Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMP Lakartidningen.se 2015-11-30

Stöd för ljusterapi vid depression

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Huruvida ljusterapi kan ge effekt vid depression är oklart. SBU konstaterade 2007 att det varken går att bekräfta eller förkasta värdet av ljusterapi vid årstidsbunden depression. I JAMA Psychiatry presenteras en undersökning som ger stöd för att metoden faktiskt skulle kunna ha en antidepressiv verkan.

122 individer mellan 19 och 60 år med icke säsongsbunden depression (major depression) har ingått, samtliga med minst 20 poäng på den så kallade Hamilton-skalan (skattningsskala för depression) vilket innebär minst medelsvår (moderate) depression. Ingen av deltagarna var inlagd för psykiatrisk slutenvård och ingen av dem stod på antidepressiv behandling. Studien pågick under åtta veckor.

Deltagarna lottades till fyra grupper omfattande runt 30 personer vardera, där respektive grupp gavs antingen

  1. ljusterapi, dagligen 30 minuter per gång med ljusstyrkan 10 000 lux, och farmakologisk placebo,
  2. farmakologisk antidepressiv behandling (20 mg fluoxetin) och placebo för ljusterapi,
  3. ljusterapi och farmakologisk behandling eller
  4. placebo avseende både farmaka och ljusterapi.

Som placebo för ljusterapi placerade författarna deltagarna i en situation där de i stället för att exponeras för starkt ljus utsattes för ett brummande ljud, »jonbehandling«. Jonbehandlingen, som var totalt verkningslös, gavs lika ofta och under lika lång tid som ljusterapin och med samma instruktioner som vid ljusterapin.

Utfallet följdes med depressionsskattningsskalan MADRS (Montgomery–Åsberg depression rating scale, och primärt effektmått var hur mycket MADRS-poängen sjönk under perioden. Deltagarna i kombinationsgruppen – som fick både medicin och ljusterapi – noterade bäst resultat. Där sjönk MADRS med i genomsnitt 16,9 poäng. För gruppen som fick ljusterapi och farmakologisk placebo minskade poängen med 13,4. I gruppen som fick medicin och jonbehandling minskade skattningen med 8,8 poäng. För gruppen som fick placebomedicin och placeboljusterapi minskade MADRS-poängen med 6,5.

Sekundärt effektmått var hur stor andel i respektive grupp som hade en MADRS-poäng på 10 eller lägre efter studien, vilket ses som remission. Denna andel var 59 procent i kombinationsgruppen (medicin och ljusterapi), och 44 procent i gruppen som fick ljusterapi och placebomedicin. I gruppen som fick medicin och placeboljusterapi var den 19 procent och 30 procent i gruppen som fick både placebomedicin och placeboljusterapi.

Resultaten visar således att ljusterapi gav effekt i studien, både i monoterapi och tillsammans med farmakologisk behandling. Enbart antidepressiv behandling gav dålig effekt, men det är viktigt att notera att fluoxetindosen inte höjdes från 20 mg, något som i praktiken normalt brukar göras vid utebliven effekt.

Referenser

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016