Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CU3S Läkartidningen 20/2014
Lakartidningen.se 2014-04-17

Sju Borreliaarter i svenska fästingar

Thomas G T Jaenson, professor, medicinsk entomologi, Uppsala universitet

Flera betydelsefulla upptäckter om de fästingöverförda infektionerna Lyme-borrelios och fästingöverförd hjärninflammation (TBE) har under de senaste åren gjorts inom det så kallade Stingprojektet vid Linköpings universitet. En av gruppens forskare, Peter Wilhelmsson, presenterade i sin doktorsavhandling flera nya betydelsefulla upptäckter om Borreliabakteriernas biologi, speciellt rörande deras överföring från fästingen till människan. Resultaten är viktiga eftersom de ger vägledning om hur vi lämpligast kan minska risken att drabbas av fästingöverförda sjukdomsorsakande mikrober.

Avhandlingen baseras på mikrobiologiska analyser av drygt 2 000 fästingar, som ca 1 500 fästingbitna personer lämnade in till totalt 34 olika vårdcentraler i främst södra Sverige och på Åland under 2007 och 2008. Betydligt fler kvinnor än män lämnade in fästingar.

Dessutom analyserades från varje fästingbiten person två blodprov avseende antikroppar mot Borrelia. Det första blodprovet togs strax efter det att en person tagit bort en fästing från sin hud och lämnat in fästingen till en vårdcentral, det andra blodprovet togs tre månader senare.

Information om eventuella sjukdomssymtom till följd av fästingbetten erhölls genom enkäter och patientjournaler.

Sju arter av Borreliaspiroketer påvisades i fästingarna. Sex av dessa Borreliaarter tillhör artkomplexet Borrelia burgdorferi sensu lato, som kan ge upphov till det sjukdomssyndrom som brukar benämnas Lyme-borrelios, eller i vardagligt tal borrelia. Den sjunde arten, Borrelia miyamotoi, orsakar fästingburen återfallsfeber.

Borreliabakterier påvisades i genomsnitt i var fjärde avlägsnad fästing. Trots detta utvecklade endast 2 procent av de bitna personerna symtom eller tecken på Lyme-borrelios. Av de fästingbitna personerna utvecklade 2,5 procent antikroppar mot Borrelia, trots att man inte fann några sjukdomssymtom av infektionen. Majoriteten av fästingarna, 72 procent, var nymfer, dvs i stadiet mellan larv och vuxen fästing, och hade vanligtvis bitit fast sig på benen.

Genom att i mikroskop mäta avstånden mellan speciella strukturer på en fästing går det att avgöra hur länge den sugit blod. Tiden som fästingen suttit förankrad i huden är starkt positivt korrelerad till sannolikheten att spiroketer överförts från fästing till människa, dvs att en infektion ägt rum. De Borreliainfekterade fästingar som suttit länge i huden (>36 timmar) innehöll färre spiroketer än de som suttit fast en kortare tid. Och de personer som utvecklade antikroppar mot Borreliabakterierna hade tagit bort »sina« fästingar från huden betydligt senare (efter i genomsnitt 58 timmar) jämfört med dem som inte serokonverterade (29 timmar). Yngre personer och kvinnor avlägsnade fästingarna snabbast, äldre personer och män långsammast. Fästingar som fäst sig i huden på huvudet eller i underlivet upptäcktes i allmänhet betydligt senare än de som fäst sig på andra områden på kroppen.

Sammantagna ger resultaten starkt stöd för att noggrant och ofta undersöka sin hud när man har vistats i fästingmarker. Och finner man en fästing bör den avlägsnas så snart som möjligt. Men, det bör ändå betonas att risken att utveckla sjukdomssymtom till följd av ett fästingbett är mycket liten.

Referenser

Wilhelmsson P. A sting from a tick: epidemiology, ecology and clinical aspects of Lyme borreliosis [avhandling]. Linköpings universitet, Linköping; 2014. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:707600

Kommentarer (1)

 • Borttagningsmetod sedan minst 15 år.

  2014-04-19 22:00 | Material: Färsk tändsticka + salva. (Kenacutan bäst så länge den fanns - nu Betnovat med chinoform eller valfritt)
  Metod: Salva på svavlet. Stryk lite på fästingen och snurra runt många varv så nära som möjligt och med salva på huden. Berör gärna fästingen lite på och stryk då o då bakifrån upp.
  Resultat: Fästingen släpper så gott som undantagslöst -ibland efter ganska många varv. Den kryper dock ut! Fånga den på det klibbiga svavlet och tänd stickan. Så är också kremeringen klar.
  Tror vi haft 2 lättbehandlade Borrelia bland hundratals fästingar.
  Vill gärna ha kommentar på metoden. Fördelarna uppenbara - men har någon några kritiska synpunkter?? Risker??
  Hans Frykman

  Hans Frykman, Dr, Med-Hav AB

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarförening oroas av vårdköer på Karolinska

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (5 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons