Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTDI Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-11-26

Ultramjukt vatten kanske kan lindra eksem

Maria Bradley, docent, överläkare, hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Vattens hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, och främst är det joniserat kalcium (Ca2+) men även magnesium (Mg2+) som avses. Vatten med hög halt av Ca2+ och Mg2+ klassas som hårt vatten. Många människor upplever att huden blir torrare och mer irriterad vid tvätt med hårt vatten jämfört med mjukt vatten. Patienter med atopiskt eksem verkar särskilt känsliga, speciellt i kombination med ett kallt och torrt vinterklimat.

I en randomiserad, kontrollerad brittisk multicenterstudie från 2011 undersöktes fenomenet i en studie på 336 barn med atopiskt eksem. Patienterna visade dock ingen signifikant förbättring vid byte från hårt kranvatten till avjoniserat vatten (med mindre än 20 mg kalciumkarbonat, CaCO3, per liter) [1].

I en ny studie har man emellertid visat att fettsyror som finns i tvålar binder sig till Ca2+ och Mg2+ och bildar en sorts »metallisk tvål« som kan lagras in i huden [2]. Man har studerat dels en musmodell för atopiskt eksem och dels patienter med atopiskt eksem. I musmodellen kunde forskarna visa att mössen som utsatts för metallisk tvål fick en barriärskada, mätt som vattenförlust genom huden (transepidermal water loss), en ökning av proinflammatoriska cytokiner samt ökade nivåer av serum-IgE. Mekanismen är inte klarlagd.

Dessutom kunde två veckors tvätt med ultramjukt vatten (kranvatten exponerat för katjonbytesharts, mindre än 1 mg/l av Ca2+ och Mg2+) minska barriärskadan, samtidigt som inlagringarna av metallisk tvål nästan helt försvann från hudytan på mössen. Därtill undersöktes även 8 patienter med atopiskt eksem och klåda som fick duscha med ultramjukt vatten dagligen under 4 veckor. Patienternas hudbarriär förbättrades och klådan minskade, liksom nivåerna av metallisk tvål i huden.

Författarna menar att nivåerna av metallisk tvål förmodligen måste vara väldigt låga innan någon positiv effekt kan ses av tvätt med mjukt vatten, vilket kan förklara att tidigare studier inte sett någon förbättring vid enbart byte till mjukt vatten. Givetvis kommer dessa preliminära data behöva upprepas i nya och större studier, men att patienter med den vanliga åkomman atopiskt eksem skulle kunna gynnas genom att byta vattenkälla är helt klart intressant.

I Sverige är det kommunala vattnet mjukt, förutom i landets kalkrika områden såsom Uppsalaslätten, Öland, Gotland och större delen av Skåne. 

Referenser

  1. Thomas KS, et al. PLoS Med. Epub 8 feb 2011. doi: 10.1371/journal.pmed.1000395
  2. Tanaka A, et al. Acta Derm Venereol. 2015;95:787-91.

Kommentera

Kommentera

Stockholm kan avsluta avtal med Vidarkliniken

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons