Efter en lång rekryteringsprocess tar Lena Carlsson nu över det ordinarie jobbet som sjukhusdirektör. För att hitta rätt person har en extern konsult anlitats, och en intern rekryteringsgrupp, som bestått av arbetsgivaren, HR-stöd, fackliga företrädare och representanter från specialistvårdens ledningsgrupp, har varit inkopplade i rekryteringsarbetet. En politisk referensgrupp har också fått tycka till.

– Vi får en chef med gedigen medicinsk kompetens och god kännedom om verksamhetens förutsättningar och utvecklingsbehov, säger regiondirektör Hans Wiklund i ett pressmeddelande

Lena Carlsson har arbetat vid Region Västernorrland sedan början av 1990-talet. Då anställdes hon som överläkare på kirurgen. Hon har varit med om att bygga upp onkologverksamheten på Sundsvalls sjukhus och var klinikchef där fram till 2015 då hon blev länsverksamhetschef.

Hon lyfter fram kompetensförsörjningen som ett prioriterat område.

– Vi har många viktiga frågor framför oss, en av dessa är arbetet med hållbar bemanning som inbegriper minska beroendet av hyrpersonal och inte minst jobba för att den personal vi har ska trivas på sitt arbete och vilja stanna kvar hos oss, säger Lena Carlsson i pressmeddelandet.

Hon nämner ökad kompetensväxling som en del av lösningen.

– När rätt person gör rätt arbetsuppgift utifrån sin kompetens kan vi arbeta smartare.

Region Västernorrland har några mycket turbulenta år bakom sig. Våren 2015 infördes länskliniker inom specialistvården i Västernorrland för att få en mer jämlik och kostnadseffektiv vård. Ett beslut som mötte stark kritik från läkarhåll. Ångermanlands läkarförening påpekade inför omorganisationen att andra landsting som infört modellen fått problem och varnade för att det skulle kunna leda till personalflykt och läkarbrist.

Hösten 2017 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att modellen skulle utvärderas av en extern utredare. Utvärderingen innehöll totalt 23 rekommendationer och förslag på förbättringsåtgärder. Nu befinner sig regionen i ett omfattande utvecklingsarbete utifrån utvärderingen av specialistvårdens organisation.

Regionen kämpar också med att få ordning på de skenande sjukvårdskostnaderna för specialistsjukvården.

 

Läs mer:

Utvärdering ger hopp om lokalt ledarskap i Västernorrland

IVO kräver tydligare rutiner för kirurgin i Västernorrland

Vändning i Örnsköldsviks ödesfråga

Planerna på nytt akutsjukhus i Sollefteå kvarstår

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«