Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZ63 Läkartidningen 37/2014
Lakartidningen.se 2014-08-20

Stor diabetesrisk för amerikaner

Fyra av tio amerikaner födda mellan 2000 och 2011 förväntas drabbas av diabetes någon gång under livet. Den beräkningen görs i en studie presenterad i Lancet Diabetes & Endocrinology.

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri

Författarna har med utgångspunkt från ett nationellt representativt urval på närmare 600 000 individer tittat på diabetes hos individer i tre grupper: de som är födda 1985–1989, 1990–1999 och 2000–2011. Man har därefter, baserat på uppgifter om hur diabetesincidens och mortalitet ser ut i USA i dag och förväntas utvecklas, beräknat risken för att individer inom dessa tre ålderskohorter ska drabbas av diabetes någon gång under livet.

Forskarna beräknar att ungefär 20 procent av individer födda mellan 1985 och 1989 kommer att drabbas av diabetes. Denna andel fördubblas för dem som fötts 2000–2011; risken för dessa var som nämnts 40 procent.

För vissa minoritetsgrupper är diabetesrisken särskilt stor. Till exempel beräknas att mer än hälften av alla  kvinnor av latinamerikanskt ursprung födda mellan 2000 och 2011 kommer att drabbas av diabetes under livet. Intressanta datapunkter är också att en diabetesdiagnos till en 40-årig man under perioden 1990–1999 innebär att den förväntade livslängden förkortas med i genomsnitt 7,7 år jämfört med om mannen inte haft diabetes. Om diagnosen i stället gavs till en 40-åring under perioden 2000–2011 minskar den förväntade livslängden med 5,8 år, vilket således återspeglar att man blivit betydligt bättre på att behandla sjukdomen och de komplikationer som följer av den under de gångna tjugo åren. För kvinnor är motsvarande förlorade livslängd 8,7 år om diagnosen gavs 1990–1999 jämfört med 6,8 år om den gavs 2001–2011.

I dag vet vi att allt fler drabbas av diabetes i USA samtidigt som mortaliteten sjunker.  Ökad diabetesincidens i kombination med att mortaliteten i sjukdomen, och komplikationer relaterade till den, sjunker, gör att allt fler människor har diabetes under allt längre tid, det vill säga antalet »år med diabetes« ökar kraftigt i USA. Detta leder till stora vårdkostnader i ett land som redan lägger närmare 20 procent av BNP på hälso- och sjukvård.

I dag har närmare 30 miljoner amerikaner diabetes, vilket är närmare tio procent av landets befolkning.

Referenser

Gregg E, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. Epub 13 aug 2014. doi: 10.1016/S2213-8587(14)70161-5

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons