Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWHR Lakartidningen.se 2016-01-28

Kritik för testosteronbehandling utan tillräcklig undersökning

En urolog ordinerade testosteron utan tillräcklig undersökning före behandlingen. Patienten blev steril och urologen kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-11756/2015-13)

Michael Lövtrup

Efter att patienten en längre tid känt trötthet och värk samt även gått ned i vikt besökte han sin vårdcentral, där ett prov visade att testosteronvärdet var lågt, om än inom referensvärdet. Han remitterades till urolog med anledning av symtom förenliga med testosteronbrist.

Urologen tog ett nytt testosteronprov, som denna gång låg under normalvärdet. Urologen gjorde en anteckning om att patienten hade flera olika symtom som bland annat kan förekomma vid testosteronbrist, och ordinerade injektionsbehandling med testosteron.

En tid senare besöker patienten och hans partner en reproduktionsklinik, då de utan framgång försökt få ytterligare ett barn. Ett spermaprov som tas visar att patienten inte har någon spermaproduktion, vilket en läkare på reproduktionskliniken kopplar till testosteroninjektionerna.

Efter att patienten anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar myndigheten att urologen inte genomförde den fysikaliska undersökning och tog de prov som enligt tillverkaren av testosteronläkemedlet krävs före behandling. Enligt IVO räcker inte de angivna symtomen ihop med ett lågt testosteronvärde som underlag för att påbörja behandlingen. IVO riktar därför kritik mot urologen. Han kritiseras även för att inte ha dokumenterat förskrivningen på rätt sätt.

Däremot får han ingen kritik för att inte ha informerat patienten om att läkemedlet kunde påverka fruktsamheten, då ord står mot ord i det avseendet.

Kommentarer (2)

 • Är verkligen sammanfattningen av IVOs beslut korrekt?

  2016-01-29 00:43 | Skandal. Om nu sammanfattningen i LT stämmer så är det ett extremt okunnigt beslut. Diagnosen hypogonadism sätts med ledning av symtom och testosteronvärde. Det finns inget annat sätt! Symtomen är många gånger ospecifika och serum testosteronvärden skall tolkas med tillägg av Hb, SHBG och LH. Detta innebär i verkligheten att även värden i normala referensintervallet kan vara symtomgivande liksom att värden utanför det nedre referensintervallet inte alltid tyder på hypogonadism. jag hoppas också att det är felskrivet att han blev steril av behandlingen. Testosteron externt i adekvat dos ger en fysiologisk hämning av gonadotropinerna. Det är således en förväntad fysiogisk effekt av exogent tillfört testosteron som är REVERSIBEL! I de nationella riktlinjerna rek vid tveksamhet behandlingsförsök under 3-6 månader för att se om symtomlindring uppstår. Blev symtomen bättre i så fall faller IVO på sin okunnighet ånyo!

  Mikael Lehtihet, Bitr ÖL, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

  Jäv: Medförfattare till nationella och lokala vårdprogram avseende hypogonadism. Arbetat med andrologiska frågestälningar i över 10 år

 • Mycket konstigt beslut

  2016-02-02 19:52 | Det var inte många rätt i det beslutet. Man undrar ibland om det saknas väsentliga uppgifter i referatet eller om IVO tar råd från läkare med fel kompetens. Däremot låter det på referatet som att patienten inte hade fått information om att testosteronsubstitutionen ger upphörd/minskad spermieproduktion, vilket ju är reversibelt och en förväntad följd av behandlingen.

  Jens Andersson, ST-läkare, Urologkliniken, Västmanlands sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare behandlade med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016