»När vården inte har möjlighet att snabbt tillgodogöra sig nya forskningsrön kan konsekvenserna bli förödande: patienter behandlas med föråldrade metoder« skriver bland andra Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare, medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, och Klas Kärre, ordförande för forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat vid Cancerfonden.

De anser därför att forskning – återigen – måste bli ett mer naturligt inslag i sjukvårdens dagliga verksamhet.

I linje med det efterlyser de att hälso- och sjukvården tar fram en strategi och mål för hur ny kunskap ska tas upp, att forskning för att utveckla vårdens kvalitet görs till en central del av verksamhetsuppdraget i vården – och att de ekonomiska styrsystemen ändras för att stimulera detta.

De anser också att man måste hitta sätt att stimulera ökat forskningssamarbete mellan vården och universiteten, trots det dubbla huvudmannaskapet som det innebär.