Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS7H Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-11-16

Inga samband mellan Pandemrix-vaccination och risk för dödföddhet

Jonas F Ludvigsson, barnläkare, Örebro universitetssjukhus; professor, Karolinska institutet

Autoreferat. År 2009 klassificerade WHO den så kallade svininfluensan A(H1N1) som pandemi. Sverige valde att erbjuda hela befolkningen vaccination med Pandemrix. Forskning har därefter visat att barn som vaccinerades löper en ökad risk för narkolepsi, medan ingen ytterligare koppling har påvisats till annan autoimmun sjukdom [1 2].

Vi har tidigare visat att barn till kvinnor som vaccinerats inte löper någon ökad risk för låg födelsevikt, tillväxthämning eller prematuritet [3].

I en andra studie som i dag publiceras i BMJ [4]  följer vi upp barn till kvinnor som vaccinerats under graviditeten. Syftet med studien var att studera dödligheten hos dessa barn jämfört med barn till kvinnor som inte vaccinerats under graviditeten. I en andra analys jämförde vi dödlighet hos barn till samma kvinna (syskon) där det ena syskonet exponerats för Pandemrix under graviditeten medan övriga syskon inte vaccinerats. Sammantaget analyserades 275 500 graviditeter, varav 41 183 hade exponerats för Pandemrix.

Under uppföljningen inträffade 1 172 fall av dödföddhet, 380 fall av neonatal död (0–6 dagar efter födelsen) samt 706 dödsfall från 7 dagars ålder upp till 4,6 års ålder. Detta motsvarade en relativ risk för död om 0,83 (dödföddhet), 0,71 för neonatal död och 0,97 för senare död. Inget av dessa riskestimat var statistiskt signifikant. Inte heller i syskonjämförelsen fann vi någon association mellan vaccination med Pandemrix under graviditeten och risk för dödföddhet, neonatal död eller senare död i barndomen.

Sammantaget talar våra resultat för att Pandemrix-vaccination under graviditeten inte har några negativa effekter på risken för dödföddhet eller död hos fostret/barnet.

Referenser

 1. Bardage C, et al. BMJ. 2011;343:d5956.
 2. Persson I, et al. J Intern Med. 2014;275:172-90.
 3. Ludvigsson JF, et al. Eur J Epidemiol. 2013;28:579-88.
 4. Ludvigsson J, et al. BMJ. 2015;351:h5585.

Kommentarer (2)

 • Missfall då?

  2015-11-17 10:16 | Missfall finns inte medräknade i dödföddsstatistiken, vad jag vet. Som så ofta sker, kan man manipulera resultat med begränsning av vilka som räknas in. Bara för att en studie/undersökning inte visar något tydligt, kan man inte helt avfärda en möjlig koppling. Det man kan säga är att det inte finns en tydlig koppling ...

  Paula Ryökäs, Allergidetektiv, Allergihjälpen

  Jäv:

 • Ökad risk att drabbas av ADHD?

  2015-11-17 13:19 | I stället för att leta efter en ev ökad risk för dödföddhet vid vaccination av gravida med Pandemrix, så borde man istället leta efter en ökad risk för barnen att drabbas av ADHD eller Autismspektrumdiagnoser! Det är ju känt, att alfa-tocoferol som är en av två immunförstärkande adjuvans vilka ingår i Pandemrix kan, hos patienter med HLA-undergruppen DQB1*602 (vilket motsvarar praktiskt taget alla som drabbats av Narkolepsi!) skada den perifornicala Hypotalamusproduktionen av orexin/hypokretin(vakenhetshormonet)! Denna sänkta nivå av orexin/hypokretin kan kompenseras av produktion av hormonet inom andra delar av Hypotalamus men stimuleras då genom ökad motorisk aktivitet eller risktagande, dvs ADHD! Om sådana skador på laterala Hypotalamus även drabbar fostret när modern Pandemrixvaccineras, så borde man således se en ökad frekvens av ADHD el Autismspektrumdiagnoser!

  Bertil Widenfalk, pens universitetslektor handkirurgi, Uppsala o Umeå Universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons