Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYM6 Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-10

Barn bands fast - läkare kritiseras

En närstående fann den lille pojken med händerna fastbundna vid sjukhussängen. IVO anser att åtgärden bröt mot grundlagen och kritiserar den ansvarige läkaren. (IVO 8.2-13673/2014-16)

Michael Lövtrup

Patienten, en 18 månader gammal pojke, vårdades på barnsjukhus efter en större operation. Han hade andningshjälp via respirator samt ett flertal slangar och infarter.

Pojken hade varit stressad och orolig efter operationen och fått medicinering. Trots detta hade man stora problem att lugna honom och man hade börjat misstänka att den motoriska oron berodde på läkemedelspåverkan. Då medicinering inte lyckades dämpa oroligheten och det fanns risk att barnet skulle skada sig självt tog ansvarig läkare beslutet att binda fast pojkens händer i sängen med bomullsband.

Händelsen anmäldes av en anhörig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är kritisk mot beslutet. IVO anser att läkaren borde ha övervägt att be de närstående om hjälp att lugna pojken, särskilt som en av föräldrarna befann sig på sjukhuset. Att så inte skedde innebär enligt IVO att patienten utsattes för ett grundlagsvidrigt kroppsligt ingrepp. Läkaren kritiseras för att inte ha uppfyllt kraven på en omsorgsfull och sakkunnig vård.

Läkaren säger i ett yttrande att åtgärden att begränsa patientens rörlighet vidtogs då andra sätt att hindra att patienten skulle skada sig själv bedömdes som medicinskt underlägsna. Han anför att åtgärden genomfördes i enlighet med lokala rutiner och att han hade för avsikt att informera föräldrarna skyndsamt. Att överlämna ansvaret till en förälder att lugna barnet i en intensivvårdssituation som kan innebära livsfara anser han vore direkt olämpligt.

På den punkten får han medhåll av vårdgivaren, som dock medger att man brast genom att inte informera de anhöriga innan åtgärden sattes in. Fysisk begränsning är enligt vårdgivaren en mycket ovanlig åtgärd och det saknas skriftliga rutiner för hur det ska ske, något man nu avser att ta fram.

Kommentarer (7)

 • Tyvärr en vanlig metod

  2016-03-10 23:11 | Jag håller helt med om att barn inte bör bindas fast vare sig vid sängen eller någon annan stans. Vill dock påpeka att det var vanligt så sent som på 1960-talet att använda tubgas för att skydda armar och ben och binda dem vid spjälsängen och utanpå detta plastärmar/rör för att hindra eksembarn att klia sig och riva sönder sig. När jag sommaren 1969 tillträdde som klinikchef vid Bodens Barnsjukhus fann jag vid första rond två fastbundna barn som efter att de slapp komjölksblandningen som föda kunde släppas fria. Frågan är om det var värsta felet att binda fast eller att inte behandla komjölksallergin med eliminationsdiet.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • Boskapsskötsel?

  2016-03-11 04:03 | Det är skrämmande att alternativet mänskligt vak inte prioriterades före fastbindning. Det att avsätta omvårdnadspersonal som övervak som också kan ge en fysisk - mjuk - kontakt i likhet med taktil beröring som man vet lugnar den orolige - är det så pass otänkbart? Att binda fast händerna... det leder mina tankar till boskapsskötsel och forna Sovjets barnhemsbarn som bands fast. Har vi inte högre etisk hållning än så i dagens Sverige? I barnsjukvård??? Vi måste våga begära den mänskliga resursen!

  Linda Ziegner, leg sjuksköterska, Ortopedavdelning

  Jäv: Småbarnsmamma, rutinerad i vård av ptr med demens och postop-förvirring.

 • Begränsning av rörligheten gällande barn i extrema situationer.

  2016-03-11 05:40 | Jag hade som ca 3-6 månader gammal ordentliga och kliande exem och vårdades för detta på sjukhusets barnavdelning i perioder. Mina föräldrar har berättat för mig att jag på liknande vis som i ovanstående fall försiktigt bands fast i sänggrindarna med bomullsband, eftersom jag rev mig och därmed förvärrade exemen och även fick infekterade sår. Jag har som färdig läkare sett detta förfarande ett flertal gånger senare på barnkliniker. Är åtgärden verkligen grundlagsstridig och hur länge har det funnits formuleringar i vår grundlag gällande detta, nämligen i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, successionslagen och regeringsformen (och dessutom riksdagsordningen som i viss mån jämförs med grundlagarna)? Grundlagarna kan bara ändras eller upphävas genom att riksdagen fattar två likalydande beslut. Mellan besluten ska val till riksdagen ha hållits. Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna. Har IVO missuppfattat det här?

  Bernt Ersson, leg läk, Egen mottagning

  Jäv:

 • Fastbunden

  2016-03-11 10:12 | Jag kan förstå situationen men reagerar ffa på att man skulle bett anhörig om hjälp, som jag läser det, istället för att sätta vak på barnet. Besparing? Självklart behövs anhörig också, för tryggheten, men inte som ställföreträdare för vårdpersonal som säkrar infarter.

  Carina Persson, Läkare, Halmstad

  Jäv:

 • Etnicitet?

  2016-03-13 12:16 | Jag skulle vilja veta om barnets etnicitet var svensk eller om någon annan etnicitet förelåg? Högst relevant info i dagens Sverige.

  Marianne Larsson, Specialist, STSAB

  Jäv:

 • Grundlagsvidrighet uttrycks i Regeringsformen

  2016-03-13 23:44 | Vill egentligen inte kommentera själva situationen med mer än jag känner till alla fakta, men kan hålla med tidigare kommentarer att mänsklig omvårdnad/vak säkert kan ha sin plats, om så är möjligt/rimligt. Rimligt är också att det gäller Regeringsformen (SFS 2011:109 Regeringsform), 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter, 4 - 8 §§ Kroppslig integritet och rörelsefrihet (SFS 2011:109), 6 § 1 st: "Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§" (Lag (2010:1408)). 4 och 5 §§ gäller för övrigt dödsstraff respektive kroppsstraff samt tortyr och/eller medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden, enligt samma lag.

  Anders Moberg, Juridiskt utbildad läkarstudent, Göteborg

  Jäv:

 • Carina, inte vak utan föräldrar

  2016-03-14 11:19 | Ett barn med kliande eksem behöver inte övervakning för att säkra "infarter" utan trygghet. När vi början av 1970-talet införde föräldrar på sjukhus som en del av behandlingen och för kunskapsöverföring - i båda riktningarna - har detta varit en del av en upplyst Barnmedicin. Barnskötaren/vårdbiträdet, numera undersköterskan och barnsjuksköterskan blir trygghetsskapande för föräldrarna och därmed barnet, vilket i sin tur minskar barnets oro och därmed klådan, rivningen och gynnar läkningen.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Antroposofiska medel blir kvar under flera år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Annons Annons

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons