Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CC3D Lakartidningen.se 2013-05-27

Inga tider för återbesök när nybesök prioriteras

Medicinmottagningen prioriterar nybesök varför uppföljning av en patient med ulcerös kolit fördröjdes och så även diagnosticeringen av hans rektalcancer. Socialstyrelsen ser allvarligt på situationen. (Soc 9.3.1-61704/2012)

Sara Gunnarsdotter

En medelålders man med regelbundet kontrollerad och läkemedelsbehandlad ulcerös kolit sedan 20-årsåldern sökte 2008 vård för anala besvär. En sigmoideoskopi visade enbart analfissur. Patienten besökte sedan läkare senare samma år, året därpå och 2010 då man planerade för en kontroll med koloskopi 2011. Den blev dock inte utförd.

I början av 2012 försämrades patienten med frekventa blodiga avföringar och illamående. Efter besök i primärvården skickades remiss till sjukhusets endoskopienhet. Remissen returnerades emellertid och skickades då i stället till medicinmottagningen. Ett par månader senare sökte patienten åter på vårdcentralen eftersom besvären kvarstod. Han fick behandling med kortison i form av rektalvätska och vårdcentralen skickade en »påstötningsremiss« till medicinmottagningen.

Någon dag senare var han på besök hos gastroenterolog som bedömde hans tillstånd som ett förnyat skov av koliten. Peroral kortisonbehandling sattes in och såväl gastro- som koloskopi planerades inom sex veckor.

Patienten försämrades dock under tiden och kontaktade åter gastroenterolog som misstänkte skleroserande kolangit. Antibiotika ordinerades.

Efter en kort tid sökte emellertid patienten sjukhusets akutmottagning på grund av tilltagande smärta, allmän sjukdomskänsla och frekventa diarréer. Han lades in på medicinavdelningen och utredning visade dels levermetastaser och dels en 8 cm lång väggförtunning i ändtarmen. En tumör kunde palperas vid undersökning per rektum och koloskopiundersökning bekräftade att det förelåg en malign tumör i ändtarmen. Ingen akut kolit förelåg.

Tumören bedömdes inoperabel. Cirka en månad senare avled patienten.

Den fördröjda diagnosen anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Vårdgivarens utredning konstaterar medicinmottagningen prioriterar nybesök varför det finns få läkarmottagningar för uppföljning av kolitpatienter. »I nuläget finns det patienter som skulle haft återbesök för koloskopi för ett år sedan som ännu inte hunnits med.«

Enligt vårdgivaren är det också svårt att genomföra oplanerade sigmoideoskopi i samband med läkarbesök på medicinmottagningen eftersom endoskopimottagningen ligger så långt bort. Medicinmottagningen har dessutom endast tillgång till gastroenterolog på 20 procent, vilket enligt vårdgivaren är ohållbart för att kunna erbjuda vård inom rimlig tid. Detta innebär också otillräcklig eller ingen alls handledning för AT-och ST-läkare i handläggning av inflammatorisk tarmsjukdom.

Socialstyrelsen ser allvarligt på att medicinskt prioriterade endoskopiundersökningar och återbesök fördröjs. Verksamheten har kartlagt händelseförloppet och föreslagit åtgärder, men Socialstyrelsen saknar en redogörelse för i vilken omfattning åtgärderna kommer att vidtas. Socialstyrelsen har därför begärt in ytterligare redovisning inklusive tidsplan för de åtgärder som inte vidtas omedelbart.

Kommentarer (3)

 • Vill man ha av kömiljarden så ...

  2013-05-27 18:24 | Tyvärr en naturlig konsekvens av ekonomiska incitament. Vården prioriterar sådant som ger högre avkastning – i detta fall nybesök snarare än återbesök. Vill man ha av kömiljarden så får man göra som staten "kräver" ...

  Skillnaden mellan att konsekvent prioritera nybesök vs återbesök kan ju vara en kuratorstjänst som man annars inte hade haft råd med, eller t ex en extra sekreterartjänst.

  Jonas Ludvigsson, barnläkare, Barnkliniken i Örebro

  Jäv:

 • Svårbedömd redogörelse

  2013-05-28 09:19 | Redogörelsen för detta fall saknar datum för planerade undersökningar, genomförda undersökningar, tydliga namn på de enheter och läkare som är involverade (jobbar "gastroenterlogen" på medicinmottagningen? är det samma gastroenterolog hela tiden? Vem/vilka ansvarar för skopierna?).

  Det blir svårt för läsaren att bedöma relevansen av Socialstyrelsens kritik.

  Larsäkare Bohman, läkare, pensionerad

  Jäv:

 • Politiskt feltänk / stupiditet

  2013-05-28 11:48 | Typiskt fel prioriteringar eller en dumhet – orsaken är att Alliansen vill skära ner anslagen till sjukvården för att, trots detta, sedan stolt kunna peka på att köerna kortats för nybesök.

  Resurserna räckte inte ens i starten till fullgoda resurser för både nybesök och återbesök. Samma problem som distriktsläkare brottats med under alla år.

  När återbesökssidan fallerar hamnar allvarliga sjukdomar i kö, som detta exempel visar. Sämre kontroll av hypertoni, receptförnyelser, hjärtan, ... medför ökad förekomst av stroke, hjärtinfarkt, inkompensation, ... med ökad mortalitet och akuta fall på sjukhusen av dåliga patienter som sedan kräver täta kontroller efter utskrivningen under 3-4 månader. Priset för att missköta huvudmannaskapet = ökade kostnader och sämre sjukvård.

  Göran Svensson, allmänläkare, vårdcenrtral

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016