Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTCZ Lakartidningen.se 2015-11-25

Laparoskopisk vs öppen resektionsteknik vid rektalcancer

Pamela Buchwald, kolorektalkirurg, docent, Christchurch Hospital, Nya Zeeland

Laparoskopisk operationsteknik vid rektalcancer är en ständigt aktuell fråga. Två kliniska multicenterstudier från Nordamerika (American College of Surgeons Oncology Group trial, ACOSOG Z6051) respektive Australasien (Australasian Laparoscopic Cancer of the Rectum Randomized Clinical Trial, AlaCaRT) har nyligen publicerats i JAMA. Båda studierna var utformade som »inte sämre än«-studier (non-inferiority) och undersökte om rektalcanceroperationer kan utföras med laparoskopisk teknik med samma kvalitet som öppen resektionsteknik. De primära resultatmåtten var histopatologiska variabler (komplett total mesorektal excision, cirkumferent resektionsmarginal och fri distal resektionsrand). I båda studierna avkrävdes kirurgen laparoskopisk ackreditering för att delta.

ACOSOG Z6051 inkluderade 486 patienter med tumörstadium II eller III. Alla patienter erhöll neoadjuvant behandling innan randomisering till laparoskopisk (n = 240) eller öppen (n = 222) rektumresektion. AlaCaRT rekryterade 475 rektalcancerpatienter med tumörstadium I–III, varav hälften av patienterna erhöll preoperativ strålbehandling. 238 samt 235 patienter genomgick en laparoskopisk respektive öppen rektumresektion. Överlag uppfyllde 84 procent respektive 85 procent av alla patienter studiemålen i respektive studie, vilket talar för hög kvalitet. Konverteringsfrekvensen var generellt låg, andelen sfinktersparande ingrepp hög och antalet anastomosläckage lågt.

I båda studierna var antalet kompletta rektumresektioner utifrån ovanstående histopatologiska kriterier lägre i de laparoskopiska grupperna jämfört med den öppna: ACOSOG Z6051 82 procent respektive 87 procent och ALaCaRT 82 procent respektive 89 procent. Ingen av studierna kunde bekräfta i förhand uppställda »inte sämre än«-kriterier.

Studierna talar för att patienter med rektalcancer som opereras med laparoskopisk rektumresektion även fortsättningsvis bör registreras och utvärderas kontinuerligt. Det gäller särskilt patienter med riskfaktorer som högt BMI, manligt kön, neoadjuvant behandling och cancer i nedre rektum. Långtidsresultat för studierna inväntas. Resultaten står i motsats till tidigare publicerade studier, som COREAN och COLORII.

 

 

Referenser

Fleshman J, et al. JAMA. 2015;13:1346-55.

Stevenson A, et al. JAMA. 2015;13:1356-63.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016