Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDT Lakartidningen.se 2016-01-26

Konvalescentplasma mot ebola minskade inte risken för död

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet

Behandling mot ebola med plasma som donerats från konvalescenter var inte associerad med signifikant minskad risk för död jämfört med kontrollgrupp. Vidare sågs inga allvarliga biverkningar efter behandling med konvalescentplasma. Det visar en nyligen publicerad studie i New England Journal of Medicine. 

Under det senaste ebolautbrottet i Västafrika prioriterade Världshälsoorganisationen behandling med transfusion av plasma eller helblod från personer som överlevt ebolainfektion, så kallad konvalescentplasma. I en icke-randomiserad studie undersöktes risken för död med och utan transfusion. I studien ingick 99 personer med bekräftad ebolavirusinfektion som erhöll två transfusioner med 200 till 250 ml av ABO-kompatibel konvalescentplasma. I kontrollgruppen ingick 418 personer med bekräftad sjukdom som inte erhöll transfusion. Transfusionen startades vid diagnos eller som senast två dagar senare. Nivåerna av neutraliserande antikroppar mot ebolaviruset i plasman var vid behandlingstillfället okänt. Det primära utfallsmåttet var risk för död från 3 till 16 dagar efter diagnos.

Mellan 3 och 16 dagar efter diagnos dog 26 av 84 personer (31 procent) av dem som behandlades med konvalescentplasma, medan 158 av 418 personer (38 procent) dog i kontrollgruppen (–7 procentenheter, 95 procents konfidensintervall [KI] –18 till 4 procentenheter). Efter justering för förväxlingsfaktorer minskade skillnaden mellan grupperna till –3 procentenheter (95 procents KI –13 till 8) och oddskvoten var 0,88 (95 procents KI, 0,51–1,51). Inga allvarliga biverkningar rapporterades.

Att nivåerna av neutraliserande antikroppar inte kunde mätas kan ha påverkat utfallet, då alla i interventionsgruppen inte säkert erhöll samma behandling. Retrospektiv icke-randomiserad design begränsar också möjligheten att dra långtgående slutsatser av resultaten. Studiens författare diskuterar dock huruvida upprepade transfusioner skulle kunna ha mer påtaglig effekt, och om eventuellt undergrupper, som barn och gravida, kan tänkas ha större nytta av behandlingen.

Referenser

van Griensven J, et al. N Engl J Med. Epub 7 jan 2016. doi: 10.1056/NEJMoa1511812

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Annons Annons
bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons