Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT4H Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2015-12-21

RAS-antagonister kan gynna hjärtsviktspatienter med grav njursvikt

Magnus Edner, docent, leg läkare, hjärtforskningsenheten

Lars H Lund, docent, bitr överläkare, kardiologkliniken; båda Karolinska universitetssjukhuset, Solna; Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. För patienter med hjärtsvikt (ejektionsfraktion [EF] < 40 procent) och samtidig svår njursvikt är RAS-antagonister (ACE-hämmare och/eller angiotensinreceptorblockerare) associerade med minskad totalmortalitet. Det visar en ny observationsstudie med metodik som minimerar urvalspåverkan, publicerad i European Heart Journal. Resultaten bör helst bekräftas i en randomiserad studie.

RAS-antagonister utgör kanske den viktigaste basmedicineringen vid hjärtsvikt med minskad ejektionsfraktion (EF < 40 procent). Mellan 10 och 15 procent av dessa patienter har dessvärre samtidigt grav njursvikt, vilket är känt som en oberoende riskfaktor med ökad mortalitet som följd. Patientgruppen har exkluderats från randomiserade studier och de rekommenderade gränser som används i gällande riktlinjer för läkemedelsbehandling är S-kreatinin > 221 µmol/l (Europa) och > 265 µmol/l (USA), eller kreatininclearence < 30 ml/min.

I det prospektiva nationella kvalitetsregistret RiksSvikt fanns 2 410 patienter (9,9 procent) med EF < 40 procent och njursvikt enligt ovan angivna kriterier. Medelåldern var 82 år (standardavvikelse [SD] 9 år) och 45 procent var kvinnor. Med metodik för minskad urvalspåverkan genererades en population av 1 204 patienter, matchade mot 36 betydelsefulla kliniska variabler. Medelåldern i denna grupp var 83 år (SD 8 år) och 42 procent var kvinnor. Som »positiv kontroll« gjordes också en överensstämmelseanalys av 21 873 hjärtsviktspatienter totalt och 1 140 matchade patienter, alla med normal njurfunktion.

För patienter med njursvikt var ettårsöverlevnaden utan RAS-antagonist 42 procent, jämfört med 69 procent för dem med RAS-antagonistbehandling. I den matchade kohorten var ettårsöverlevnaden 55 procent bland patienter med RAS-behandling (95 procents konfidensintervall [KI] 51–59 procent) och 45 procent bland patienter utan RAS-behandling (95 procents KI 41–49 procent); hazardkvot (HR) 0,76 (95 procents KI 0,67–0,86, P < 0,001). Den relativa riskreduktionen var 24 procent. Anmärkningsvärt var att cirka 60 procent av patienterna med njursvikt också hade behandling med RAS-antagonist.

Bland »positiva kontroller« utan grav njursvikt var motsvarande matchad hazardkvot 0,79 (95 procents KI 0,72–0,86, P < 0,001).

Resultaten talar för att hjärtsviktspatienter med EF < 40 procent som samtidigt har grav njursvikt kan ha lika mycket att vinna som övriga hjärtsviktspatienter på behandling med RAS-antagonister. Dock behövs en randomiserad studie för att bekräfta fyndet och behandling kräver förstås noggrann fortlöpande kontroll av njurfunktion och S-kalium.

Referenser

  1. Edner M, Benson L, Dahlström U, Lund LH. Eur Heart J. 2015;36:2318-26.
  2. Brenner BM, et al. N Engl J Med. 2001;345:861-9.

Kommentera

Kommentera

Läkarförening oroas av vårdköer på Karolinska

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (5 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons