Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUHA Lakartidningen.se 2015-12-16

Kommunikation i operationssalen påverkar risken för sårinfektion

Jon Ahlberg, docent; senior medicinsk rådgivare, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

Sårinfektioner är en vanlig komplikation efter kirurgi trots att evidensbaserade åtgärder tillämpas. En del riskfaktorer ligger hos patienten (t ex samsjuklighet, obesitas och rökning), andra ligger i ingreppet (kontamination, operationstid, blodtillförsel m fl). Personalens beteenden har studerats med fokus på hygienrutiner, följsamhet till checklistor och liknande, men inte med fokus på samverkan och kommunikation i operationssalen.

I en prospektiv observationsstudie publicerad i British Journal of Surgery följdes den sterilklädda personalens kommunikation under 167 bukoperationer, som alla varade i minst 60 minuter, med ett validerat observationsprotokoll. Observatörerna klassade kommunikationen i salen som relevant eller irrelevant. Relevant kommunikation gällde patienten, ingreppet, anestesin och utbildning. Irrelevant kommunikation berörde ämnen som inte hade med ingreppet eller patienten att göra, skämt och skratt. Man registrerade även distraktioner som spring i dörrar, buller och dylikt.

Av de 167 patienterna utvecklade 24 sårinfektioner.

Efter korrektion för kända riskfaktorer visade sig relevant kommunikation ge en signifikant lägre risk för sårinfektion. Irrelevant kommunikation, särskilt då såret slöts, gav signifikant högre risk för sårinfektion. Under detta skede av operationen var irrelevanta samtal mest förekommande. Distraktioner påverkade inte infektionsrisken.

Att relevant kommunikation hjälper operationslaget att fokusera, vara informerat om nästa steg och därigenom bli bättre koordinerat är lätt att förstå. Irrelevant kommunikation kan bidra till att skapa en god laganda och en avslappnad stämning. Att den förekommer mest under avslutningen är naturligt, men den kan också minska uppmärksamhet och koncentration.

Författarna menar att man inte bör bannlysa irrelevanta samtal utan föreslår att man i stället tar en kort paus för avslappning innan man övergår till operationens sista fas.

Referenser

Tschan F, et al. BJS 2015;102:1718-25. DOI: 10.1002/bjs.9927

Kommentarer (1)

  • Trumvirvel

    2015-12-16 18:05 | Man kan tycka att det vore relevant att berätta hur mycket (eller lite) som den signifikanta riskökningen bestod i?

    Mats Jansson, Läkare, Norrland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons