Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTCZ Lakartidningen.se 2015-11-25

Laparoskopisk vs öppen resektionsteknik vid rektalcancer

Pamela Buchwald, kolorektalkirurg, docent, Christchurch Hospital, Nya Zeeland

Laparoskopisk operationsteknik vid rektalcancer är en ständigt aktuell fråga. Två kliniska multicenterstudier från Nordamerika (American College of Surgeons Oncology Group trial, ACOSOG Z6051) respektive Australasien (Australasian Laparoscopic Cancer of the Rectum Randomized Clinical Trial, AlaCaRT) har nyligen publicerats i JAMA. Båda studierna var utformade som »inte sämre än«-studier (non-inferiority) och undersökte om rektalcanceroperationer kan utföras med laparoskopisk teknik med samma kvalitet som öppen resektionsteknik. De primära resultatmåtten var histopatologiska variabler (komplett total mesorektal excision, cirkumferent resektionsmarginal och fri distal resektionsrand). I båda studierna avkrävdes kirurgen laparoskopisk ackreditering för att delta.

ACOSOG Z6051 inkluderade 486 patienter med tumörstadium II eller III. Alla patienter erhöll neoadjuvant behandling innan randomisering till laparoskopisk (n = 240) eller öppen (n = 222) rektumresektion. AlaCaRT rekryterade 475 rektalcancerpatienter med tumörstadium I–III, varav hälften av patienterna erhöll preoperativ strålbehandling. 238 samt 235 patienter genomgick en laparoskopisk respektive öppen rektumresektion. Överlag uppfyllde 84 procent respektive 85 procent av alla patienter studiemålen i respektive studie, vilket talar för hög kvalitet. Konverteringsfrekvensen var generellt låg, andelen sfinktersparande ingrepp hög och antalet anastomosläckage lågt.

I båda studierna var antalet kompletta rektumresektioner utifrån ovanstående histopatologiska kriterier lägre i de laparoskopiska grupperna jämfört med den öppna: ACOSOG Z6051 82 procent respektive 87 procent och ALaCaRT 82 procent respektive 89 procent. Ingen av studierna kunde bekräfta i förhand uppställda »inte sämre än«-kriterier.

Studierna talar för att patienter med rektalcancer som opereras med laparoskopisk rektumresektion även fortsättningsvis bör registreras och utvärderas kontinuerligt. Det gäller särskilt patienter med riskfaktorer som högt BMI, manligt kön, neoadjuvant behandling och cancer i nedre rektum. Långtidsresultat för studierna inväntas. Resultaten står i motsats till tidigare publicerade studier, som COREAN och COLORII.

 

 

Referenser

Fleshman J, et al. JAMA. 2015;13:1346-55.

Stevenson A, et al. JAMA. 2015;13:1356-63.

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons