– Rehabkoordinatorer är en helt ny yrkeskategori i vården och ska finnas som en permanent och naturlig del. Det är en spindeln-i-nätet-funktion som ser till att alla delar hänger ihop för individen, sa dåvarande socialförsäkringsministern Annika Strandhäll i början av 2017.

Hon berättade även att utvärderingen av försöksprojekten kring rehabiliteringskoordinatorer i landstingen visat mycket positiva effekter på sjukskrivningsprocessen. Bland annat genom att avlasta läkare i kontakterna med Försäkringskassan och arbetsplatserna. Enligt en studie från Stockholms läns landsting kan rehabiliteringskoordinatorerna bidra till att förkorta sjukskrivningar.

Regeringen utreder just nu om yrkeskategorin kan få en permanent plats i svensk hälso- och sjukvård. I dag finns rehabiliteringskoordinatorer i alla landsting. SKL:s nya rapport visar att samtliga landsting har vidareutvecklat funktionen under 2016. Resultatet visar att rehabiliteringskoordinatorernas roll och mandat varierar mycket. En del har en mer aktiv roll än andra. Rehabiliteringskoordinatorns insatser är i många fall uppskattade av både patienter och medarbetare – särskilt läkare, enligt SKL.

– Det är mycket glädjande att se resultaten från 2016. Det visar hur viktig funktionen med rehabiliteringskoordinatorer är för att stödja patienter och vårdpersonal för att få en effektiv sjukskrivning så att patienten kan komma tillbaka i arbete. Landstingen har ytterligare vidareutvecklat funktionen i år så vi ser fram emot när resultaten kommer för 2017, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL i ett pressmeddelande.