Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUXP Lakartidningen.se 2016-01-07

4 frågor till Karin Nordholme

Karin Nordholme har skrivit artikeln »Tiaminbrist orsakade laktacidos hos patient med malnutrition« tillsammans med Haval Othman och Maria Cronhjort. I fallbeskrivningen berättas om en patient som efter elektiv operation fick laktatstegring.

Sara Holfve

Varför skrev ni den här artikeln?

Jag, Haval Othman och Maria Cronhjort lyssnade på samma jourrapport då nattjouren berättade om den patient som beskrivs i vår artikel. Det spekulerades kring vad som hade varit orsaken till patientens laktacidos. Haval Othman tog över patienten och fick i uppgift att skriva ut henne. Han tänkte brett och kom på att hon möjligen kunde ha tiaminbrist, och gav henne därför tiamin med gott resultat. Vi tyckte att detta var intressant och gjorde därför en litteratursökning. Därefter väcktes idén om att skriva en fallbeskrivning.

Vad hoppas du att artikeln ska leda till?

Jag hoppas att vi ska bli bättre på att identifiera de patienter som är i riskzonen för tiaminbrist, till exempel personer med malnutrition. Tiamin­brist kan, i vissa fall, förutom det fruktade tillståndet Wernicke–Korsakoffs syndrom, leda till laktacidos. Obehandlat kan tillståndet leda till allvarliga neurologiska sjukdomar och permanenta hjärnskador. 

Hur mår patienten i er fallbeskrivning i dag?

Patientens laktacidos hävdes ganska snabbt med tiaminbehandlingen. Patienten skrevs ut till vårdavdelning och vi följde där upp behandlingen med en blodgasanalys som visade normal laktatnivå. Efter det har vi tyvärr inte kunnat öppna patientens journal för att kontrollera hur hon mår, eftersom det kräver patientens samtycke. 

Vad har du för råd till läkare som misstänker tiaminbrist hos en patient?

Att använda riktlinjerna från European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), som ger bra vägledning för hur tiamin ska ges.

Kommentarer (1)

  • Sekretess för vem och varför?

    2016-01-10 21:41 | Artikeln belyser på ett strålande sätt en fullkomlig absurditet. Vi kan inte följa upp våra patienter på grund av att vi uppfattar det som olagligt! Jag tror knappast att lagstiftaren hade detta som mål, det är ju fullkomligt självklart att vi måste kunna följa upp våra behandlingar, att slå sig till ro med att vi inte vet hur patienten mår för att vi "får inte" läsa i journalen, duger inte. Vi kan som läkare aldrig acceptera en situation där vi, rätt eller fel, uppfattar oss som obehöriga att följa upp våra behandlingar. Den dagen jag får svart på vitt att en sådan här uppföljning strider mot lagen, kommer jag allvarligt att överväga att sluta arbeta som läkare i Sverige

    Anders Tuneskog, Överläkare, Anestesikliniken, Linköping

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet för tredje året på Pride

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016