Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

HSAN: Ingen prövotid för att ge kostråd med hjälp av bioresonans

Patientsäkerhet 18 APR 2017 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd riktar allvarlig kritik mot en läkare som ordinerat sina patienter en strikt glutenfri kost utan föregående provtagning. Men någon prövotid, som Inspektionen för vård och omsorg yrkat på, blir det inte. ()

Hälsocentraler brister i uppföljningsansvar

Patientsäkerhet 13 FEB 2017 Endast två av 29 granskade hälsocentraler i Västerbottens läns landsting tar ansvar för att patienterna kallas till uppföljning av behandlingsinsatser. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO – och kräver åtgärder.  (12 kommentarer)

Saknade rätt skruvmejsel – får kritik av IVO

Patientsäkerhet 27 JAN 2017 Mitt under operationen vid Skaraborgs sjukhus i Falköping upptäcktes det att rätt skruvmejsel för att skruva bort en platta ur patientens underarm saknades. Nu kritiseras sjukhuset av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. (1 kommentar)

Skarp kritik för försenad vård som ledde till amputation

Patientsäkerhet 09 JAN 2017 IVO riktar skarp kritik mot ett sjukhus i Västra Götalandsregionen som inledningsvis missat att en kvinna drabbats av blodpropp. Den fördröjda diagnosen ledde till att kvinnan behövde amputera ena långfingertoppen. ()

IVO-kritik för bristande kompetens om ketoacidos vid graviditet

Patientsäkerhet 03 JAN 2017 IVO riktar skarp kritik mot ett sjukhus för kompetensbrist kring tillståndet ketoacidos, vilket ledde till fördröjd behandling av en gravid kvinna och uttalad metabolisk acidos hos hennes barn. ()

Läkare arbetade med klocka på armen – får kritik av IVO

Patientsäkerhet 30 DEC 2016 En läkare i Skåne som bar klocka och smycken vid undersökning, vård och behandling av patienter har inte följt föreskrifterna för basal hygien. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ett beslut. ()

Patient träffade 21 läkare på två år

Patientsäkerhet 28 DEC 2016 En patient vid en hälsocentral i Sandviken träffade 21 läkare inom loppet av två år. Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hälsocentralen för bristande läkarkontinuitet. (3 kommentarer)

Pojke miste synen på ena ögat – tre läkare kritiseras

Patientsäkerhet 22 NOV 2016 Tre ögonläkare kritiseras av IVO för att ha feldiagnostiserat en 15-årig pojke och missat att han drabbats av en svår infektion, vilket slutade med att han miste synen på ena ögat. ()

Patient avled efter flygresa – IVO vill se skärpta säkerhetsrutiner

Patientsäkerhet 18 NOV 2016 Att inte avråda en patient med intrakraniell shunt från att flyga till USA var inte fel, anser IVO – men det kan finnas skäl att se över säkerhetsrutinerna vid liknande fall. ()

IVO-kritik mot att asylsökande inte fick defibrillator inopererad

Patientsäkerhet 27 OKT 2016 Danderyds sjukhus antog att det fanns stor risk för att en asylsökande patient i behov av ICD-behandling skulle utvisas, och valde därför att inte genomföra behandlingen. Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sjukhuset för att inte ha utrett patientens omständigheter tillräckligt. ()

IVO: Fel låta läkarstudent jobba som läkare

Patientsäkerhet 10 OKT 2016 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar Landstinget i Uppsala län för att en läkarstuderande utfört medicinska arbetsuppgifter på en vårdcentral utan att vara behörig. (9 kommentarer)

IVO: Blod i urinen ska alltid utredas vidare

Patientsäkerhet 07 OKT 2016 En läkare vid en mottagning i Stockholmsområdet kritiseras av IVO för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för en patient med makroskopisk hematuri. Några månader senare visade en undersökning att patienten hade en tumör i ena njuren. (5 kommentarer)

IVO kritiserar sjukhus för otillräckliga åtgärder

Patientsäkerhet 05 OKT 2016 En patient som först bedömdes ha maginfluensa hade i själva verket en hjärnblödning – vilket på grund av brist på vårdplatser upptäcktes först ett dygn senare. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritik mot Helsingborgs lasarett för otillräckliga åtgärder. ()

