Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZ63 Läkartidningen 37/2014
Lakartidningen.se 2014-08-20

Stor diabetesrisk för amerikaner

Fyra av tio amerikaner födda mellan 2000 och 2011 förväntas drabbas av diabetes någon gång under livet. Den beräkningen görs i en studie presenterad i Lancet Diabetes & Endocrinology.

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri

Författarna har med utgångspunkt från ett nationellt representativt urval på närmare 600 000 individer tittat på diabetes hos individer i tre grupper: de som är födda 1985–1989, 1990–1999 och 2000–2011. Man har därefter, baserat på uppgifter om hur diabetesincidens och mortalitet ser ut i USA i dag och förväntas utvecklas, beräknat risken för att individer inom dessa tre ålderskohorter ska drabbas av diabetes någon gång under livet.

Forskarna beräknar att ungefär 20 procent av individer födda mellan 1985 och 1989 kommer att drabbas av diabetes. Denna andel fördubblas för dem som fötts 2000–2011; risken för dessa var som nämnts 40 procent.

För vissa minoritetsgrupper är diabetesrisken särskilt stor. Till exempel beräknas att mer än hälften av alla  kvinnor av latinamerikanskt ursprung födda mellan 2000 och 2011 kommer att drabbas av diabetes under livet. Intressanta datapunkter är också att en diabetesdiagnos till en 40-årig man under perioden 1990–1999 innebär att den förväntade livslängden förkortas med i genomsnitt 7,7 år jämfört med om mannen inte haft diabetes. Om diagnosen i stället gavs till en 40-åring under perioden 2000–2011 minskar den förväntade livslängden med 5,8 år, vilket således återspeglar att man blivit betydligt bättre på att behandla sjukdomen och de komplikationer som följer av den under de gångna tjugo åren. För kvinnor är motsvarande förlorade livslängd 8,7 år om diagnosen gavs 1990–1999 jämfört med 6,8 år om den gavs 2001–2011.

I dag vet vi att allt fler drabbas av diabetes i USA samtidigt som mortaliteten sjunker.  Ökad diabetesincidens i kombination med att mortaliteten i sjukdomen, och komplikationer relaterade till den, sjunker, gör att allt fler människor har diabetes under allt längre tid, det vill säga antalet »år med diabetes« ökar kraftigt i USA. Detta leder till stora vårdkostnader i ett land som redan lägger närmare 20 procent av BNP på hälso- och sjukvård.

I dag har närmare 30 miljoner amerikaner diabetes, vilket är närmare tio procent av landets befolkning.

Referenser

Gregg E, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. Epub 13 aug 2014. doi: 10.1016/S2213-8587(14)70161-5

Kommentera

Kommentera
bild

Det är dags att se värdet av patientnära forskning

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons