Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZ63 Läkartidningen 37/2014
Lakartidningen.se 2014-08-20

Stor diabetesrisk för amerikaner

Fyra av tio amerikaner födda mellan 2000 och 2011 förväntas drabbas av diabetes någon gång under livet. Den beräkningen görs i en studie presenterad i Lancet Diabetes & Endocrinology.

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri

Författarna har med utgångspunkt från ett nationellt representativt urval på närmare 600 000 individer tittat på diabetes hos individer i tre grupper: de som är födda 1985–1989, 1990–1999 och 2000–2011. Man har därefter, baserat på uppgifter om hur diabetesincidens och mortalitet ser ut i USA i dag och förväntas utvecklas, beräknat risken för att individer inom dessa tre ålderskohorter ska drabbas av diabetes någon gång under livet.

Forskarna beräknar att ungefär 20 procent av individer födda mellan 1985 och 1989 kommer att drabbas av diabetes. Denna andel fördubblas för dem som fötts 2000–2011; risken för dessa var som nämnts 40 procent.

För vissa minoritetsgrupper är diabetesrisken särskilt stor. Till exempel beräknas att mer än hälften av alla  kvinnor av latinamerikanskt ursprung födda mellan 2000 och 2011 kommer att drabbas av diabetes under livet. Intressanta datapunkter är också att en diabetesdiagnos till en 40-årig man under perioden 1990–1999 innebär att den förväntade livslängden förkortas med i genomsnitt 7,7 år jämfört med om mannen inte haft diabetes. Om diagnosen i stället gavs till en 40-åring under perioden 2000–2011 minskar den förväntade livslängden med 5,8 år, vilket således återspeglar att man blivit betydligt bättre på att behandla sjukdomen och de komplikationer som följer av den under de gångna tjugo åren. För kvinnor är motsvarande förlorade livslängd 8,7 år om diagnosen gavs 1990–1999 jämfört med 6,8 år om den gavs 2001–2011.

I dag vet vi att allt fler drabbas av diabetes i USA samtidigt som mortaliteten sjunker.  Ökad diabetesincidens i kombination med att mortaliteten i sjukdomen, och komplikationer relaterade till den, sjunker, gör att allt fler människor har diabetes under allt längre tid, det vill säga antalet »år med diabetes« ökar kraftigt i USA. Detta leder till stora vårdkostnader i ett land som redan lägger närmare 20 procent av BNP på hälso- och sjukvård.

I dag har närmare 30 miljoner amerikaner diabetes, vilket är närmare tio procent av landets befolkning.

Referenser

Gregg E, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. Epub 13 aug 2014. doi: 10.1016/S2213-8587(14)70161-5

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016