Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHF Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

Operation av dödssjuk kritiseras

Trots beslut att den döende patienten bara skulle ha symtombehandling skickades han i väg till ett annat sjukhus för akut operation. Nu kritiseras de berörda vårdgivarna. (IVO 8.2-15573/2015-18)

Michael Lövtrup

Patienten vårdades på sjukhus för en hjärnblödning och befann sig i livets slutskede. Han var medvetslös och i samråd med anhöriga hade beslut tagits om att inga fler neurologiska insatser skulle göras. Patienten hade själv tidigare sagt att han inte ville bli ett »paket«.

Under tiden han vårdades på sjukhuset flyttades han runt mellan olika vårdavdelningar och fick träffa nya läkare. En CT-hjärna gjordes som visade att hans tillstånd hade förvärrats och hans anhöriga kom in till sjukhuset.

Efter att de anhöriga hade åkt hem igen fick de veta per telefon att patienten akut skulle föras över till en universitetsklinik för operation i – som de uppfattade det – smärtlindrande syfte. Operationen genomfördes, men patienten avled av sin grundsjukdom efter ett par timmar.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att beslutet att avstå från neurokirurgiska insatser var adekvat och hade fattats på rätt sätt, dvs som en process i flera steg och med många inblandade. Ett beslut som fattas på etisk grund efter en sådan strukturerad process bör inte ändras utan en ny liknande process, anser IVO, som bedömer att CT-svaret var förväntat och inte borde ha lett till några aktiva åtgärder.

IVO anser också att universitetskliniken borde ha satt sig in i patientfallet bättre innan patienten förflyttades, något som hade kunnat leda till ett annat agerande.

En konsulterande neurolog på det remitterande sjukhuset säger att syftet med operationen var att patienten inte skulle avlida utan få en chans till fortsatt vård. I efterhand menar han att beslutet ter sig oetiskt.

Från universitetssjukhuset anför man att det remitterande sjukhusets handläggning var inkonsekvent. Man beklagar händelsen.

Kommentarer (2)

 • Varför göra DT?

  2016-03-05 08:06 | Det oetiska handlingen börjar redan med beslutet att göra en DT, då det var beslutat att bara symtomlindring var aktuell. Hur tänkte man? Eller skickas röntgenremisser på ren reflex? Ovärdigt avslut på livet!

  Bertil Leidner, Radiolog, Frilans

  Jäv:

 • Lost in translation?

  2016-03-07 22:54 | Man undrar om kringflyttandet bidragit till att information tappats, eller om volymen dokumentation omöjliggjorde överblick och att viktiga fakta gömts "mellan bladen". Eller om tidsbrist varit avgörande. Mycket viktigt att utreda.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons