Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWHR Lakartidningen.se 2016-01-28

Kritik för testosteronbehandling utan tillräcklig undersökning

En urolog ordinerade testosteron utan tillräcklig undersökning före behandlingen. Patienten blev steril och urologen kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-11756/2015-13)

Michael Lövtrup

Efter att patienten en längre tid känt trötthet och värk samt även gått ned i vikt besökte han sin vårdcentral, där ett prov visade att testosteronvärdet var lågt, om än inom referensvärdet. Han remitterades till urolog med anledning av symtom förenliga med testosteronbrist.

Urologen tog ett nytt testosteronprov, som denna gång låg under normalvärdet. Urologen gjorde en anteckning om att patienten hade flera olika symtom som bland annat kan förekomma vid testosteronbrist, och ordinerade injektionsbehandling med testosteron.

En tid senare besöker patienten och hans partner en reproduktionsklinik, då de utan framgång försökt få ytterligare ett barn. Ett spermaprov som tas visar att patienten inte har någon spermaproduktion, vilket en läkare på reproduktionskliniken kopplar till testosteroninjektionerna.

Efter att patienten anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar myndigheten att urologen inte genomförde den fysikaliska undersökning och tog de prov som enligt tillverkaren av testosteronläkemedlet krävs före behandling. Enligt IVO räcker inte de angivna symtomen ihop med ett lågt testosteronvärde som underlag för att påbörja behandlingen. IVO riktar därför kritik mot urologen. Han kritiseras även för att inte ha dokumenterat förskrivningen på rätt sätt.

Däremot får han ingen kritik för att inte ha informerat patienten om att läkemedlet kunde påverka fruktsamheten, då ord står mot ord i det avseendet.

Kommentarer (2)

 • Är verkligen sammanfattningen av IVOs beslut korrekt?

  2016-01-29 00:43 | Skandal. Om nu sammanfattningen i LT stämmer så är det ett extremt okunnigt beslut. Diagnosen hypogonadism sätts med ledning av symtom och testosteronvärde. Det finns inget annat sätt! Symtomen är många gånger ospecifika och serum testosteronvärden skall tolkas med tillägg av Hb, SHBG och LH. Detta innebär i verkligheten att även värden i normala referensintervallet kan vara symtomgivande liksom att värden utanför det nedre referensintervallet inte alltid tyder på hypogonadism. jag hoppas också att det är felskrivet att han blev steril av behandlingen. Testosteron externt i adekvat dos ger en fysiologisk hämning av gonadotropinerna. Det är således en förväntad fysiogisk effekt av exogent tillfört testosteron som är REVERSIBEL! I de nationella riktlinjerna rek vid tveksamhet behandlingsförsök under 3-6 månader för att se om symtomlindring uppstår. Blev symtomen bättre i så fall faller IVO på sin okunnighet ånyo!

  Mikael Lehtihet, Bitr ÖL, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

  Jäv: Medförfattare till nationella och lokala vårdprogram avseende hypogonadism. Arbetat med andrologiska frågestälningar i över 10 år

 • Mycket konstigt beslut

  2016-02-02 19:52 | Det var inte många rätt i det beslutet. Man undrar ibland om det saknas väsentliga uppgifter i referatet eller om IVO tar råd från läkare med fel kompetens. Däremot låter det på referatet som att patienten inte hade fått information om att testosteronsubstitutionen ger upphörd/minskad spermieproduktion, vilket ju är reversibelt och en förväntad följd av behandlingen.

  Jens Andersson, ST-läkare, Urologkliniken, Västmanlands sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons