Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CDLC Lakartidningen.se 2013-07-08

Fler diabetiker nådde målvärden efter gastrisk bypass

Anders Hansen, leg läkare, frilansjournalist

I vilken utsträckning överviktskirurgi kan bidra till bättre glykemisk kontroll för överviktiga typ 2-diabetiker har undersökts i en studie som presenteras i JAMA. Studien har bedrivits vid fyra centra i USA och Taiwan och omfattar 120 patienter med fetma (BMI 30–40). När studien påbörjades hade samtliga deltagare ett HbA1c som översteg 8,0 procent och C-peptid över 1,0 ng/ml. De hade också minst sex månader före studiestarten blivit diagnostiserade med typ 2-diabetes.

 

Deltagarna lottades till två grupper med vardera 60 patienter. Den ena gruppen fick livsstilråd, däribland regelbunden kost- och motionsrådgivning, samt optimerad diabetesmedicinering enligt ett förutbestämt protokoll. Den andra gruppen genomgick vid sidan av detta (dvs vid sidan av både livsstilsråd och optimerad medicinering) gastrisk bypass-kirurgi (Roux-en-Y). Primärt effektmått var antal patienter i respektive grupp som uppnådde samtliga tre följande mål efter tolv månader: HbA1c under 7,0 procent, LDL under 100 mg/dl och systoliskt blodtryck under 130 mm Hg. Efter tolv månader hade samtliga dessa tre mål uppnåtts av 28 personer (49 procent) i gruppen som både fått kirurgi och livsstilsbehandling/medicinering. I gruppen som bara fått livsstilsbehandling och medicinering uppnåddes målen av 11 patienter (19 procent).

Tittar man på de enskilda komponenterna i det sammansatta måttet (C-peptid, HbA1c och systoliskt blodtryck) noterades störst skillnad mellan grupperna vad gäller HbA1c. Vad gäller viktutvecklingen var det stora skillnader mellan grupperna. I båda grupper var snittvikten närmare 98 kilo då studien påbörjades. Gruppen som opererats vägde i genomsnitt 73 kilo (BMI = 25,8) efter ett år jämfört med 90 kilo (BMI = 31,6) i gruppen som inte opererats (en genomsnittlig viktnedgång på 8 kilo är naturligtvis imponerande i sig för patienterna som inte opererats). Tittar man på biverkningssidan noterades 22 fall av allvarliga händelser (serious adverse events) i gruppen som opererats, jämfört med 15 fall i gruppen som inte opererats.

Värt att notera är att det skedde fyra fall av perioperativa komplikationer och sex fall av sena postoperativa komplikationer i gruppen som genomgått gastrisk bypass. Författarna konstaterar att gastrisk bypass förbättrar oddsen för att uppnå bättre kontroll vid typ 2-diabetes för individer med BMI mellan 30 och 40, men fördelarna måste i varje enskilt fall vägas mot riskerna i termer av allvarliga biverkningar.

Referenser

Ikramuddin S, et al. JAMA. 2013;309(21):2240-9.

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons