Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTCY Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-11-26

Färre hade barnastma vid uppväxt med hund

Tove Fall, forskarassistent, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala

Catarina Almqvist Malmros, professor, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. Tidigare studier har visat att barn som växer upp på lantgård har halverad risk för att utveckla astma. Målet med vår studie var att undersöka hur uppväxt med hund i hemmet påverkar barns risk för astma. Tidigare studier har gett motstridiga resultat.

Ägarregistrering av hundar är obligatorisk sedan 2001 och sker vanligtvis när valparna undersöks och id-märks inför försäljning. Anmälan sker till Jordbruksverket.

Information från nio olika nationella register, inklusive Jordbruksverkets och Svenska kennelklubbens två hundägarregister (som tidigare inte använts för medicinsk forskning) länkades samman med barn födda i Sverige 2001 och 2010. Allt material avidentifierades.

Astma hos barnen och deras föräldrar definierades genom information från Läkemedelsregistret och Patientregistret. Sambanden mellan hundägande under första året och senare astma utvärderades med regressionsmodeller på nationell nivå, med möjlighet att ta hänsyn till möjliga förväxlingsfaktorer såsom bostadsort och föräldrarnas astma.

Barn med hund i familjen löpte 13 procents lägre risk för astma i skolåldern (oddskvot 0,87; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,81–0,93). Resultaten var liknande i familjer med och utan föräldrar med astma och även i analyser som enbart inkluderade förstfödda. Dessa analyser gjordes för att utesluta att fyndet berodde på att familjerna undvek hund på grund av föräldrars eller äldre syskons astma. För yngre barn (upp till 3 års ålder) sågs ingen association mellan hundägande och astma. Mellan 3 och 5 års ålder sågs en riskminskning med 10 procent (hasardkvot 0,90; 95 procents KI 0,93–0,99).

Register över befolkningen och hälsoregister hos Socialstyrelsen håller i regel hög kvalitet och har god täckning. Den här sortens studier kan visa på samband mellan omgivningsfaktorer och sjukdomar i stora befolkningsgrupper, men inte ge svar på om och hur djur faktiskt skyddar barn från astma. Barn som redan har allergi mot katt eller hund ska undvika kontakt, men våra resultat ger en indikation om att barn som växer upp med hundar har en minskad risk för astma senare i livet. Tack vare studiedesignen, som under perioden i princip innefattar hela den svenska barnbefolkningen, går resultaten att generalisera till andra europeiska länder med liknande kultur vad gäller hundägande. 

Referenser

Fall T, Lundholm C, Örtqvist AK, Fall K, Fang F, Hedhammar Å, Kämpe O, Ingelsson E, Almqvist C. JAMA Pediatr. 2015;169(11):e153219.

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons