Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS43 Lakartidningen.se 2015-11-19

Kortare antibiotikabehandling vid komplicerade bukinfektioner möjlig

Gunnar Jacobsson, med dr, överläkare, infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde; Regionala Strama, Västra Götalandsregionen

Kortare behandlingstid med antibiotika är möjligt vid komplicerade bukinfektioner om det kombineras med dränage av primärfokus. Det visar en randomiserad multicenterstudie publicerad i New England Journal of Medicine [1].

Väl känt är att en komplicerad infektion i buken inte kan behandlas utan dränage. Hur länge behandling med antibiotika ska pågå är dock oklart. Författarna ville jämföra kort terapitid (4 dagar) med längre tids behandling med avseende på normalisering av inflammatoriska markörer som feber, leukocytos samt ileus. Med komplicerad bukinfektion menades att någon av dessa tre parametrar förelåg, samt att patienten hade genomgått en dränageprocedur.  Studien genomfördes vid 23 centrum i USA och Kanada. Totalt inkluderades 518 patienter (258 respektive 260). Grupperna var likvärdiga vad gäller ålder, kön och övrig sjuklighet. Kolon eller rektum var vanligaste fokus för infektion i båda grupperna (30,8 respektive 37,6 procent), och oftast användes perkutant dränage (33,1 respektive 33,3 procent).

I experimentgruppen uppträdde en komplikation (sårinfektion, recidiv av primärinfektion eller död inom 30 dagar) hos 21,8 procent av patienterna, mot 22,3 procent i kontrollgruppen (P = 0,97). Behandlingstid med antibiotika var 4 dagar (interkvartilavstånd 4–5 dagar) respektive 8 dagar (interkvartilavstånd 5–10 dagar), och absolut skillnad var –4 dagar (95 procents konfidensintervall [KI] –4,7 till –3,3 dagar; P<0,001). Följsamheten till behandlingsprotokollet var måttlig; 18 procent av patienterna i experimentgruppen behandlades längre tid än 4 dagar.

Författarnas slutsats är att nyttan av systemisk antibiotikaterapi efter dränage är begränsad till de första dagarna.Traditionella inflammationsmarkörer är dåliga verktyg för att utvärdera antibiotikabehandling. När övergår exempelvis C-reaktivt protein (CRP) från att vara markör för bakteriell infektion till att endast markera kvarstående inflammation?

Studiens resultat beträffande kortare behandlingstid överensstämmer med trender för behandlingstid vid helt andra infektionstyper, exempelvis kortare behandlingstid (3 dagar) vid pneumoni [2]. 

Referenser

 1. Sawyer RG, et al. N Engl J Med. 2015;372:1996-2005.
 2. El Moussaoui R, et al. BMJ. 2006;332:1355.

Kommentarer (2)

 • Vad har egentligen studien visat? Inte helt lätt att begripa...

  2015-11-23 10:35 | Jag har läst denna studie och det kompletterande materialet som NEJM tillhandahåller. Jag blir inte riktigt klok på vilken typ av patienter som egentligen ingår i denna studie av komplicerade bukinfektioner. Majoriteten av patienterna behandlades med perkutant eller kirurgiskt dränage utan ytterligare “source control”. I endast 39% gjordes någon form av resektion eller lagning som vid tarmperforation. Uppenbarligen rör det sig om många patienter med abscesser. Samtidigt kom 62 % av patienterna hemifrån. Det framgår inte hur många patienter som nyligen opererats och uppvisar postoperative abscesser. Man kan misstänka att en stor del av patienterna hade perianala eller rektala abscesser som inciderades annars är det svårt att förstå hur man kan uppnå source control med bara dränage/kirurgisk dränage på så många patienter. Dödlighet 28 dagar var bara 1 % vilket är mycket lågt för komplicerade bukinfektioner. I studien förekommer längre behandlingstider (mer än 5 dagar) för 18% av patienterna som randomiserade till kort antibiotikaduration vilket kanske är de mer komplicerade fallen med terapisvikt. Den gruppen visar som förväntat en mycket högre frekvens av infektionskomplikationer.
  Sammanfattningsvis kan vi nog känna oss fortsatt trygga I att avsluta antibiotika efter 4-5 dagar om man har adekvat dränage av abscesser och uppnått source control. I visa fall kan ännu kortare behandlingstider rekommenderas som tex opererad akut kolecystit eller opererad perforerad appendicit som mår bra och där magen är igång. För de egentliga komplicerade bukinfektioner med sviktande organfunktioner, persisterande septisk bild och oklar kirurgisk source control är vi inte hjälpta av denna studie av Sawyers et al.

  Bengt Gårdlund, Doc Öl, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  Jäv:

 • Nej, studien omfattade inte patienter med "oklar kirurgisk source control", eller?

  2015-11-23 14:19 | Studien omfattade patienter som genomgått adekvat source control (enligt prövaren), därmed bortfaller patienter med okontrollerad infektion och svårare sjukdomsförlopp. Som Gårdlund påpekar var också dödligheten låg. Komplikationsfrekvensen var dock över 20 % i båda grupperna vilket talar emot att varken kortare eller längre tid med antibiotika skulle hjälpa. Övrig sjuklighet kan ha bidragit till detta men kanske inte source control var adekvat? Värdet av studien ligger hos den stora grupp av patienter med mindre allvarlig sjukdom (även om en subgruppsanalys visade samma resultat hos de med högre APACHE II poäng) som erhåller slentrianmässigt en vecka eller längre tids antibiotika behandling. Tyvärr så är riktlinjer inte uppdaterade och inte praxis heller hos många kliniker. Dessutom pekar studien på bristen på effektiva diagnostiska test för att kunna styra/avsluta behandlingen, ex feber, vita blodkroppar eller att tarmen har kommit igång.

  Gunnar Jacobsson, Med dr överläkare, infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde; Regionala Strama, Västra Götalandsregionen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons