Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DLMY Läkartidningen 29-31/2015
Lakartidningen.se 2015-07-03

Kosttillskott innehöll olistad amfetamin-isomer

Rickard Zeijlon, ST-läkare, internmedicin

Björn Andersson, överläkare, specialist, internmedicin; båda medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Autoreferat. Vi rapporterade förra året i Läkartidningen om kosttillskottet Jacked Power (MMSPORTS) som misstänkt orsak till hjärnblödning hos en tidigare frisk 53-årig kvinna utan riskfaktorer för stroke [1]. I innehållsförteckningen fanns bland annat de amfetaminlika substanserna β-fenetylamin och N,N-dimetylfenetylamin samt en mycket hög dos koffein. Efter rapporten analyserade vi pulvret i samarbete med amerikanska och holländska forskare. Analysen visade innehåll av amfetamin-isomeren β-metylfenetylamin (BMPEA) i en mycket hög dos och har nu publicerats i Annals of Internal Medicine [2]. BMPEA fanns inte med i innehållsförteckningen och var den enda olistade substansen som hittades. Innehållet bekräftades med ytterligare specifik analys för BMPEA där dosen visade sig vara 290 mg per serveringsdos på 13 g pulver.

Hjärnblödningen hos kvinnan i vår fallbeskrivning orsakades sannolikt av träning i kombination med amfetamin-isomeren. Amfetamin har tidigare kunnat påvisas som orsak till hjärnblödning, och amfetaminlika substanser i kombination med träning har i tidigare fallrapporter identifierats som orsak till hjärnblödning. BMPEA tillverkades först på 1930-talet som en potentiell ersättare till amfetamin, och i djurförsök visades att ämnet ökar blodtryck och puls, men effekterna hos människor är dåligt studerade. Sambandet mellan kosttillskottet och hjärnblödningen kategoriseras som sannolikt enligt WHO:s terminologi för biverkningar.

Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) varnade i april 2015 för att BMPEA kan hittas i många prestationshöjande kosttillskott. Tillverkare uppmanades då att sluta distribuera produkterna eftersom BMPEA är en syntetiskt framställd substans som inte kan återfinnas i de växter som vissa tillverkare hänvisar till i innehållsförteckningen.

Nuvarande lagstiftning utan krav på kontroll och godkännande av kosttillskott ger tillverkarna stor frihet att distribuera produkter med substanser eller kombinationer av substanser där effekten hos människor är okänd. Det aktuella fallet visar dessutom att man inte alltid kan lita på innehållsförteckningen. Amerikanska FDA och svenska Livsmedelsverket informerades om fyndet direkt när analysen var klar. Det får anses alarmerande att man i ett kosttillskott kan hitta en mycket hög dos av en syntetiskt framställd amfetamin-isomer vars förekomst konsumenten är helt ovetande om.

Referenser

  1. Zeijlon R, Andersson B. Läkartidningen. 2014;111(41):CZAT.
  2. Cohen PA, Zeijlon R, et al. Ann Intern Med. 2015;162(12):879-80.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons