Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CC3D Lakartidningen.se 2013-05-27

Inga tider för återbesök när nybesök prioriteras

Medicinmottagningen prioriterar nybesök varför uppföljning av en patient med ulcerös kolit fördröjdes och så även diagnosticeringen av hans rektalcancer. Socialstyrelsen ser allvarligt på situationen. (Soc 9.3.1-61704/2012)

Sara Gunnarsdotter

En medelålders man med regelbundet kontrollerad och läkemedelsbehandlad ulcerös kolit sedan 20-årsåldern sökte 2008 vård för anala besvär. En sigmoideoskopi visade enbart analfissur. Patienten besökte sedan läkare senare samma år, året därpå och 2010 då man planerade för en kontroll med koloskopi 2011. Den blev dock inte utförd.

I början av 2012 försämrades patienten med frekventa blodiga avföringar och illamående. Efter besök i primärvården skickades remiss till sjukhusets endoskopienhet. Remissen returnerades emellertid och skickades då i stället till medicinmottagningen. Ett par månader senare sökte patienten åter på vårdcentralen eftersom besvären kvarstod. Han fick behandling med kortison i form av rektalvätska och vårdcentralen skickade en »påstötningsremiss« till medicinmottagningen.

Någon dag senare var han på besök hos gastroenterolog som bedömde hans tillstånd som ett förnyat skov av koliten. Peroral kortisonbehandling sattes in och såväl gastro- som koloskopi planerades inom sex veckor.

Patienten försämrades dock under tiden och kontaktade åter gastroenterolog som misstänkte skleroserande kolangit. Antibiotika ordinerades.

Efter en kort tid sökte emellertid patienten sjukhusets akutmottagning på grund av tilltagande smärta, allmän sjukdomskänsla och frekventa diarréer. Han lades in på medicinavdelningen och utredning visade dels levermetastaser och dels en 8 cm lång väggförtunning i ändtarmen. En tumör kunde palperas vid undersökning per rektum och koloskopiundersökning bekräftade att det förelåg en malign tumör i ändtarmen. Ingen akut kolit förelåg.

Tumören bedömdes inoperabel. Cirka en månad senare avled patienten.

Den fördröjda diagnosen anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Vårdgivarens utredning konstaterar medicinmottagningen prioriterar nybesök varför det finns få läkarmottagningar för uppföljning av kolitpatienter. »I nuläget finns det patienter som skulle haft återbesök för koloskopi för ett år sedan som ännu inte hunnits med.«

Enligt vårdgivaren är det också svårt att genomföra oplanerade sigmoideoskopi i samband med läkarbesök på medicinmottagningen eftersom endoskopimottagningen ligger så långt bort. Medicinmottagningen har dessutom endast tillgång till gastroenterolog på 20 procent, vilket enligt vårdgivaren är ohållbart för att kunna erbjuda vård inom rimlig tid. Detta innebär också otillräcklig eller ingen alls handledning för AT-och ST-läkare i handläggning av inflammatorisk tarmsjukdom.

Socialstyrelsen ser allvarligt på att medicinskt prioriterade endoskopiundersökningar och återbesök fördröjs. Verksamheten har kartlagt händelseförloppet och föreslagit åtgärder, men Socialstyrelsen saknar en redogörelse för i vilken omfattning åtgärderna kommer att vidtas. Socialstyrelsen har därför begärt in ytterligare redovisning inklusive tidsplan för de åtgärder som inte vidtas omedelbart.

Kommentarer (3)

 • Vill man ha av kömiljarden så ...

  2013-05-27 18:24 | Tyvärr en naturlig konsekvens av ekonomiska incitament. Vården prioriterar sådant som ger högre avkastning – i detta fall nybesök snarare än återbesök. Vill man ha av kömiljarden så får man göra som staten "kräver" ...

  Skillnaden mellan att konsekvent prioritera nybesök vs återbesök kan ju vara en kuratorstjänst som man annars inte hade haft råd med, eller t ex en extra sekreterartjänst.

  Jonas Ludvigsson, barnläkare, Barnkliniken i Örebro

  Jäv:

 • Svårbedömd redogörelse

  2013-05-28 09:19 | Redogörelsen för detta fall saknar datum för planerade undersökningar, genomförda undersökningar, tydliga namn på de enheter och läkare som är involverade (jobbar "gastroenterlogen" på medicinmottagningen? är det samma gastroenterolog hela tiden? Vem/vilka ansvarar för skopierna?).

  Det blir svårt för läsaren att bedöma relevansen av Socialstyrelsens kritik.

  Larsäkare Bohman, läkare, pensionerad

  Jäv:

 • Politiskt feltänk / stupiditet

  2013-05-28 11:48 | Typiskt fel prioriteringar eller en dumhet – orsaken är att Alliansen vill skära ner anslagen till sjukvården för att, trots detta, sedan stolt kunna peka på att köerna kortats för nybesök.

  Resurserna räckte inte ens i starten till fullgoda resurser för både nybesök och återbesök. Samma problem som distriktsläkare brottats med under alla år.

  När återbesökssidan fallerar hamnar allvarliga sjukdomar i kö, som detta exempel visar. Sämre kontroll av hypertoni, receptförnyelser, hjärtan, ... medför ökad förekomst av stroke, hjärtinfarkt, inkompensation, ... med ökad mortalitet och akuta fall på sjukhusen av dåliga patienter som sedan kräver täta kontroller efter utskrivningen under 3-4 månader. Priset för att missköta huvudmannaskapet = ökade kostnader och sämre sjukvård.

  Göran Svensson, allmänläkare, vårdcenrtral

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons