Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS3L Lakartidningen.se 2015-11-16

Samband mellan inflammation och PTSD granskat i metaanalys

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Inflammation har blivit ett allt större fält inom psykiatrisk forskning under senare år, bland annat har en lång rad undersökningar presenterats kring vilken roll inflammation spelar vid depression och bipolaritet. I Lancet Psychiatry presenteras en metaanalys där författarna undersökt kopplingen mellan inflammation och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Ur 8 067 studier har man selekterat fram 20 material. Vid en sammanställning av dessa och kontroll för en rad olika faktorer, till exempel när på dygnet blodproven som använts för att analysera inflammationsmarkörer har tagits, konstaterar författarna att cytokinerna interleukin 6, interleukin 1β och interferon-gamma är förhöjda hos individer med PTSD jämfört med kontroller.

I vilken utsträckning cytokinerna bidrar till eller är en följd av PTSD – det vill säga kausalsambandet – återstår att utreda fullt ut. Härom året visades att inflammationsmarkörerna normaliseras i takt med att en individ återhämtas från PTSD, vilket dock inte säger något om kausalsambandet.

Intressant nog har författarna noterat att användning av psykofarmaka och komorbiditet av depression påverkar mönstret av inflammationsmarkörer. Att man i vissa studier inkluderat patienter som haft farmakologisk behandling och/eller samtidig depression skulle kunna förklara varför studier inom detta område ofta kommit till varierande resultat, tror författarna.

I ett material som presenterades 2014 i PLoS One undersöktes inflammationsmarkörer och uttryck av så kallat mikro-RNA hos krigsveteraner från Irak och Afghanistan som drabbats av PTSD i tjänsten. Mikro-RNA är korta RNA-sekvenser som kan påverka uttrycket av genomet. Ett övergripande fynd i den undersökningen var att de förändringar som noterades i uttrycket av mikro-RNA kan kopplas till ökad inflammationsgrad hos PTSD-drabbade. En möjlig följd av fynden inom forskningsfältet inflammation/PTSD är att man genom att behandla inflammation skulle kunna behandla PTSD.

Referenser

Kommentarer (1)

 • Bias i metaanalys kan leda till överskattade effekter

  2016-03-08 13:18 | Vi har kommenterat denna studie i Lancet Psychiatry och framhållit att effektstorleken kan vara överskattad på grund av bias. När vi granskar ett trattdiagram (funnel plot) och en kumulativ forest plot för interleukin-6 vid PTSD, den inflammationsmarkör som var mest studerad, drar vi slutsatsen att de större studierna funnit väsentligt mindre effekter. Om man exempelvis begränsar sig till en sammanvägning av de fyra största studierna observeras en effekt om d = 0,33 i stället för det sammanlagda d = 0,88. Det är svårt att skilja ut effekter av faktorer såsom medicinering, komorbid depression, och bias i de data som ligger för handen. Vi anser att dessa observationella data inte är tillräcklig grund för att motivera kliniska prövningar av antiinflammatoriska läkemedel vid PTSD.

  Kommentaren i Lancet Psychiatry:
  http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(16)00022-5
  (OBS den klickbara länken blir ofullständig, kopiera i stället hela adressen och klistra in i din webbläsare )

  Fritt tillgängligt postprint: hdl.handle.net/10616/44992
  (eller https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44992 )

  Gustav Nilsonne, Med dr, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons