Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWHR Lakartidningen.se 2016-01-28

Kritik för testosteronbehandling utan tillräcklig undersökning

En urolog ordinerade testosteron utan tillräcklig undersökning före behandlingen. Patienten blev steril och urologen kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-11756/2015-13)

Michael Lövtrup

Efter att patienten en längre tid känt trötthet och värk samt även gått ned i vikt besökte han sin vårdcentral, där ett prov visade att testosteronvärdet var lågt, om än inom referensvärdet. Han remitterades till urolog med anledning av symtom förenliga med testosteronbrist.

Urologen tog ett nytt testosteronprov, som denna gång låg under normalvärdet. Urologen gjorde en anteckning om att patienten hade flera olika symtom som bland annat kan förekomma vid testosteronbrist, och ordinerade injektionsbehandling med testosteron.

En tid senare besöker patienten och hans partner en reproduktionsklinik, då de utan framgång försökt få ytterligare ett barn. Ett spermaprov som tas visar att patienten inte har någon spermaproduktion, vilket en läkare på reproduktionskliniken kopplar till testosteroninjektionerna.

Efter att patienten anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar myndigheten att urologen inte genomförde den fysikaliska undersökning och tog de prov som enligt tillverkaren av testosteronläkemedlet krävs före behandling. Enligt IVO räcker inte de angivna symtomen ihop med ett lågt testosteronvärde som underlag för att påbörja behandlingen. IVO riktar därför kritik mot urologen. Han kritiseras även för att inte ha dokumenterat förskrivningen på rätt sätt.

Däremot får han ingen kritik för att inte ha informerat patienten om att läkemedlet kunde påverka fruktsamheten, då ord står mot ord i det avseendet.

Kommentarer (2)

 • Är verkligen sammanfattningen av IVOs beslut korrekt?

  2016-01-29 00:43 | Skandal. Om nu sammanfattningen i LT stämmer så är det ett extremt okunnigt beslut. Diagnosen hypogonadism sätts med ledning av symtom och testosteronvärde. Det finns inget annat sätt! Symtomen är många gånger ospecifika och serum testosteronvärden skall tolkas med tillägg av Hb, SHBG och LH. Detta innebär i verkligheten att även värden i normala referensintervallet kan vara symtomgivande liksom att värden utanför det nedre referensintervallet inte alltid tyder på hypogonadism. jag hoppas också att det är felskrivet att han blev steril av behandlingen. Testosteron externt i adekvat dos ger en fysiologisk hämning av gonadotropinerna. Det är således en förväntad fysiogisk effekt av exogent tillfört testosteron som är REVERSIBEL! I de nationella riktlinjerna rek vid tveksamhet behandlingsförsök under 3-6 månader för att se om symtomlindring uppstår. Blev symtomen bättre i så fall faller IVO på sin okunnighet ånyo!

  Mikael Lehtihet, Bitr ÖL, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

  Jäv: Medförfattare till nationella och lokala vårdprogram avseende hypogonadism. Arbetat med andrologiska frågestälningar i över 10 år

 • Mycket konstigt beslut

  2016-02-02 19:52 | Det var inte många rätt i det beslutet. Man undrar ibland om det saknas väsentliga uppgifter i referatet eller om IVO tar råd från läkare med fel kompetens. Däremot låter det på referatet som att patienten inte hade fått information om att testosteronsubstitutionen ger upphörd/minskad spermieproduktion, vilket ju är reversibelt och en förväntad följd av behandlingen.

  Jens Andersson, ST-läkare, Urologkliniken, Västmanlands sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Alvedon har orsakat svår-behandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. () 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas – se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons