Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU37 Lakartidningen.se 2016-01-08

Vård med dödsfall kritiseras

Barnet dog i livmodern, som sedan fick opereras bort. Båda händelserna kan kopplas till brister i vården, enligt IVO, som riktar omfattande kritik mot en vårdgivare. (IVO 8.2-21829/2013-31)

Michael Lövtrup

I 19:e graviditetsveckan sökte en kvinna som väntade sitt första barn vård på grund av vattenavgång. Hon lades in på sjukhus och vårdades där fram till vecka 26+6.

När patienten var i vecka 26+6 uppgav hon att hon började känna sig sjuk. Morgonen därpå berättade hon att magen kändes spänd och att fosterrörelserna hade minskat. CTG visade en höjd basalfrekvens, vilket tolkades som ett ökat tryck på navelsträngen på grund av minskad mängd fostervatten.

Den förhöjda CTG-frekvensen bestod och ett ultraljud som togs senare samma dag visade sparsamt med fosterrörelser. En läkare ställde i journalen frågan om uppseglande infektion och ordinerade koll på kvällen av CRP och temp, som hittills varit normala.

Vid 18-tiden uppgav patienten att hon kände sig frusen och sjuk och hade ont i magen. Inga fosterljud kunde hittas med CTG och en dryg kvart senare konstaterade en läkare via ultraljud att barnet hade avlidit intrauterint.

IVO konstaterar i sin utredning av händelsen, som anmälts av både vårdgivaren och patienten, att trots att det fanns tecken på att fostrets och mammans tillstånd sviktade vidtog personalen inga aktiva åtgärder, såsom kontinuerlig fosterljudsövervakning eller akut kejsarsnitt.

Av journalen framgår att det var många läkare inblandade i vården av patienten. Vem som var patientansvarig framgår dock inte. Därför riktar IVO sin kritik mot vårdgivaren som inte lett, planerat och kontrollerat verksamheten på ett sätt så att kravet på god vård uppfylls.

Efter att barnet dött fick patienten på kvällen ytterligare symtom på infektion i form av frossa och feber. En läkare misstänkte redan då sepsis. På natten steg tempen till 40 grader och blodprover var påverkade. Man bedömde att patienten drabbats av infektion i livmoder och fosterhinnor och misstanken om sepsis stärktes. Trots att ytterligare flera symtom på sepsis tillkom under natten var det dock först nästa dag, när hon hade en septisk chock, som hon överfördes till intensivvårdsavdelning och fick vad IVO anser vara adekvat vård. Även i detta fall riktar IVO sin kritik mot vårdgivaren för att inte ha lett, planerat och kontrollerat verksamheten på ett sätt så att kravet på god vård uppfylls.

Som en följd av sepsisen drabbades patenten av en koagulationsrubbning. Detta ledde i kombination med att det var svårt att få loss få moderkakan till att patienten blödde kraftigt. Som en sista åtgärd utfördes därför en hysterektomi.

I den rådande situationen var hysterektomin en nödvändig livräddande behandling, skriver IVO.  Samtidigt konstaterar myndigheten att åtgärden troligtvis hade kunnat undvikas om behandlingen av patientens sepsis och infektion varit adekvat.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons