– De nya genterapier mot ALS som nu är under utveckling kommer att innebära en revolution. Men våra fynd tyder också på att man måste vara väldigt, väldigt försiktig så att man inte sänker halten av enzymet SOD1 för mycket, säger Peter M Andersen, överläkare och professor vid Umeå universitet och en av dem som rapporterar fallet tillsammans med tyska forskare.

Patienten, som i dag hunnit bli två år och nio månader, är världens yngsta patient med ALS-liknande symtom och det var i jakten på orsaken till hennes symtom som läkarna på sjukhuset i Hamburg kontaktade Peter M Andersen.

Enzymet SOD1 – som är ett av kroppens viktigaste försvar mot antioxidanter – tros spela en central roll vid utvecklingen av den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (ALS).

Hittills har man trott att det som framför allt spelar roll, snarare än förlust av normal enzymaktivitet, är att det felveckade proteinet som klumpar ihop sig blir toxiskt för cellerna.

Men det nu aktuella fallet i New England Journal of Medicine tyder på att det kan vara mer komplext.

– Vi upptäckte att barnet är homozygot för en väldigt destruktiv mutation i genen för SOD1, som gör att stora delar av proteinet saknas. Vi såg också att hon helt saknade den normala formen av enzymet – och förmågan att ta bort fria syreradikaler – vilket aldrig observerats tidigare.

Forskarna kunde samtidigt påvisa mycket små mängder av det muterade proteinet i hudceller från flickan.

– Vi tror – det kan vi inte bevisa ännu – att det här proteinet agerar som en prion och alltså är smittsamt. Det liknar påfallande mycket den prion som vi tidigare har hittat i ryggmärgen hos vuxna obducerade ALS-patienter med SOD1-mutation.

Det muterade proteinet hos flickan skulle förstås kunna bidra till hennes symtom, konstaterar forskarna.  

Att de var betydligt allvarligare än vad som observerats hos patienter med viss bibehållen enzymaktivitet anser de dock talar för att den totala förlusten av normalt SOD1 hos flickan bidrar till symtombilden.

Just nu pågår utveckling av genterapier där man reducerar halten av just SOD1. Men Peter M Andersen manar alltså till försiktighet.

– Det är väldigt svårt att styra hur mycket man minskar aktiviteten av det här enzymet. Läkemedelsföretagen vill få ut nya terapier så fort som möjligt. Det anser vi är farligt, även om vi gärna vill hjälpa våra patienter.