Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHF Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

Operation av dödssjuk kritiseras

Trots beslut att den döende patienten bara skulle ha symtombehandling skickades han i väg till ett annat sjukhus för akut operation. Nu kritiseras de berörda vårdgivarna. (IVO 8.2-15573/2015-18)

Michael Lövtrup

Patienten vårdades på sjukhus för en hjärnblödning och befann sig i livets slutskede. Han var medvetslös och i samråd med anhöriga hade beslut tagits om att inga fler neurologiska insatser skulle göras. Patienten hade själv tidigare sagt att han inte ville bli ett »paket«.

Under tiden han vårdades på sjukhuset flyttades han runt mellan olika vårdavdelningar och fick träffa nya läkare. En CT-hjärna gjordes som visade att hans tillstånd hade förvärrats och hans anhöriga kom in till sjukhuset.

Efter att de anhöriga hade åkt hem igen fick de veta per telefon att patienten akut skulle föras över till en universitetsklinik för operation i – som de uppfattade det – smärtlindrande syfte. Operationen genomfördes, men patienten avled av sin grundsjukdom efter ett par timmar.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att beslutet att avstå från neurokirurgiska insatser var adekvat och hade fattats på rätt sätt, dvs som en process i flera steg och med många inblandade. Ett beslut som fattas på etisk grund efter en sådan strukturerad process bör inte ändras utan en ny liknande process, anser IVO, som bedömer att CT-svaret var förväntat och inte borde ha lett till några aktiva åtgärder.

IVO anser också att universitetskliniken borde ha satt sig in i patientfallet bättre innan patienten förflyttades, något som hade kunnat leda till ett annat agerande.

En konsulterande neurolog på det remitterande sjukhuset säger att syftet med operationen var att patienten inte skulle avlida utan få en chans till fortsatt vård. I efterhand menar han att beslutet ter sig oetiskt.

Från universitetssjukhuset anför man att det remitterande sjukhusets handläggning var inkonsekvent. Man beklagar händelsen.

Kommentarer (2)

 • Varför göra DT?

  2016-03-05 08:06 | Det oetiska handlingen börjar redan med beslutet att göra en DT, då det var beslutat att bara symtomlindring var aktuell. Hur tänkte man? Eller skickas röntgenremisser på ren reflex? Ovärdigt avslut på livet!

  Bertil Leidner, Radiolog, Frilans

  Jäv:

 • Lost in translation?

  2016-03-07 22:54 | Man undrar om kringflyttandet bidragit till att information tappats, eller om volymen dokumentation omöjliggjorde överblick och att viktiga fakta gömts "mellan bladen". Eller om tidsbrist varit avgörande. Mycket viktigt att utreda.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons