Den norska Nobelkommitténs motivering till att The International Campain to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, i år tilldelas Nobels fredspris lyder: »För sitt arbete för att uppmärksamma de katastrofala humanitära konsekvenserna av all användning av kärnvapen och för sina banbrytande ansträngningar att uppnå ett fördragsbaserat förbud mot sådana vapen«.

ICAN lanserades 2007 av den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen. Svenska läkare mot kärnvapen, som både sitter med i ICAN:s internationella styrgrupp och driver ICAN-arbetet i Sverige, är mycket glada över att ICAN i år fick priset.

– Vi är väldigt glada och vi är väldigt stolta över det här erkännandet. Både för vad det här viktiga FN-förbudet mot kärnvapen innebär, men också för civilsamhällets viktiga roll i att vi har kommit så här långt, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska läkare mot kärnvapen, i en kommentar till Läkartidningen.

Vilken är ICAN:s viktigaste framgång?

– Det är naturligtvis att vi lyckades få staterna att förhandla fram och anta en FN-konvention mot kärnvapen.

Det globala förbudet att använda kärnvapen, där ICAN varit pådrivande, antogs av FN i juli i år. 122 länder röstade för förbudet.

Vad blir den viktigaste frågan att arbeta med framöver?

– Det blir att få stater att ansluta sig till och sedan ratificiera avtalet så att det träder i kraft. Det blir det viktigaste vi kan jobba med under de närmaste åren.

– Jag kan tillägga att läkarnas roll har varit väldigt viktig i det här. Internationella läkarrörelsen mot kärnvapen fick Nobels fredspris 1985, och nu får ICAN som vi bildade 2007 också fredspriset. Man kan konstatera att det finns en god anledning för läkare att engagera sig i kärnvapenfrågan, och att man gör det på ett både framgångsrikt och professionellt sätt som har erkänts av norska Nobelkommittén två gånger, avslutar Josefin Lind.