Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUXP Lakartidningen.se 2016-01-07

4 frågor till Karin Nordholme

Karin Nordholme har skrivit artikeln »Tiaminbrist orsakade laktacidos hos patient med malnutrition« tillsammans med Haval Othman och Maria Cronhjort. I fallbeskrivningen berättas om en patient som efter elektiv operation fick laktatstegring.

Sara Holfve

Varför skrev ni den här artikeln?

Jag, Haval Othman och Maria Cronhjort lyssnade på samma jourrapport då nattjouren berättade om den patient som beskrivs i vår artikel. Det spekulerades kring vad som hade varit orsaken till patientens laktacidos. Haval Othman tog över patienten och fick i uppgift att skriva ut henne. Han tänkte brett och kom på att hon möjligen kunde ha tiaminbrist, och gav henne därför tiamin med gott resultat. Vi tyckte att detta var intressant och gjorde därför en litteratursökning. Därefter väcktes idén om att skriva en fallbeskrivning.

Vad hoppas du att artikeln ska leda till?

Jag hoppas att vi ska bli bättre på att identifiera de patienter som är i riskzonen för tiaminbrist, till exempel personer med malnutrition. Tiamin­brist kan, i vissa fall, förutom det fruktade tillståndet Wernicke–Korsakoffs syndrom, leda till laktacidos. Obehandlat kan tillståndet leda till allvarliga neurologiska sjukdomar och permanenta hjärnskador. 

Hur mår patienten i er fallbeskrivning i dag?

Patientens laktacidos hävdes ganska snabbt med tiaminbehandlingen. Patienten skrevs ut till vårdavdelning och vi följde där upp behandlingen med en blodgasanalys som visade normal laktatnivå. Efter det har vi tyvärr inte kunnat öppna patientens journal för att kontrollera hur hon mår, eftersom det kräver patientens samtycke. 

Vad har du för råd till läkare som misstänker tiaminbrist hos en patient?

Att använda riktlinjerna från European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), som ger bra vägledning för hur tiamin ska ges.

Kommentarer (1)

  • Sekretess för vem och varför?

    2016-01-10 21:41 | Artikeln belyser på ett strålande sätt en fullkomlig absurditet. Vi kan inte följa upp våra patienter på grund av att vi uppfattar det som olagligt! Jag tror knappast att lagstiftaren hade detta som mål, det är ju fullkomligt självklart att vi måste kunna följa upp våra behandlingar, att slå sig till ro med att vi inte vet hur patienten mår för att vi "får inte" läsa i journalen, duger inte. Vi kan som läkare aldrig acceptera en situation där vi, rätt eller fel, uppfattar oss som obehöriga att följa upp våra behandlingar. Den dagen jag får svart på vitt att en sådan här uppföljning strider mot lagen, kommer jag allvarligt att överväga att sluta arbeta som läkare i Sverige

    Anders Tuneskog, Överläkare, Anestesikliniken, Linköping

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons