Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTC3 Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-11-25

Användande av kirurgiska checklistor indikator för patientsäkerhet

Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus, kirurgi

År 2009 publicerades en checklista [1] att användas före och efter kirurgiska ingrepp för att öka patientsäkerheten. Den har kommit att kallas WHO-checklistan och har introducerats på bred front i bland annat Sverige. Ibland, vid framför allt enklare ingrepp, kan den tyckas skjuta över målet.

Nu har det emellertid publicerats en alleuropeisk undersökning [2] av 45 591 patienter vid 426 sjukhus, som visar att checklistan användes vid 68 procent av ingreppen. Användning var signifikant korrelerad med lägre mortalitet under den postoperativa sjukhusvistelsen (oddskvot 0,84; 95 procents konfidensintervall 0,75–9,94). Signifikansen kvarstod och förstärktes när man tog hänsyn till kirurgins komplexitet.

Undersökningen talar starkt för att användandet av checklistan ska förbli en del av rutinen vid alla operationer även framöver och ses som en viktig del i patientsäkerhetsarbetet.

Man kan inte dra slutsatsen att checklistan i sig har ökat patientsäkerheten, men den starka samvariationen mellan användning av checklistan och lägre mortalitet talar för att den åtminstone är en indikator på att användarna anammat en patientsäkerhetskultur som blir utslagsgivande.

Referenser

Haynes AB, et al. N Eng J Med. 2009;360:491-9.

Jammer I, et al. Br J Anesth. 2015;114:801-7.

Kommentarer (1)

  • Eftertanke rörande checklistor.

    2015-11-25 10:34 | Självfallet ger checklistor sk "performance aid" vilket är bra men bättre är att man lägger till det lika viktiga "performance support" som många men inte alla enheter gör per automatik. Vi kan följa tecken till bristande WHO-checkliste följsamhet i SPOR rapporter och andra källor talar samma språk. Läs denna artikel från Nature rörande bristande implementering av WHO`s checklista för säker kirurgi och vilka konsekvenser det medför. http://www.nature.com/polopoly_fs/1.18057!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/523516a.pdf

    Jonas Leo, Kirurg/Överläkare/Flödesägare akut kirurgi, Kirurgkliniken, Akutsektionen, Capio S:t Görans sjukhus

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons