Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUZ9 Lakartidningen.se 2016-01-05

Bättre utfall för unga som drabbas av ett hjärtstopp utanför sjukhus

Jan Gelberg, narkosläkare, VO Barnkirurgi och neonatalvård, Barnhjärtcentrum, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Andreas Claesson, leg sjuksköterska, Hjärtstoppscentrum, Medicinska institutionen, Karolinska institutet

Autoreferat. Hjärtstopp bland barn är ovanligt och orsakas i de flesta fall av en händelse som leder till hypoxi. Överlevnaden bland unga i Sverige som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har mer än fördubblats under den senaste 20-årsperioden och en majoritet återfår en god neurologisk funktion.

Målet med denna retrospektiva registerstudie var att beskriva förändringar i karakteristika över tid i samband med hjärtstopp utanför sjukhus med fokus på yngre åldersgrupper. Data baseras på fall rapporterade från ambulanssjukvården till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret mellan åren 1990–2012.

Av 50 879 patienter som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus var 2,6 % (4,9/100 000 person-år) yngre än 22 år. Överlevnaden har mer än fördubblats i denna åldersgrupp från perioden 1992–1998 (6,2 %) till 2007–2012 (14 %). En majoritet (91 %) hade dessutom en god neurologisk funktion (CPC-score 1–2) efter >30 dagar.

I åldersgruppen 0–1 år inträffade under denna 23-årsperiod i medeltal 16 hjärtstopp årligen och av dessa var det bara 4 % som hade en defibrilleringsbar rytm. Plötslig spädbarnsdöd angavs som den vanligaste orsaken (68 %). Telefonassisterad hjärt-lungräddning (HLR) från larmcentralen var högst i denna åldersgrupp och en majoritet av händelserna skedde i hemmet.

I åldersgruppen 1–12 år inträffade i snitt 16 fall årligen och drunkning var den vanligaste orsaken till hjärtstopp. Andelen bevittnade fall (51 %) och proportionen lekmannaingripande med HLR (81 %) var högst i åldersgruppen 5–12 år.

Hjärtstopp hos barn är sällsynt och beror i de flesta fall på syrebrist. Överlevnaden har ökat i Sverige under de senaste två decennierna och resultaten är bättre än motsvarande data från både Nordamerika och Japan. Att förebygga drunkning och att utbilda vårdnadshavare samt personal med ansvar för barn i att hantera luftvägsstopp, tidigt påbörja inblåsningar och att starta hjärt-lungräddning med hög kvalitet utan avbrott är centralt i omhändertagandet av barn.

 Jäv: Inga jävsförhållanden föreligger.

 

 

Referenser

Gelberg J, Strömsöe A, Hollenberg J, Radell P, Claesson A, Svensson L, Herlitz J. Improving Survival and Neurologic Function for Younger Age Groups After Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Sweden: A 20-Year Comparison. Pediatr Crit Care Med. 2015 Oct;16(8):750–7

Kommentarer (1)

  • Har viljan till vård påverkat/s?

    2016-01-08 23:06 | Viktig studie då läkare drivs av statistik, som i sig påverkas av just statistik. Viljan att vårda minskar när det förväntade utfallet ändå är döden, och/eller oron för svår hjärnskada med ev lidande för pat och anhöriga samt dessutom samhällskostnader. Den aktiva vården kanske avbryts i förtid då man tänker att vidare vård ändå inte är meningsfull, grundat på statistik- och det blir en sjävuppfyllande profetia. Har man undersökt efterföljande sjukhusvård för de som inkommit med hjärtstopp- de som avled i vilken omfattning har de omfattats av bed att vidare vård inte varit meningsfull? I det begreppet ligger också en viss attitydvärdering och bedömning utifrån rädsla för hjärnskador. Hos barn finns en vilja att vårda lite längre. För de över 22år finns risk att oro för kvarvarande symtom och uppfattning om dålig prognos blir en självuppfyllande profetia om man avbryter aktiv vård för tidigt. Om statistiken visar på låg överlevnad finns mindre vilja till fortsatt aktiv vård under mer än de klassiska 72 timmarna. Har ni undersökt i hur stor del aktiv vård avbrutits på de som avlidit i sitt hjärtstopp utan att vara hjärndöda? Kunskap om att det finns studier som visar på god överlevnad men också god neurologisk återhämtning har en stor betydelse för beslut vid "livets gräns", där man överväger avbryta det livsnödvändiga stöd patienten behöver för möjlighet till återhämtning. Lycka till med implementering på IVA-kliniker!

    Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons