Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS7H Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-11-16

Inga samband mellan Pandemrix-vaccination och risk för dödföddhet

Jonas F Ludvigsson, barnläkare, Örebro universitetssjukhus; professor, Karolinska institutet

Autoreferat. År 2009 klassificerade WHO den så kallade svininfluensan A(H1N1) som pandemi. Sverige valde att erbjuda hela befolkningen vaccination med Pandemrix. Forskning har därefter visat att barn som vaccinerades löper en ökad risk för narkolepsi, medan ingen ytterligare koppling har påvisats till annan autoimmun sjukdom [1 2].

Vi har tidigare visat att barn till kvinnor som vaccinerats inte löper någon ökad risk för låg födelsevikt, tillväxthämning eller prematuritet [3].

I en andra studie som i dag publiceras i BMJ [4]  följer vi upp barn till kvinnor som vaccinerats under graviditeten. Syftet med studien var att studera dödligheten hos dessa barn jämfört med barn till kvinnor som inte vaccinerats under graviditeten. I en andra analys jämförde vi dödlighet hos barn till samma kvinna (syskon) där det ena syskonet exponerats för Pandemrix under graviditeten medan övriga syskon inte vaccinerats. Sammantaget analyserades 275 500 graviditeter, varav 41 183 hade exponerats för Pandemrix.

Under uppföljningen inträffade 1 172 fall av dödföddhet, 380 fall av neonatal död (0–6 dagar efter födelsen) samt 706 dödsfall från 7 dagars ålder upp till 4,6 års ålder. Detta motsvarade en relativ risk för död om 0,83 (dödföddhet), 0,71 för neonatal död och 0,97 för senare död. Inget av dessa riskestimat var statistiskt signifikant. Inte heller i syskonjämförelsen fann vi någon association mellan vaccination med Pandemrix under graviditeten och risk för dödföddhet, neonatal död eller senare död i barndomen.

Sammantaget talar våra resultat för att Pandemrix-vaccination under graviditeten inte har några negativa effekter på risken för dödföddhet eller död hos fostret/barnet.

Referenser

 1. Bardage C, et al. BMJ. 2011;343:d5956.
 2. Persson I, et al. J Intern Med. 2014;275:172-90.
 3. Ludvigsson JF, et al. Eur J Epidemiol. 2013;28:579-88.
 4. Ludvigsson J, et al. BMJ. 2015;351:h5585.

Kommentarer (2)

 • Missfall då?

  2015-11-17 10:16 | Missfall finns inte medräknade i dödföddsstatistiken, vad jag vet. Som så ofta sker, kan man manipulera resultat med begränsning av vilka som räknas in. Bara för att en studie/undersökning inte visar något tydligt, kan man inte helt avfärda en möjlig koppling. Det man kan säga är att det inte finns en tydlig koppling ...

  Paula Ryökäs, Allergidetektiv, Allergihjälpen

  Jäv:

 • Ökad risk att drabbas av ADHD?

  2015-11-17 13:19 | I stället för att leta efter en ev ökad risk för dödföddhet vid vaccination av gravida med Pandemrix, så borde man istället leta efter en ökad risk för barnen att drabbas av ADHD eller Autismspektrumdiagnoser! Det är ju känt, att alfa-tocoferol som är en av två immunförstärkande adjuvans vilka ingår i Pandemrix kan, hos patienter med HLA-undergruppen DQB1*602 (vilket motsvarar praktiskt taget alla som drabbats av Narkolepsi!) skada den perifornicala Hypotalamusproduktionen av orexin/hypokretin(vakenhetshormonet)! Denna sänkta nivå av orexin/hypokretin kan kompenseras av produktion av hormonet inom andra delar av Hypotalamus men stimuleras då genom ökad motorisk aktivitet eller risktagande, dvs ADHD! Om sådana skador på laterala Hypotalamus även drabbar fostret när modern Pandemrixvaccineras, så borde man således se en ökad frekvens av ADHD el Autismspektrumdiagnoser!

  Bertil Widenfalk, pens universitetslektor handkirurgi, Uppsala o Umeå Universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Njursjuka barn har ofta kardiella förändringar

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (2 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016