– Det är oroande att Västra Götalandsregionen kan tänka sig att fortsätta med karenskrav för mindre verksamheter som upphandlas. Personalens fria rörlighet är minst lika viktig där, säger Christina Sjöberg, Saco-ordförande inom regionen och styrelseledamot i Västra Götalands läkarförening.

Läkartidningen har tidigare berättat att Västra Götalandsregionens krav på ett halvårs karenstid innan en regionanställd kan börja jobba för en privat vårdgivare har retat upp privata vårdbolag. Villkoret, som har funnits med i upphandlingen av Lundby närsjukhus, har fått den nuvarande vårdgivaren Capio att backa. Även Praktikertjänst har kritiserat karenskravet.

Västra Götalands läkarförening har gjort klart att man motsätter sig karenstid i avtal med privata vårdgivare.

– Vi tycker att det är så urbota dumt och tyvärr ett tecken på att regionen inte litar på sig själv. Här handlar det om en vårdgivare med ett uttalat mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Då kan man inte hindra tidigare anställda från att gå vidare i yrkeslivet, säger Christina Sjöberg.

Vad kan effekten bli?

– Troligen att vårdpersonal med planer att söka sig hit funderar en gång extra om Västra Götaland verkligen är rätt val. En annan risk är att personal söker sig till andra offentliga vårdgivare, med närheten till Halland exempelvis från Göteborgsområdet.

I MBL-förhandlingar har det funnits en facklig samsyn om att karenstidskrav är skadliga för både Västra Götalandsregionens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare och att det begränsar fri rörlighet och konkurrens på arbetsmarknaden.

Från politiskt håll har Moderaterna uttryckt förståelse men Christina Sjöberg hade väntat sig mer.

– Jag tycker nog att man från den politiska ledningen kan göra mer än bara hålla med i kritiken, men hänvisa till att de inte är i majoritet.

Hon är ändå hoppfull över en lösning för Lundby närsjukhus. Budskapet från Västra Götalandsregionen är man ska se över om det är rimligt att ställa karenskrav för större verksamheter som sjukhus.

– Nu signalerar regionen att man kan tänka sig att se över karensregeln vid en ny upphandling för Lundby närsjukhus. Det är en så pass stor enhet att arbetsgivaren har svårt att bortse från kritiken när den är så stark, säger Christina Sjöberg.

Läs mer:
Karens för VGR-anställda som vill jobba privat väcker kritik