Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS3L Lakartidningen.se 2015-11-16

Samband mellan inflammation och PTSD granskat i metaanalys

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Inflammation har blivit ett allt större fält inom psykiatrisk forskning under senare år, bland annat har en lång rad undersökningar presenterats kring vilken roll inflammation spelar vid depression och bipolaritet. I Lancet Psychiatry presenteras en metaanalys där författarna undersökt kopplingen mellan inflammation och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Ur 8 067 studier har man selekterat fram 20 material. Vid en sammanställning av dessa och kontroll för en rad olika faktorer, till exempel när på dygnet blodproven som använts för att analysera inflammationsmarkörer har tagits, konstaterar författarna att cytokinerna interleukin 6, interleukin 1β och interferon-gamma är förhöjda hos individer med PTSD jämfört med kontroller.

I vilken utsträckning cytokinerna bidrar till eller är en följd av PTSD – det vill säga kausalsambandet – återstår att utreda fullt ut. Härom året visades att inflammationsmarkörerna normaliseras i takt med att en individ återhämtas från PTSD, vilket dock inte säger något om kausalsambandet.

Intressant nog har författarna noterat att användning av psykofarmaka och komorbiditet av depression påverkar mönstret av inflammationsmarkörer. Att man i vissa studier inkluderat patienter som haft farmakologisk behandling och/eller samtidig depression skulle kunna förklara varför studier inom detta område ofta kommit till varierande resultat, tror författarna.

I ett material som presenterades 2014 i PLoS One undersöktes inflammationsmarkörer och uttryck av så kallat mikro-RNA hos krigsveteraner från Irak och Afghanistan som drabbats av PTSD i tjänsten. Mikro-RNA är korta RNA-sekvenser som kan påverka uttrycket av genomet. Ett övergripande fynd i den undersökningen var att de förändringar som noterades i uttrycket av mikro-RNA kan kopplas till ökad inflammationsgrad hos PTSD-drabbade. En möjlig följd av fynden inom forskningsfältet inflammation/PTSD är att man genom att behandla inflammation skulle kunna behandla PTSD.

Referenser

Kommentarer (1)

 • Bias i metaanalys kan leda till överskattade effekter

  2016-03-08 13:18 | Vi har kommenterat denna studie i Lancet Psychiatry och framhållit att effektstorleken kan vara överskattad på grund av bias. När vi granskar ett trattdiagram (funnel plot) och en kumulativ forest plot för interleukin-6 vid PTSD, den inflammationsmarkör som var mest studerad, drar vi slutsatsen att de större studierna funnit väsentligt mindre effekter. Om man exempelvis begränsar sig till en sammanvägning av de fyra största studierna observeras en effekt om d = 0,33 i stället för det sammanlagda d = 0,88. Det är svårt att skilja ut effekter av faktorer såsom medicinering, komorbid depression, och bias i de data som ligger för handen. Vi anser att dessa observationella data inte är tillräcklig grund för att motivera kliniska prövningar av antiinflammatoriska läkemedel vid PTSD.

  Kommentaren i Lancet Psychiatry:
  http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(16)00022-5
  (OBS den klickbara länken blir ofullständig, kopiera i stället hela adressen och klistra in i din webbläsare )

  Fritt tillgängligt postprint: hdl.handle.net/10616/44992
  (eller https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44992 )

  Gustav Nilsonne, Med dr, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons