkare i allmänmedicin och alla är väldigt motiverade. Vi är fullbemannade och vår chef är väldigt mån om våra möjligheter att utvecklas, bland annat genom möjligheten till klinisk forskning – jag tror att nästan alla distriktsläkare i länet som är disputerade jobbar hos oss. Jag ser ljust på framtiden nu när det är fler som väljer att bli distriktsläkare.

Varför valde du själv allmänmedicin?

– Jag valde det för bredden – varje dag är något nytt. Jag får följa mina patienter i alla faser i livet, från vaggan till graven. Men möjligheten att kunna påverka min arbetsvardag och mitt friluftsliv, att kunna bo var som helst, var också viktig för mig. 

Vilka särskilda utmaningar har ni i er region?

– Att behålla ST-läkare när de blivit färdiga specialister. Sedan är distansen en utmaning. Vi har ett sjukhus, från nordligaste delen av Jämtland till sjukhuset är det 30 mil. Det talas mycket i vår region om att utveckla den distansoberoende tekniken. Samtidigt är det viktigt att vi får resurser om man flyttar ut mer och mer högspecialiserad vård till primärvården.

Vem tar över stafettpinnen för nästa års kongress?

– Det är inte klart ännu. Man anmäler intresse för att arrangera. Det kräver att man känner att man har möjlighet att göra det och att regionen avsätter tid för planering. Vi kan tänka oss att arrangera kongressen på nytt om ett par år. För det har varit så pass roligt, även om det har varit mycket jobb.