Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS7H Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-11-16

Inga samband mellan Pandemrix-vaccination och risk för dödföddhet

Jonas F Ludvigsson, barnläkare, Örebro universitetssjukhus; professor, Karolinska institutet

Autoreferat. År 2009 klassificerade WHO den så kallade svininfluensan A(H1N1) som pandemi. Sverige valde att erbjuda hela befolkningen vaccination med Pandemrix. Forskning har därefter visat att barn som vaccinerades löper en ökad risk för narkolepsi, medan ingen ytterligare koppling har påvisats till annan autoimmun sjukdom [1 2].

Vi har tidigare visat att barn till kvinnor som vaccinerats inte löper någon ökad risk för låg födelsevikt, tillväxthämning eller prematuritet [3].

I en andra studie som i dag publiceras i BMJ [4]  följer vi upp barn till kvinnor som vaccinerats under graviditeten. Syftet med studien var att studera dödligheten hos dessa barn jämfört med barn till kvinnor som inte vaccinerats under graviditeten. I en andra analys jämförde vi dödlighet hos barn till samma kvinna (syskon) där det ena syskonet exponerats för Pandemrix under graviditeten medan övriga syskon inte vaccinerats. Sammantaget analyserades 275 500 graviditeter, varav 41 183 hade exponerats för Pandemrix.

Under uppföljningen inträffade 1 172 fall av dödföddhet, 380 fall av neonatal död (0–6 dagar efter födelsen) samt 706 dödsfall från 7 dagars ålder upp till 4,6 års ålder. Detta motsvarade en relativ risk för död om 0,83 (dödföddhet), 0,71 för neonatal död och 0,97 för senare död. Inget av dessa riskestimat var statistiskt signifikant. Inte heller i syskonjämförelsen fann vi någon association mellan vaccination med Pandemrix under graviditeten och risk för dödföddhet, neonatal död eller senare död i barndomen.

Sammantaget talar våra resultat för att Pandemrix-vaccination under graviditeten inte har några negativa effekter på risken för dödföddhet eller död hos fostret/barnet.

Referenser

 1. Bardage C, et al. BMJ. 2011;343:d5956.
 2. Persson I, et al. J Intern Med. 2014;275:172-90.
 3. Ludvigsson JF, et al. Eur J Epidemiol. 2013;28:579-88.
 4. Ludvigsson J, et al. BMJ. 2015;351:h5585.

Kommentarer (2)

 • Missfall då?

  2015-11-17 10:16 | Missfall finns inte medräknade i dödföddsstatistiken, vad jag vet. Som så ofta sker, kan man manipulera resultat med begränsning av vilka som räknas in. Bara för att en studie/undersökning inte visar något tydligt, kan man inte helt avfärda en möjlig koppling. Det man kan säga är att det inte finns en tydlig koppling ...

  Paula Ryökäs, Allergidetektiv, Allergihjälpen

  Jäv:

 • Ökad risk att drabbas av ADHD?

  2015-11-17 13:19 | I stället för att leta efter en ev ökad risk för dödföddhet vid vaccination av gravida med Pandemrix, så borde man istället leta efter en ökad risk för barnen att drabbas av ADHD eller Autismspektrumdiagnoser! Det är ju känt, att alfa-tocoferol som är en av två immunförstärkande adjuvans vilka ingår i Pandemrix kan, hos patienter med HLA-undergruppen DQB1*602 (vilket motsvarar praktiskt taget alla som drabbats av Narkolepsi!) skada den perifornicala Hypotalamusproduktionen av orexin/hypokretin(vakenhetshormonet)! Denna sänkta nivå av orexin/hypokretin kan kompenseras av produktion av hormonet inom andra delar av Hypotalamus men stimuleras då genom ökad motorisk aktivitet eller risktagande, dvs ADHD! Om sådana skador på laterala Hypotalamus även drabbar fostret när modern Pandemrixvaccineras, så borde man således se en ökad frekvens av ADHD el Autismspektrumdiagnoser!

  Bertil Widenfalk, pens universitetslektor handkirurgi, Uppsala o Umeå Universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons