Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYR Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-12

Kvinnor i tidig menopaus underbehandlas med östrogen

Åsa Hallqvist Everhov, med dr, specialistläkare i kirurgi, kirurgkliniken, Södersjukhuset

Avhandling. Användningen av peri- och postmenopausal hormonbehandling minskade kraftigt bland svenska kvinnor i början av 2000-talet efter larmrapporter om ökad risk för bröstcancer och hjärt–kärlsjukdom från bland annat den stora prospektiva Women's health initiative-studien. Ökade risker sågs dock endast för kvinnor som startat hormonbehandling mer än 10 år efter menopaus. Potentiella risker som är förknippade med postmenopausal hormonbehandling gäller inte kvinnor med tidig menopaus. Hormonbehandling till kvinnor i den gruppen har i stället visat sig minska risken för osteoporos, demens samt kardiovaskulär sjukdom och förtida död. Dessutom löper kvinnor med tidig menopaus redan en låg risk för bröstcancer, och den ökar inte efter hormonbehandling.

Cervixcancer drabbar kvinnor i alla åldrar. Ungefär hälften har inte genomgått menopaus vid diagnos. När behandlingen omfattar bilateral ooforektomi eller strålbehandling upphör östrogenproduktionen från ovarierna. Eftersom cervixcancer inte anses vara hormonberoende finns ingen kontraindikation för hormonbehandling. Östrogensubstitution bör därför ges åtminstone fram till åldern för normal menopaus. Därutöver rekommenderas, oavsett ålder och behandlingstyp (kirurgi eller radioterapi), lokal östrogenbehandling.

En av studierna [1] i en aktuell avhandling [2] i ämnet baserades på data från Cancerregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret. Där visades att bland kvinnor under 45 år som fått kastrerande cervixcancerbehandling mellan 2005 och 2009 hämtade 67 procent ut minst ett recept på hormonsubstitution under perioden 6–12 månader efter diagnos. Det var dock bara knappt hälften som hämtade ut minst 75 procent av rekommenderad dos, och användningen minskade gradvis under uppföljningstiden.

En annan svensk studie [3] har visat att förekomsten av hormonbehandling i den svenska kvinnliga befolkningen i åldern 40 till 44 år mellan 2005 och 2011 endast var 0,9 procent. De flesta behandlades därtill mindre än ett år. Förekomsten av spontan tidig menopaus i Sverige tros ligga omkring 5 procent.

Vi vet inte varför patienter underbehandlas eller slutar använda östrogen. Är det ett eget val eller läkarrekommendation? Utifrån dessa resultat drar vi slutsatsen att det behövs ökad medvetenhet – både bland patienter och inom professionen – om att östrogenbehandling upp till normal menopausålder anses fördelaktig samt att bevis för negativa effekter saknas i denna unga patientgrupp.

Referenser

 1. Everhov AH, et al. Menopause. 2015;22(6):633-9.
 2. Everhov AH. Hormonal concequences, replacement therapy, and lost workdays after cervical cancer treatment. Stockholm: Karolinska insitutet; 2015.
 3. Lindh-Åstrand L, et al. Hum Reprod. 2015;30(4):848-52.

Kommentarer (6)

 • Kvinnor i tidig menopaus underbehandlas....

  2016-01-12 19:23 | Författ.skrivar: Hormonbehandling till kvinnor med tidlig menopaus har visat sig minska risken för osteoporos, demens samt kardiovaskulär sjukdom och förtida död. Vilken referens finns till denna slutsats? Desutom saknas anmälan av författarens conflict of interest

  Bente Rasmusson, Allmänläkare, pensionerat

  Jäv:

 • Kommentar till Bente Rasmusson

  2016-01-13 20:30 | Tack för ditt intresse! Fullständig referenslista finns i avhandlingen (https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44837). Några studier jag hänvisar till är:
  Popat VB et al. Bone mineral density in young women with primary ovarian insufficiency: results of a three-year randomized controlled trial of physiological transdermal estradiol and testosterone replacement. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2014. Rivera CM et al. Increased cardiovascular mortality after early bilateral oophorectomy. Menopause 2009. Rocca WA et al. Oophorectomy, estrogen, and dementia: A 2014 update. Molecular and cellular endocrinology. 2014.
  Potentiella bindningar eller jävsförhållanden saknas.

