Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS3L Lakartidningen.se 2015-11-16

Samband mellan inflammation och PTSD granskat i metaanalys

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Inflammation har blivit ett allt större fält inom psykiatrisk forskning under senare år, bland annat har en lång rad undersökningar presenterats kring vilken roll inflammation spelar vid depression och bipolaritet. I Lancet Psychiatry presenteras en metaanalys där författarna undersökt kopplingen mellan inflammation och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Ur 8 067 studier har man selekterat fram 20 material. Vid en sammanställning av dessa och kontroll för en rad olika faktorer, till exempel när på dygnet blodproven som använts för att analysera inflammationsmarkörer har tagits, konstaterar författarna att cytokinerna interleukin 6, interleukin 1β och interferon-gamma är förhöjda hos individer med PTSD jämfört med kontroller.

I vilken utsträckning cytokinerna bidrar till eller är en följd av PTSD – det vill säga kausalsambandet – återstår att utreda fullt ut. Härom året visades att inflammationsmarkörerna normaliseras i takt med att en individ återhämtas från PTSD, vilket dock inte säger något om kausalsambandet.

Intressant nog har författarna noterat att användning av psykofarmaka och komorbiditet av depression påverkar mönstret av inflammationsmarkörer. Att man i vissa studier inkluderat patienter som haft farmakologisk behandling och/eller samtidig depression skulle kunna förklara varför studier inom detta område ofta kommit till varierande resultat, tror författarna.

I ett material som presenterades 2014 i PLoS One undersöktes inflammationsmarkörer och uttryck av så kallat mikro-RNA hos krigsveteraner från Irak och Afghanistan som drabbats av PTSD i tjänsten. Mikro-RNA är korta RNA-sekvenser som kan påverka uttrycket av genomet. Ett övergripande fynd i den undersökningen var att de förändringar som noterades i uttrycket av mikro-RNA kan kopplas till ökad inflammationsgrad hos PTSD-drabbade. En möjlig följd av fynden inom forskningsfältet inflammation/PTSD är att man genom att behandla inflammation skulle kunna behandla PTSD.

Referenser

Kommentarer (1)

 • Bias i metaanalys kan leda till överskattade effekter

  2016-03-08 13:18 | Vi har kommenterat denna studie i Lancet Psychiatry och framhållit att effektstorleken kan vara överskattad på grund av bias. När vi granskar ett trattdiagram (funnel plot) och en kumulativ forest plot för interleukin-6 vid PTSD, den inflammationsmarkör som var mest studerad, drar vi slutsatsen att de större studierna funnit väsentligt mindre effekter. Om man exempelvis begränsar sig till en sammanvägning av de fyra största studierna observeras en effekt om d = 0,33 i stället för det sammanlagda d = 0,88. Det är svårt att skilja ut effekter av faktorer såsom medicinering, komorbid depression, och bias i de data som ligger för handen. Vi anser att dessa observationella data inte är tillräcklig grund för att motivera kliniska prövningar av antiinflammatoriska läkemedel vid PTSD.

  Kommentaren i Lancet Psychiatry:
  http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(16)00022-5
  (OBS den klickbara länken blir ofullständig, kopiera i stället hela adressen och klistra in i din webbläsare )

  Fritt tillgängligt postprint: hdl.handle.net/10616/44992
  (eller https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44992 )

  Gustav Nilsonne, Med dr, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016