Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHF Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

Operation av dödssjuk kritiseras

Trots beslut att den döende patienten bara skulle ha symtombehandling skickades han i väg till ett annat sjukhus för akut operation. Nu kritiseras de berörda vårdgivarna. (IVO 8.2-15573/2015-18)

Michael Lövtrup

Patienten vårdades på sjukhus för en hjärnblödning och befann sig i livets slutskede. Han var medvetslös och i samråd med anhöriga hade beslut tagits om att inga fler neurologiska insatser skulle göras. Patienten hade själv tidigare sagt att han inte ville bli ett »paket«.

Under tiden han vårdades på sjukhuset flyttades han runt mellan olika vårdavdelningar och fick träffa nya läkare. En CT-hjärna gjordes som visade att hans tillstånd hade förvärrats och hans anhöriga kom in till sjukhuset.

Efter att de anhöriga hade åkt hem igen fick de veta per telefon att patienten akut skulle föras över till en universitetsklinik för operation i – som de uppfattade det – smärtlindrande syfte. Operationen genomfördes, men patienten avled av sin grundsjukdom efter ett par timmar.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att beslutet att avstå från neurokirurgiska insatser var adekvat och hade fattats på rätt sätt, dvs som en process i flera steg och med många inblandade. Ett beslut som fattas på etisk grund efter en sådan strukturerad process bör inte ändras utan en ny liknande process, anser IVO, som bedömer att CT-svaret var förväntat och inte borde ha lett till några aktiva åtgärder.

IVO anser också att universitetskliniken borde ha satt sig in i patientfallet bättre innan patienten förflyttades, något som hade kunnat leda till ett annat agerande.

En konsulterande neurolog på det remitterande sjukhuset säger att syftet med operationen var att patienten inte skulle avlida utan få en chans till fortsatt vård. I efterhand menar han att beslutet ter sig oetiskt.

Från universitetssjukhuset anför man att det remitterande sjukhusets handläggning var inkonsekvent. Man beklagar händelsen.

Kommentarer (2)

 • Varför göra DT?

  2016-03-05 08:06 | Det oetiska handlingen börjar redan med beslutet att göra en DT, då det var beslutat att bara symtomlindring var aktuell. Hur tänkte man? Eller skickas röntgenremisser på ren reflex? Ovärdigt avslut på livet!

  Bertil Leidner, Radiolog, Frilans

  Jäv:

 • Lost in translation?

  2016-03-07 22:54 | Man undrar om kringflyttandet bidragit till att information tappats, eller om volymen dokumentation omöjliggjorde överblick och att viktiga fakta gömts "mellan bladen". Eller om tidsbrist varit avgörande. Mycket viktigt att utreda.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016