IVO: Slarviga journaler är en patientsäkerhetsrisk

Patientsäkerhet 29 SEP 2016 Motsägelsefull information om läkemedel och oklarheter kring ansvaret för patienterna. Efter en omfattande granskning av patientjournaler från akut- och medicinklinikerna vid Skånes universitetssjukhus kritiserar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sjukhuset för att riskera patientsäkerheten. (1 kommentar)

IVO-kritik mot kompetensbrist på akuten – patient tog sitt liv

Patientsäkerhet 29 SEP 2016 En underläkare som hade primärjouren på en psykiatrisk akutmottagning i Östergötland valde att inte lägga in en patient. Patienten tog kort därefter sitt liv. Nu kritiseras Region Östergötland av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att inte ha haft tillräckligt kompetent bemanning. (1 kommentar)

IVO kritiserar psykiatrin i Malmö

Patientsäkerhet 23 SEP 2016 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot psykiatrin i Malmö för att man inte samrått med hjärtläkare kring en tvångsvårdad patient med hjärtbesvär. Patienten avled under vårdtiden. ()

Dålig luft i operationssalar tros ha orsakat infektioner

Patientsäkerhet 21 SEP 2016 För två år sedan ökade antalet infektioner efter ryggoperationer på Skånes universitetssjukhus i Malmö i så hög grad att operationerna under en period stoppades. En utredning visade att det sannolikt berodde på luftkvaliteten i operationssalarna. Nu framhåller Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vikten av regelbundna kontroller av operationsmiljöerna. ()

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet 29 AUG 2016 Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (6 kommentarer)

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet 26 AUG 2016 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. ()

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet 24 AUG 2016 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar)

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet 22 AUG 2016 En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. ()

Ställde beroendediagnos utan att ha träffat patienten - kritiseras

Patientsäkerhet 18 AUG 2016 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot en läkare på en missbruksklinik som skrev ett läkarintyg om en patient han aldrig träffat. ()

Missad provtagning kritiseras

Patientsäkerhet 16 AUG 2016 Trots att patientens halsproblem inte blev bättre fortsatte vårdcentralen att skriva ut antibiotikakurer. Patienten diagnosticerades senare med leukemi, och vårdgivaren kritiseras nu för att man inte tidigare utökade provtagningen. ()

Stroke togs för epilepsianfall

Patientsäkerhet 10 AUG 2016 Efter att en stroke felaktigt tolkats som ett epilepsianfall kritiseras vårdgivaren av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. (4 kommentarer)

Ögonklinik får kritik för bristande uppföljning av komplikationer

Patientsäkerhet 08 AUG 2016 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en privat ögonklinik för bristande rutiner när det gäller uppföljning av komplikationer i samband med en ögonoperation.  ()

Förskrivning av diklofenak borde ha gjorts med större försiktighet

Patientsäkerhet 05 AUG 2016 En läkare som underlät att göra tätare kontroller efter förskrivning av diklofenak under pågående behandling med waran har brustit i den medicinska handläggningen, skriver Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ett beslut.  (2 kommentarer)

IVO-kritik för att inte ha säkerställt huvudoperatörs språkkunskaper

Patientsäkerhet 05 AUG 2016 Språksvårigheter mellan opererande läkare vid ett kejsarsnitt gjorde att kvinnan kände sig otrygg under operationen. Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har vårdgivaren brustit i att säkerställa att huvudoperatören har tillräckliga språkkunskaper. ()

Planerade behandling med medium – kritiseras av IVO igen

Patientsäkerhet 25 JUL 2016 Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. ()

IVO-kritik för utebliven behandling vid rodnad efter fästingbett

Patientsäkerhet 21 JUL 2016 En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer)

Läkare som diagnostiserade med »bioresonans« riskerar prövotid

Patientsäkerhet 19 JUL 2016 En läkare riskerar prövotid efter att i flera fall ha gett kostrekommendationer utan föregående undersökning. Läkaren har förlitat sig på så kallad bioresonans, en alternativmedicinsk metod. ()