Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU3Y Lakartidningen.se 2016-01-05

Kritik när lungcancer togs för KOL

Det tog fyra månader från första vårdkontakt till att diagnosen lungcancer ställdes hos en patient. Två läkare på patientens vårdcentral får nu kritik av IVO. (IVO 8.2-18274/2015-14)

Michael Lövtrup

Den ena läkaren kritiseras för att han varit för passiv i utredningen av patientens symtom, när denna sökte vård på vårdcentralen på grund av hosta och viktnedgång. I stället för att säga till patienten att hon skulle återkomma om hostan inte blev bättre, borde han ha gett henne en återbesökstid. När patienten en månad senare ville få utskrivet hostmedicin skulle han, med tanke på att hon var rökare och haft hosta länge, gett henne en läkartid och ordinerat lungröntgen.

Den andra läkaren kritiseras för att hon diagnostiserade patienten med KOL utan tillräckligt underlag. Spirometri gjordes exempelvis inte. Läkaren har uppgivit att hon i första hand tänkte på KOL eftersom patienten ju var storrökare.

När patienten två månader senare på nytt sökte vård på grund av hostan och andningsbesvär vidhöll läkaren diagnosen KOL. Men att det fanns biljud på lungorna och avvikande värden vid PEF-undersökning är enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte tillräckligt för att ställa den diagnosen. Remiss till lungröntgen skulle ha skrivits, både på grund av den långvariga hostan och för att det enligt IVO är obligatoriskt vid KOL-utredning.

Vid en diabeteskontroll fyra månader efter den första vårdkontakten visade det sig att patienten hade lågt blodvärde, och i den fortsatta utredningen framkom att hon hade lungcancer.

Kommentarer (2)

 • Läkarkompetensen vid vårdcentraler

  2016-01-06 13:12 | Intresserad få veta mer ang. formella yrkeskompetensen hos läkarna vid våra Vårdcentraler. Finns statistik t.ex. hur många är specialister? Hur många är oerfarna vikarier på utbildningsnivå före AT? Hur många på utbildningsnivåer däremellan av skiftande slag? - Aktuell artikel visar flagrant medicinsk inkompetens på VC-nivå. Ett generellt problem?

  Gunilla Kramár-Grelz, spec.psykiatri o företagsh.v, pensionär

  Jäv:

 • Sviktande primärvård

  2016-01-07 14:54 | KOmmentar till Gunilla. Även stressade läkare kan delta i "doctors delay". Att sätta upp återbesök pga hosta är inte logiskt, och att förlänga hostrecept är legio, när det inte finns tider att ge. Svaret på frågorna är att det ä väldigt olika, men dr vakant, dr vikarie och dr stafett är mycket vanliga läkarna generellt sett i landets primärvård. Lägg till AT/ST, så är läkare under utbildning, eller på tillfälliga inhopp snudd på i majoritet. För patienten är lösningen knappast att gå till akuten - eller till "specialisten" - jämför det andra fallet med Charcots fot i detta nummer av LT. Primärvårdens kompetens och dimensionering behöver ses över och situationen förbättras för patienternas skull.

  Robert Svartholm, Distriktsläkare, Björknäs HC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons