Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att läkaren, som arbetar på en familjeläkarjour, borde ha konsulterat en öronläkare för att försäkra sig om att inte missa en infektion i struplockshuvudet som snabbt kan utvecklas till ett potentiellt livshotande tillstånd. I stället skickades patienten hem med penicillin och ombads lämna ett nytt CRP-prov några dagar senare om febern kvarstod.

Läkaren själv säger att han efter en undersökning kunde utesluta flera tillstånd, som exempelvis infektion i halsmandlarna, körtelfeber, sepsis och andningshinder. Läkaren la inte märke till någon ökad mängd saliv och såg inga tecken på struplockssvullnad.

Dagen efter det nämnda läkarbesöket sökte patienten vård på en annan mottagning. Då hade CRP stigit från 80 mg/L till 140 mg/L och patienten – som saknar halsmandlar – hade svårt att gapa och svälja. Han remitterades till en öron-, näs- och halsmottagning, diagnostiserades med akut laryngit och vårdades på sjukhus i tre dygn med antibiotikadropp.