  Åsa Hallqvist Everhov, specialistläkare, Södersjukhuset

  Jäv:

 • Hormontillskott av godo!

  2016-01-13 20:33 | Spännande att läkare från flera områden intresserar sig för denna fråga som i allmänhet handläggs främst av gynekologer! Rekommendationen om hormontillskott till kvinnor med spontan eller iatrogen menopaus långt innan förväntad menopaus har funnits i många år ff a pga minskad osteoporosrisk och vid kastration som symptomlindring av vasomotoriska symptom. Tyvärr har den missvisande generellt ökade rädslan för hormoner pga ökad cancerrisk medfört att även denna grupp som verkligen har hälsovinster av hormonbehandling sannolikt underbehandlas. Se SFOG- rapport nr 67 2010.

  Maria Ahlinder Engren, Spec läk obst/ gyn, USÖ

  Jäv:

 • Kvinnor i tidig menopaus

  2016-01-18 22:00 | Tack till Åsa Everhov för svar. Ja,det finns observationsstudier, som kanske/kanske inte visar att östrogen +/- progestagen ökar risken för demens hos 65-79 åriga kvinnor och minskar samma hos kvinnor under 5oår.Jag har inte funnit någon placebo kontrollerat klinisk studie, som bekräftar detta. Kanske Maria Engren har kännedom om en? Hogervorst et Bandelow (1) fann vid metaanalyser av 36 randomiserade studier av hormonbehandling,att ålder vid menopaus, oavsett om denna var naturlig eller efter ooforektomi, inte påverkade risken för demens.Beträffande minskad risk för kardiovaskulär sjukdom vid östrogenbehandling av kvinnor med tidig menopaus: Finns en placebo kontrollerat studie som har visat detta? 1) Hogervorst E.Bandelow S. Sex steroids to maintain cognetive function in women after the menopause: a meta-analyses of treatment trials. Maturitas. 2o1o May,66(1) 56-71.

  Bente Rasmusson, Allmänläkare, pensionerat

  Jäv:

 • Entydiga rekommendationer

  2016-01-19 21:04 | Hej Bente!
  Du har helt rätt i att det saknas placebo-kontrollerade studier på östrogenbehandling av kvinnor i tidig menopaus. Förutom att det skulle kräva stora patientmaterial och lång uppföljningstid skulle det inte gå att genomföra av etiska skäl, eftersom internationella och svenska guidelines entydigt rekommenderar hormonbehandling. När det gäller kardiovaskulär sjukdom kan man i alla fall säga att östrogen minskar risken för hjärtkärlsjukdom hos kvinnor i åldern 50-59 år i randomiserade studier (Boardman et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2015). Avslutningsvis vill jag bara tillägga att min studie inte alls handlat om risk/benefit med hormonbehandling, utan bara syftade till att undersöka huruvida de existerande rekommendationerna om östrogensubstitution upp till naturlig menopausålder följdes. Och så var alltså inte fallet.

  Åsa Hallqvist Everhov, specialistläkare, Södersjukhuset

  Jäv:

 • Naturlig menopausålder

  2016-02-27 12:19 | En tanke (helt utan vetenskaplig evidens): jag jobbar i primärvården, i ett område med social belastning och låg utbildningsnivå. Min uppfattning är att det är få i vårt patientunderlag som vet när man vanligtvis kommer i menopaus. De söker helt enkelt inte. Många gånger när de, som äldre, har sökt för något annat som föranleder gynekologisk anamnes så framkommer att de kom tidigt i klimakteriet men inte hade en aning om att det var "konstigt". Det kan vara en förklaring till underbehandlingen.

  Helena Borenäs, ST-läkare i allmänmedicin, Örebro

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons