Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CU3S Läkartidningen 20/2014
Lakartidningen.se 2014-04-17

Sju Borreliaarter i svenska fästingar

Thomas G T Jaenson, professor, medicinsk entomologi, Uppsala universitet

Flera betydelsefulla upptäckter om de fästingöverförda infektionerna Lyme-borrelios och fästingöverförd hjärninflammation (TBE) har under de senaste åren gjorts inom det så kallade Stingprojektet vid Linköpings universitet. En av gruppens forskare, Peter Wilhelmsson, presenterade i sin doktorsavhandling flera nya betydelsefulla upptäckter om Borreliabakteriernas biologi, speciellt rörande deras överföring från fästingen till människan. Resultaten är viktiga eftersom de ger vägledning om hur vi lämpligast kan minska risken att drabbas av fästingöverförda sjukdomsorsakande mikrober.

Avhandlingen baseras på mikrobiologiska analyser av drygt 2 000 fästingar, som ca 1 500 fästingbitna personer lämnade in till totalt 34 olika vårdcentraler i främst södra Sverige och på Åland under 2007 och 2008. Betydligt fler kvinnor än män lämnade in fästingar.

Dessutom analyserades från varje fästingbiten person två blodprov avseende antikroppar mot Borrelia. Det första blodprovet togs strax efter det att en person tagit bort en fästing från sin hud och lämnat in fästingen till en vårdcentral, det andra blodprovet togs tre månader senare.

Information om eventuella sjukdomssymtom till följd av fästingbetten erhölls genom enkäter och patientjournaler.

Sju arter av Borreliaspiroketer påvisades i fästingarna. Sex av dessa Borreliaarter tillhör artkomplexet Borrelia burgdorferi sensu lato, som kan ge upphov till det sjukdomssyndrom som brukar benämnas Lyme-borrelios, eller i vardagligt tal borrelia. Den sjunde arten, Borrelia miyamotoi, orsakar fästingburen återfallsfeber.

Borreliabakterier påvisades i genomsnitt i var fjärde avlägsnad fästing. Trots detta utvecklade endast 2 procent av de bitna personerna symtom eller tecken på Lyme-borrelios. Av de fästingbitna personerna utvecklade 2,5 procent antikroppar mot Borrelia, trots att man inte fann några sjukdomssymtom av infektionen. Majoriteten av fästingarna, 72 procent, var nymfer, dvs i stadiet mellan larv och vuxen fästing, och hade vanligtvis bitit fast sig på benen.

Genom att i mikroskop mäta avstånden mellan speciella strukturer på en fästing går det att avgöra hur länge den sugit blod. Tiden som fästingen suttit förankrad i huden är starkt positivt korrelerad till sannolikheten att spiroketer överförts från fästing till människa, dvs att en infektion ägt rum. De Borreliainfekterade fästingar som suttit länge i huden (>36 timmar) innehöll färre spiroketer än de som suttit fast en kortare tid. Och de personer som utvecklade antikroppar mot Borreliabakterierna hade tagit bort »sina« fästingar från huden betydligt senare (efter i genomsnitt 58 timmar) jämfört med dem som inte serokonverterade (29 timmar). Yngre personer och kvinnor avlägsnade fästingarna snabbast, äldre personer och män långsammast. Fästingar som fäst sig i huden på huvudet eller i underlivet upptäcktes i allmänhet betydligt senare än de som fäst sig på andra områden på kroppen.

Sammantagna ger resultaten starkt stöd för att noggrant och ofta undersöka sin hud när man har vistats i fästingmarker. Och finner man en fästing bör den avlägsnas så snart som möjligt. Men, det bör ändå betonas att risken att utveckla sjukdomssymtom till följd av ett fästingbett är mycket liten.

Referenser

Wilhelmsson P. A sting from a tick: epidemiology, ecology and clinical aspects of Lyme borreliosis [avhandling]. Linköpings universitet, Linköping; 2014. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:707600

Kommentarer (1)

 • Borttagningsmetod sedan minst 15 år.

  2014-04-19 22:00 | Material: Färsk tändsticka + salva. (Kenacutan bäst så länge den fanns - nu Betnovat med chinoform eller valfritt)
  Metod: Salva på svavlet. Stryk lite på fästingen och snurra runt många varv så nära som möjligt och med salva på huden. Berör gärna fästingen lite på och stryk då o då bakifrån upp.
  Resultat: Fästingen släpper så gott som undantagslöst -ibland efter ganska många varv. Den kryper dock ut! Fånga den på det klibbiga svavlet och tänd stickan. Så är också kremeringen klar.
  Tror vi haft 2 lättbehandlade Borrelia bland hundratals fästingar.
  Vill gärna ha kommentar på metoden. Fördelarna uppenbara - men har någon några kritiska synpunkter?? Risker??
  Hans Frykman

  Hans Frykman, Dr, Med-Hav AB

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons