Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTCZ Lakartidningen.se 2015-11-25

Laparoskopisk vs öppen resektionsteknik vid rektalcancer

Pamela Buchwald, kolorektalkirurg, docent, Christchurch Hospital, Nya Zeeland

Laparoskopisk operationsteknik vid rektalcancer är en ständigt aktuell fråga. Två kliniska multicenterstudier från Nordamerika (American College of Surgeons Oncology Group trial, ACOSOG Z6051) respektive Australasien (Australasian Laparoscopic Cancer of the Rectum Randomized Clinical Trial, AlaCaRT) har nyligen publicerats i JAMA. Båda studierna var utformade som »inte sämre än«-studier (non-inferiority) och undersökte om rektalcanceroperationer kan utföras med laparoskopisk teknik med samma kvalitet som öppen resektionsteknik. De primära resultatmåtten var histopatologiska variabler (komplett total mesorektal excision, cirkumferent resektionsmarginal och fri distal resektionsrand). I båda studierna avkrävdes kirurgen laparoskopisk ackreditering för att delta.

ACOSOG Z6051 inkluderade 486 patienter med tumörstadium II eller III. Alla patienter erhöll neoadjuvant behandling innan randomisering till laparoskopisk (n = 240) eller öppen (n = 222) rektumresektion. AlaCaRT rekryterade 475 rektalcancerpatienter med tumörstadium I–III, varav hälften av patienterna erhöll preoperativ strålbehandling. 238 samt 235 patienter genomgick en laparoskopisk respektive öppen rektumresektion. Överlag uppfyllde 84 procent respektive 85 procent av alla patienter studiemålen i respektive studie, vilket talar för hög kvalitet. Konverteringsfrekvensen var generellt låg, andelen sfinktersparande ingrepp hög och antalet anastomosläckage lågt.

I båda studierna var antalet kompletta rektumresektioner utifrån ovanstående histopatologiska kriterier lägre i de laparoskopiska grupperna jämfört med den öppna: ACOSOG Z6051 82 procent respektive 87 procent och ALaCaRT 82 procent respektive 89 procent. Ingen av studierna kunde bekräfta i förhand uppställda »inte sämre än«-kriterier.

Studierna talar för att patienter med rektalcancer som opereras med laparoskopisk rektumresektion även fortsättningsvis bör registreras och utvärderas kontinuerligt. Det gäller särskilt patienter med riskfaktorer som högt BMI, manligt kön, neoadjuvant behandling och cancer i nedre rektum. Långtidsresultat för studierna inväntas. Resultaten står i motsats till tidigare publicerade studier, som COREAN och COLORII.

 

 

Referenser

Fleshman J, et al. JAMA. 2015;13:1346-55.

Stevenson A, et al. JAMA. 2015;13:1356-63.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons