Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYR Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-12

Kvinnor i tidig menopaus underbehandlas med östrogen

Åsa Hallqvist Everhov, med dr, specialistläkare i kirurgi, kirurgkliniken, Södersjukhuset

Avhandling. Användningen av peri- och postmenopausal hormonbehandling minskade kraftigt bland svenska kvinnor i början av 2000-talet efter larmrapporter om ökad risk för bröstcancer och hjärt–kärlsjukdom från bland annat den stora prospektiva Women's health initiative-studien. Ökade risker sågs dock endast för kvinnor som startat hormonbehandling mer än 10 år efter menopaus. Potentiella risker som är förknippade med postmenopausal hormonbehandling gäller inte kvinnor med tidig menopaus. Hormonbehandling till kvinnor i den gruppen har i stället visat sig minska risken för osteoporos, demens samt kardiovaskulär sjukdom och förtida död. Dessutom löper kvinnor med tidig menopaus redan en låg risk för bröstcancer, och den ökar inte efter hormonbehandling.

Cervixcancer drabbar kvinnor i alla åldrar. Ungefär hälften har inte genomgått menopaus vid diagnos. När behandlingen omfattar bilateral ooforektomi eller strålbehandling upphör östrogenproduktionen från ovarierna. Eftersom cervixcancer inte anses vara hormonberoende finns ingen kontraindikation för hormonbehandling. Östrogensubstitution bör därför ges åtminstone fram till åldern för normal menopaus. Därutöver rekommenderas, oavsett ålder och behandlingstyp (kirurgi eller radioterapi), lokal östrogenbehandling.

En av studierna [1] i en aktuell avhandling [2] i ämnet baserades på data från Cancerregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret. Där visades att bland kvinnor under 45 år som fått kastrerande cervixcancerbehandling mellan 2005 och 2009 hämtade 67 procent ut minst ett recept på hormonsubstitution under perioden 6–12 månader efter diagnos. Det var dock bara knappt hälften som hämtade ut minst 75 procent av rekommenderad dos, och användningen minskade gradvis under uppföljningstiden.

En annan svensk studie [3] har visat att förekomsten av hormonbehandling i den svenska kvinnliga befolkningen i åldern 40 till 44 år mellan 2005 och 2011 endast var 0,9 procent. De flesta behandlades därtill mindre än ett år. Förekomsten av spontan tidig menopaus i Sverige tros ligga omkring 5 procent.

Vi vet inte varför patienter underbehandlas eller slutar använda östrogen. Är det ett eget val eller läkarrekommendation? Utifrån dessa resultat drar vi slutsatsen att det behövs ökad medvetenhet – både bland patienter och inom professionen – om att östrogenbehandling upp till normal menopausålder anses fördelaktig samt att bevis för negativa effekter saknas i denna unga patientgrupp.

Referenser

 1. Everhov AH, et al. Menopause. 2015;22(6):633-9.
 2. Everhov AH. Hormonal concequences, replacement therapy, and lost workdays after cervical cancer treatment. Stockholm: Karolinska insitutet; 2015.
 3. Lindh-Åstrand L, et al. Hum Reprod. 2015;30(4):848-52.

Kommentarer (6)

 • Kvinnor i tidig menopaus underbehandlas....

  2016-01-12 19:23 | Författ.skrivar: Hormonbehandling till kvinnor med tidlig menopaus har visat sig minska risken för osteoporos, demens samt kardiovaskulär sjukdom och förtida död. Vilken referens finns till denna slutsats? Desutom saknas anmälan av författarens conflict of interest

  Bente Rasmusson, Allmänläkare, pensionerat

  Jäv:

 • Kommentar till Bente Rasmusson

  2016-01-13 20:30 | Tack för ditt intresse! Fullständig referenslista finns i avhandlingen (https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44837). Några studier jag hänvisar till är:
  Popat VB et al. Bone mineral density in young women with primary ovarian insufficiency: results of a three-year randomized controlled trial of physiological transdermal estradiol and testosterone replacement. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2014. Rivera CM et al. Increased cardiovascular mortality after early bilateral oophorectomy. Menopause 2009. Rocca WA et al. Oophorectomy, estrogen, and dementia: A 2014 update. Molecular and cellular endocrinology. 2014.
  Potentiella bindningar eller jävsförhållanden saknas.

  Åsa Hallqvist Everhov, specialistläkare, Södersjukhuset

  Jäv:

 • Hormontillskott av godo!

  2016-01-13 20:33 | Spännande att läkare från flera områden intresserar sig för denna fråga som i allmänhet handläggs främst av gynekologer! Rekommendationen om hormontillskott till kvinnor med spontan eller iatrogen menopaus långt innan förväntad menopaus har funnits i många år ff a pga minskad osteoporosrisk och vid kastration som symptomlindring av vasomotoriska symptom. Tyvärr har den missvisande generellt ökade rädslan för hormoner pga ökad cancerrisk medfört att även denna grupp som verkligen har hälsovinster av hormonbehandling sannolikt underbehandlas. Se SFOG- rapport nr 67 2010.

  Maria Ahlinder Engren, Spec läk obst/ gyn, USÖ

  Jäv:

 • Kvinnor i tidig menopaus

  2016-01-18 22:00 | Tack till Åsa Everhov för svar. Ja,det finns observationsstudier, som kanske/kanske inte visar att östrogen +/- progestagen ökar risken för demens hos 65-79 åriga kvinnor och minskar samma hos kvinnor under 5oår.Jag har inte funnit någon placebo kontrollerat klinisk studie, som bekräftar detta. Kanske Maria Engren har kännedom om en? Hogervorst et Bandelow (1) fann vid metaanalyser av 36 randomiserade studier av hormonbehandling,att ålder vid menopaus, oavsett om denna var naturlig eller efter ooforektomi, inte påverkade risken för demens.Beträffande minskad risk för kardiovaskulär sjukdom vid östrogenbehandling av kvinnor med tidig menopaus: Finns en placebo kontrollerat studie som har visat detta? 1) Hogervorst E.Bandelow S. Sex steroids to maintain cognetive function in women after the menopause: a meta-analyses of treatment trials. Maturitas. 2o1o May,66(1) 56-71.

  Bente Rasmusson, Allmänläkare, pensionerat

  Jäv:

 • Entydiga rekommendationer

  2016-01-19 21:04 | Hej Bente!
  Du har helt rätt i att det saknas placebo-kontrollerade studier på östrogenbehandling av kvinnor i tidig menopaus. Förutom att det skulle kräva stora patientmaterial och lång uppföljningstid skulle det inte gå att genomföra av etiska skäl, eftersom internationella och svenska guidelines entydigt rekommenderar hormonbehandling. När det gäller kardiovaskulär sjukdom kan man i alla fall säga att östrogen minskar risken för hjärtkärlsjukdom hos kvinnor i åldern 50-59 år i randomiserade studier (Boardman et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2015). Avslutningsvis vill jag bara tillägga att min studie inte alls handlat om risk/benefit med hormonbehandling, utan bara syftade till att undersöka huruvida de existerande rekommendationerna om östrogensubstitution upp till naturlig menopausålder följdes. Och så var alltså inte fallet.

  Åsa Hallqvist Everhov, specialistläkare, Södersjukhuset

  Jäv:

 • Naturlig menopausålder

  2016-02-27 12:19 | En tanke (helt utan vetenskaplig evidens): jag jobbar i primärvården, i ett område med social belastning och låg utbildningsnivå. Min uppfattning är att det är få i vårt patientunderlag som vet när man vanligtvis kommer i menopaus. De söker helt enkelt inte. Många gånger när de, som äldre, har sökt för något annat som föranleder gynekologisk anamnes så framkommer att de kom tidigt i klimakteriet men inte hade en aning om att det var "konstigt". Det kan vara en förklaring till underbehandlingen.

  Helena Borenäs, ST-läkare i allmänmedicin, Örebro

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons