Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU3Y Lakartidningen.se 2016-01-05

Kritik när lungcancer togs för KOL

Det tog fyra månader från första vårdkontakt till att diagnosen lungcancer ställdes hos en patient. Två läkare på patientens vårdcentral får nu kritik av IVO. (IVO 8.2-18274/2015-14)

Michael Lövtrup

Den ena läkaren kritiseras för att han varit för passiv i utredningen av patientens symtom, när denna sökte vård på vårdcentralen på grund av hosta och viktnedgång. I stället för att säga till patienten att hon skulle återkomma om hostan inte blev bättre, borde han ha gett henne en återbesökstid. När patienten en månad senare ville få utskrivet hostmedicin skulle han, med tanke på att hon var rökare och haft hosta länge, gett henne en läkartid och ordinerat lungröntgen.

Den andra läkaren kritiseras för att hon diagnostiserade patienten med KOL utan tillräckligt underlag. Spirometri gjordes exempelvis inte. Läkaren har uppgivit att hon i första hand tänkte på KOL eftersom patienten ju var storrökare.

När patienten två månader senare på nytt sökte vård på grund av hostan och andningsbesvär vidhöll läkaren diagnosen KOL. Men att det fanns biljud på lungorna och avvikande värden vid PEF-undersökning är enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte tillräckligt för att ställa den diagnosen. Remiss till lungröntgen skulle ha skrivits, både på grund av den långvariga hostan och för att det enligt IVO är obligatoriskt vid KOL-utredning.

Vid en diabeteskontroll fyra månader efter den första vårdkontakten visade det sig att patienten hade lågt blodvärde, och i den fortsatta utredningen framkom att hon hade lungcancer.

Kommentarer (2)

 • Läkarkompetensen vid vårdcentraler

  2016-01-06 13:12 | Intresserad få veta mer ang. formella yrkeskompetensen hos läkarna vid våra Vårdcentraler. Finns statistik t.ex. hur många är specialister? Hur många är oerfarna vikarier på utbildningsnivå före AT? Hur många på utbildningsnivåer däremellan av skiftande slag? - Aktuell artikel visar flagrant medicinsk inkompetens på VC-nivå. Ett generellt problem?

  Gunilla Kramár-Grelz, spec.psykiatri o företagsh.v, pensionär

  Jäv:

 • Sviktande primärvård

  2016-01-07 14:54 | KOmmentar till Gunilla. Även stressade läkare kan delta i "doctors delay". Att sätta upp återbesök pga hosta är inte logiskt, och att förlänga hostrecept är legio, när det inte finns tider att ge. Svaret på frågorna är att det ä väldigt olika, men dr vakant, dr vikarie och dr stafett är mycket vanliga läkarna generellt sett i landets primärvård. Lägg till AT/ST, så är läkare under utbildning, eller på tillfälliga inhopp snudd på i majoritet. För patienten är lösningen knappast att gå till akuten - eller till "specialisten" - jämför det andra fallet med Charcots fot i detta nummer av LT. Primärvårdens kompetens och dimensionering behöver ses över och situationen förbättras för patienternas skull.

  Robert Svartholm, Distriktsläkare, Björknäs HC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons