Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU3Y Lakartidningen.se 2016-01-05

Kritik när lungcancer togs för KOL

Det tog fyra månader från första vårdkontakt till att diagnosen lungcancer ställdes hos en patient. Två läkare på patientens vårdcentral får nu kritik av IVO. (IVO 8.2-18274/2015-14)

Michael Lövtrup

Den ena läkaren kritiseras för att han varit för passiv i utredningen av patientens symtom, när denna sökte vård på vårdcentralen på grund av hosta och viktnedgång. I stället för att säga till patienten att hon skulle återkomma om hostan inte blev bättre, borde han ha gett henne en återbesökstid. När patienten en månad senare ville få utskrivet hostmedicin skulle han, med tanke på att hon var rökare och haft hosta länge, gett henne en läkartid och ordinerat lungröntgen.

Den andra läkaren kritiseras för att hon diagnostiserade patienten med KOL utan tillräckligt underlag. Spirometri gjordes exempelvis inte. Läkaren har uppgivit att hon i första hand tänkte på KOL eftersom patienten ju var storrökare.

När patienten två månader senare på nytt sökte vård på grund av hostan och andningsbesvär vidhöll läkaren diagnosen KOL. Men att det fanns biljud på lungorna och avvikande värden vid PEF-undersökning är enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte tillräckligt för att ställa den diagnosen. Remiss till lungröntgen skulle ha skrivits, både på grund av den långvariga hostan och för att det enligt IVO är obligatoriskt vid KOL-utredning.

Vid en diabeteskontroll fyra månader efter den första vårdkontakten visade det sig att patienten hade lågt blodvärde, och i den fortsatta utredningen framkom att hon hade lungcancer.

Kommentarer (2)

 • Läkarkompetensen vid vårdcentraler

  2016-01-06 13:12 | Intresserad få veta mer ang. formella yrkeskompetensen hos läkarna vid våra Vårdcentraler. Finns statistik t.ex. hur många är specialister? Hur många är oerfarna vikarier på utbildningsnivå före AT? Hur många på utbildningsnivåer däremellan av skiftande slag? - Aktuell artikel visar flagrant medicinsk inkompetens på VC-nivå. Ett generellt problem?

  Gunilla Kramár-Grelz, spec.psykiatri o företagsh.v, pensionär

  Jäv:

 • Sviktande primärvård

  2016-01-07 14:54 | KOmmentar till Gunilla. Även stressade läkare kan delta i "doctors delay". Att sätta upp återbesök pga hosta är inte logiskt, och att förlänga hostrecept är legio, när det inte finns tider att ge. Svaret på frågorna är att det ä väldigt olika, men dr vakant, dr vikarie och dr stafett är mycket vanliga läkarna generellt sett i landets primärvård. Lägg till AT/ST, så är läkare under utbildning, eller på tillfälliga inhopp snudd på i majoritet. För patienten är lösningen knappast att gå till akuten - eller till "specialisten" - jämför det andra fallet med Charcots fot i detta nummer av LT. Primärvårdens kompetens och dimensionering behöver ses över och situationen förbättras för patienternas skull.

  Robert Svartholm, Distriktsläkare, Björknäs HC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons