Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS3L Lakartidningen.se 2015-11-16

Samband mellan inflammation och PTSD granskat i metaanalys

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Inflammation har blivit ett allt större fält inom psykiatrisk forskning under senare år, bland annat har en lång rad undersökningar presenterats kring vilken roll inflammation spelar vid depression och bipolaritet. I Lancet Psychiatry presenteras en metaanalys där författarna undersökt kopplingen mellan inflammation och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Ur 8 067 studier har man selekterat fram 20 material. Vid en sammanställning av dessa och kontroll för en rad olika faktorer, till exempel när på dygnet blodproven som använts för att analysera inflammationsmarkörer har tagits, konstaterar författarna att cytokinerna interleukin 6, interleukin 1β och interferon-gamma är förhöjda hos individer med PTSD jämfört med kontroller.

I vilken utsträckning cytokinerna bidrar till eller är en följd av PTSD – det vill säga kausalsambandet – återstår att utreda fullt ut. Härom året visades att inflammationsmarkörerna normaliseras i takt med att en individ återhämtas från PTSD, vilket dock inte säger något om kausalsambandet.

Intressant nog har författarna noterat att användning av psykofarmaka och komorbiditet av depression påverkar mönstret av inflammationsmarkörer. Att man i vissa studier inkluderat patienter som haft farmakologisk behandling och/eller samtidig depression skulle kunna förklara varför studier inom detta område ofta kommit till varierande resultat, tror författarna.

I ett material som presenterades 2014 i PLoS One undersöktes inflammationsmarkörer och uttryck av så kallat mikro-RNA hos krigsveteraner från Irak och Afghanistan som drabbats av PTSD i tjänsten. Mikro-RNA är korta RNA-sekvenser som kan påverka uttrycket av genomet. Ett övergripande fynd i den undersökningen var att de förändringar som noterades i uttrycket av mikro-RNA kan kopplas till ökad inflammationsgrad hos PTSD-drabbade. En möjlig följd av fynden inom forskningsfältet inflammation/PTSD är att man genom att behandla inflammation skulle kunna behandla PTSD.

Referenser

Kommentarer (1)

 • Bias i metaanalys kan leda till överskattade effekter

  2016-03-08 13:18 | Vi har kommenterat denna studie i Lancet Psychiatry och framhållit att effektstorleken kan vara överskattad på grund av bias. När vi granskar ett trattdiagram (funnel plot) och en kumulativ forest plot för interleukin-6 vid PTSD, den inflammationsmarkör som var mest studerad, drar vi slutsatsen att de större studierna funnit väsentligt mindre effekter. Om man exempelvis begränsar sig till en sammanvägning av de fyra största studierna observeras en effekt om d = 0,33 i stället för det sammanlagda d = 0,88. Det är svårt att skilja ut effekter av faktorer såsom medicinering, komorbid depression, och bias i de data som ligger för handen. Vi anser att dessa observationella data inte är tillräcklig grund för att motivera kliniska prövningar av antiinflammatoriska läkemedel vid PTSD.

  Kommentaren i Lancet Psychiatry:
  http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(16)00022-5
  (OBS den klickbara länken blir ofullständig, kopiera i stället hela adressen och klistra in i din webbläsare )

  Fritt tillgängligt postprint: hdl.handle.net/10616/44992
  (eller https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44992 )

  Gustav Nilsonne, Med dr, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Verksamhetschefer på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. () 31 AUG 2016

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

Annons Annons
bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. () 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

»Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons