Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CDLC Lakartidningen.se 2013-07-08

Fler diabetiker nådde målvärden efter gastrisk bypass

Anders Hansen, leg läkare, frilansjournalist

I vilken utsträckning överviktskirurgi kan bidra till bättre glykemisk kontroll för överviktiga typ 2-diabetiker har undersökts i en studie som presenteras i JAMA. Studien har bedrivits vid fyra centra i USA och Taiwan och omfattar 120 patienter med fetma (BMI 30–40). När studien påbörjades hade samtliga deltagare ett HbA1c som översteg 8,0 procent och C-peptid över 1,0 ng/ml. De hade också minst sex månader före studiestarten blivit diagnostiserade med typ 2-diabetes.

 

Deltagarna lottades till två grupper med vardera 60 patienter. Den ena gruppen fick livsstilråd, däribland regelbunden kost- och motionsrådgivning, samt optimerad diabetesmedicinering enligt ett förutbestämt protokoll. Den andra gruppen genomgick vid sidan av detta (dvs vid sidan av både livsstilsråd och optimerad medicinering) gastrisk bypass-kirurgi (Roux-en-Y). Primärt effektmått var antal patienter i respektive grupp som uppnådde samtliga tre följande mål efter tolv månader: HbA1c under 7,0 procent, LDL under 100 mg/dl och systoliskt blodtryck under 130 mm Hg. Efter tolv månader hade samtliga dessa tre mål uppnåtts av 28 personer (49 procent) i gruppen som både fått kirurgi och livsstilsbehandling/medicinering. I gruppen som bara fått livsstilsbehandling och medicinering uppnåddes målen av 11 patienter (19 procent).

Tittar man på de enskilda komponenterna i det sammansatta måttet (C-peptid, HbA1c och systoliskt blodtryck) noterades störst skillnad mellan grupperna vad gäller HbA1c. Vad gäller viktutvecklingen var det stora skillnader mellan grupperna. I båda grupper var snittvikten närmare 98 kilo då studien påbörjades. Gruppen som opererats vägde i genomsnitt 73 kilo (BMI = 25,8) efter ett år jämfört med 90 kilo (BMI = 31,6) i gruppen som inte opererats (en genomsnittlig viktnedgång på 8 kilo är naturligtvis imponerande i sig för patienterna som inte opererats). Tittar man på biverkningssidan noterades 22 fall av allvarliga händelser (serious adverse events) i gruppen som opererats, jämfört med 15 fall i gruppen som inte opererats.

Värt att notera är att det skedde fyra fall av perioperativa komplikationer och sex fall av sena postoperativa komplikationer i gruppen som genomgått gastrisk bypass. Författarna konstaterar att gastrisk bypass förbättrar oddsen för att uppnå bättre kontroll vid typ 2-diabetes för individer med BMI mellan 30 och 40, men fördelarna måste i varje enskilt fall vägas mot riskerna i termer av allvarliga biverkningar.

Referenser

Ikramuddin S, et al. JAMA. 2013;309(21):2240-9.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet för tredje året på Pride

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Annons Annons
bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016