Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU37 Lakartidningen.se 2016-01-08

Vård med dödsfall kritiseras

Barnet dog i livmodern, som sedan fick opereras bort. Båda händelserna kan kopplas till brister i vården, enligt IVO, som riktar omfattande kritik mot en vårdgivare. (IVO 8.2-21829/2013-31)

Michael Lövtrup

I 19:e graviditetsveckan sökte en kvinna som väntade sitt första barn vård på grund av vattenavgång. Hon lades in på sjukhus och vårdades där fram till vecka 26+6.

När patienten var i vecka 26+6 uppgav hon att hon började känna sig sjuk. Morgonen därpå berättade hon att magen kändes spänd och att fosterrörelserna hade minskat. CTG visade en höjd basalfrekvens, vilket tolkades som ett ökat tryck på navelsträngen på grund av minskad mängd fostervatten.

Den förhöjda CTG-frekvensen bestod och ett ultraljud som togs senare samma dag visade sparsamt med fosterrörelser. En läkare ställde i journalen frågan om uppseglande infektion och ordinerade koll på kvällen av CRP och temp, som hittills varit normala.

Vid 18-tiden uppgav patienten att hon kände sig frusen och sjuk och hade ont i magen. Inga fosterljud kunde hittas med CTG och en dryg kvart senare konstaterade en läkare via ultraljud att barnet hade avlidit intrauterint.

IVO konstaterar i sin utredning av händelsen, som anmälts av både vårdgivaren och patienten, att trots att det fanns tecken på att fostrets och mammans tillstånd sviktade vidtog personalen inga aktiva åtgärder, såsom kontinuerlig fosterljudsövervakning eller akut kejsarsnitt.

Av journalen framgår att det var många läkare inblandade i vården av patienten. Vem som var patientansvarig framgår dock inte. Därför riktar IVO sin kritik mot vårdgivaren som inte lett, planerat och kontrollerat verksamheten på ett sätt så att kravet på god vård uppfylls.

Efter att barnet dött fick patienten på kvällen ytterligare symtom på infektion i form av frossa och feber. En läkare misstänkte redan då sepsis. På natten steg tempen till 40 grader och blodprover var påverkade. Man bedömde att patienten drabbats av infektion i livmoder och fosterhinnor och misstanken om sepsis stärktes. Trots att ytterligare flera symtom på sepsis tillkom under natten var det dock först nästa dag, när hon hade en septisk chock, som hon överfördes till intensivvårdsavdelning och fick vad IVO anser vara adekvat vård. Även i detta fall riktar IVO sin kritik mot vårdgivaren för att inte ha lett, planerat och kontrollerat verksamheten på ett sätt så att kravet på god vård uppfylls.

Som en följd av sepsisen drabbades patenten av en koagulationsrubbning. Detta ledde i kombination med att det var svårt att få loss få moderkakan till att patienten blödde kraftigt. Som en sista åtgärd utfördes därför en hysterektomi.

I den rådande situationen var hysterektomin en nödvändig livräddande behandling, skriver IVO.  Samtidigt konstaterar myndigheten att åtgärden troligtvis hade kunnat undvikas om behandlingen av patientens sepsis och infektion varit adekvat.

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons