Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMP Lakartidningen.se 2015-11-30

Stöd för ljusterapi vid depression

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Huruvida ljusterapi kan ge effekt vid depression är oklart. SBU konstaterade 2007 att det varken går att bekräfta eller förkasta värdet av ljusterapi vid årstidsbunden depression. I JAMA Psychiatry presenteras en undersökning som ger stöd för att metoden faktiskt skulle kunna ha en antidepressiv verkan.

122 individer mellan 19 och 60 år med icke säsongsbunden depression (major depression) har ingått, samtliga med minst 20 poäng på den så kallade Hamilton-skalan (skattningsskala för depression) vilket innebär minst medelsvår (moderate) depression. Ingen av deltagarna var inlagd för psykiatrisk slutenvård och ingen av dem stod på antidepressiv behandling. Studien pågick under åtta veckor.

Deltagarna lottades till fyra grupper omfattande runt 30 personer vardera, där respektive grupp gavs antingen

  1. ljusterapi, dagligen 30 minuter per gång med ljusstyrkan 10 000 lux, och farmakologisk placebo,
  2. farmakologisk antidepressiv behandling (20 mg fluoxetin) och placebo för ljusterapi,
  3. ljusterapi och farmakologisk behandling eller
  4. placebo avseende både farmaka och ljusterapi.

Som placebo för ljusterapi placerade författarna deltagarna i en situation där de i stället för att exponeras för starkt ljus utsattes för ett brummande ljud, »jonbehandling«. Jonbehandlingen, som var totalt verkningslös, gavs lika ofta och under lika lång tid som ljusterapin och med samma instruktioner som vid ljusterapin.

Utfallet följdes med depressionsskattningsskalan MADRS (Montgomery–Åsberg depression rating scale, och primärt effektmått var hur mycket MADRS-poängen sjönk under perioden. Deltagarna i kombinationsgruppen – som fick både medicin och ljusterapi – noterade bäst resultat. Där sjönk MADRS med i genomsnitt 16,9 poäng. För gruppen som fick ljusterapi och farmakologisk placebo minskade poängen med 13,4. I gruppen som fick medicin och jonbehandling minskade skattningen med 8,8 poäng. För gruppen som fick placebomedicin och placeboljusterapi minskade MADRS-poängen med 6,5.

Sekundärt effektmått var hur stor andel i respektive grupp som hade en MADRS-poäng på 10 eller lägre efter studien, vilket ses som remission. Denna andel var 59 procent i kombinationsgruppen (medicin och ljusterapi), och 44 procent i gruppen som fick ljusterapi och placebomedicin. I gruppen som fick medicin och placeboljusterapi var den 19 procent och 30 procent i gruppen som fick både placebomedicin och placeboljusterapi.

Resultaten visar således att ljusterapi gav effekt i studien, både i monoterapi och tillsammans med farmakologisk behandling. Enbart antidepressiv behandling gav dålig effekt, men det är viktigt att notera att fluoxetindosen inte höjdes från 20 mg, något som i praktiken normalt brukar göras vid utebliven effekt.

Referenser

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer kan sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. () 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (12 kommentarer) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons