Några av operationssalarna på Nya Karolinska i Solna har stora problem med ventilationen, uppger vårdpersonal för Svenska Dagbladet. Det påverkar de anställda, gör att prover ibland måste tas om, orsakar problem med steriliteten och gör golven glatta.

– Eftersom vi inte har någon fungerande luftkonditionering i detta världens dyraste sjukhus får vi ibland en väldigt hög luftfuktighet, 70–80 procent. Då höjer vi värmen för att få ner fuktigheten och motverka kondens, berättar en läkare för tidningen.

Enligt läkaren har det ibland varit 25 grader i operationssalen, att jämföra med ideala 18. Det gör arbetsmiljön svår, särskilt under långa operationer. Fuktigheten gör också att förpackningar riskerar att bli osterila, därför använder personal våtdammsugare för att få bort kondens. 

Samtidigt som sjukhuset brottas med värme och fukt uppger en läkare att man av besparingsskäl dragit in den saft som tidigare erbjudits operationspersonal under långa operationer. 

Chefläkare Torbjörn Söderström säger till Svenska Dagbladet att Region Stockholm har en handlingsplan för hög värme och luftfuktighet, vilken sjukhuset följer. När det gäller NKS luftkonditionering har den modifierats inne på operationssalarna och håller nu på att »trimmas in«.

– Sedan finns det andra utrymmen där vi inte har någon avfuktning och det är ett problem. Man har följt de byggnormer som finns för sjukhusbyggen, men inte tagit höjd för den här typen av klimatproblem. 

 

Läs även:

Nödkyla, inställda operationer och fortsatt höga temperaturer

Operationer ställs in på grund av hög luftfuktighet