Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTDI Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-11-26

Ultramjukt vatten kanske kan lindra eksem

Maria Bradley, docent, överläkare, hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Vattens hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, och främst är det joniserat kalcium (Ca2+) men även magnesium (Mg2+) som avses. Vatten med hög halt av Ca2+ och Mg2+ klassas som hårt vatten. Många människor upplever att huden blir torrare och mer irriterad vid tvätt med hårt vatten jämfört med mjukt vatten. Patienter med atopiskt eksem verkar särskilt känsliga, speciellt i kombination med ett kallt och torrt vinterklimat.

I en randomiserad, kontrollerad brittisk multicenterstudie från 2011 undersöktes fenomenet i en studie på 336 barn med atopiskt eksem. Patienterna visade dock ingen signifikant förbättring vid byte från hårt kranvatten till avjoniserat vatten (med mindre än 20 mg kalciumkarbonat, CaCO3, per liter) [1].

I en ny studie har man emellertid visat att fettsyror som finns i tvålar binder sig till Ca2+ och Mg2+ och bildar en sorts »metallisk tvål« som kan lagras in i huden [2]. Man har studerat dels en musmodell för atopiskt eksem och dels patienter med atopiskt eksem. I musmodellen kunde forskarna visa att mössen som utsatts för metallisk tvål fick en barriärskada, mätt som vattenförlust genom huden (transepidermal water loss), en ökning av proinflammatoriska cytokiner samt ökade nivåer av serum-IgE. Mekanismen är inte klarlagd.

Dessutom kunde två veckors tvätt med ultramjukt vatten (kranvatten exponerat för katjonbytesharts, mindre än 1 mg/l av Ca2+ och Mg2+) minska barriärskadan, samtidigt som inlagringarna av metallisk tvål nästan helt försvann från hudytan på mössen. Därtill undersöktes även 8 patienter med atopiskt eksem och klåda som fick duscha med ultramjukt vatten dagligen under 4 veckor. Patienternas hudbarriär förbättrades och klådan minskade, liksom nivåerna av metallisk tvål i huden.

Författarna menar att nivåerna av metallisk tvål förmodligen måste vara väldigt låga innan någon positiv effekt kan ses av tvätt med mjukt vatten, vilket kan förklara att tidigare studier inte sett någon förbättring vid enbart byte till mjukt vatten. Givetvis kommer dessa preliminära data behöva upprepas i nya och större studier, men att patienter med den vanliga åkomman atopiskt eksem skulle kunna gynnas genom att byta vattenkälla är helt klart intressant.

I Sverige är det kommunala vattnet mjukt, förutom i landets kalkrika områden såsom Uppsalaslätten, Öland, Gotland och större delen av Skåne. 

Referenser

  1. Thomas KS, et al. PLoS Med. Epub 8 feb 2011. doi: 10.1371/journal.pmed.1000395
  2. Tanaka A, et al. Acta Derm Venereol. 2015;95:787-91.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons