Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYR Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-12

Kvinnor i tidig menopaus underbehandlas med östrogen

Åsa Hallqvist Everhov, med dr, specialistläkare i kirurgi, kirurgkliniken, Södersjukhuset

Avhandling. Användningen av peri- och postmenopausal hormonbehandling minskade kraftigt bland svenska kvinnor i början av 2000-talet efter larmrapporter om ökad risk för bröstcancer och hjärt–kärlsjukdom från bland annat den stora prospektiva Women's health initiative-studien. Ökade risker sågs dock endast för kvinnor som startat hormonbehandling mer än 10 år efter menopaus. Potentiella risker som är förknippade med postmenopausal hormonbehandling gäller inte kvinnor med tidig menopaus. Hormonbehandling till kvinnor i den gruppen har i stället visat sig minska risken för osteoporos, demens samt kardiovaskulär sjukdom och förtida död. Dessutom löper kvinnor med tidig menopaus redan en låg risk för bröstcancer, och den ökar inte efter hormonbehandling.

Cervixcancer drabbar kvinnor i alla åldrar. Ungefär hälften har inte genomgått menopaus vid diagnos. När behandlingen omfattar bilateral ooforektomi eller strålbehandling upphör östrogenproduktionen från ovarierna. Eftersom cervixcancer inte anses vara hormonberoende finns ingen kontraindikation för hormonbehandling. Östrogensubstitution bör därför ges åtminstone fram till åldern för normal menopaus. Därutöver rekommenderas, oavsett ålder och behandlingstyp (kirurgi eller radioterapi), lokal östrogenbehandling.

En av studierna [1] i en aktuell avhandling [2] i ämnet baserades på data från Cancerregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret. Där visades att bland kvinnor under 45 år som fått kastrerande cervixcancerbehandling mellan 2005 och 2009 hämtade 67 procent ut minst ett recept på hormonsubstitution under perioden 6–12 månader efter diagnos. Det var dock bara knappt hälften som hämtade ut minst 75 procent av rekommenderad dos, och användningen minskade gradvis under uppföljningstiden.

En annan svensk studie [3] har visat att förekomsten av hormonbehandling i den svenska kvinnliga befolkningen i åldern 40 till 44 år mellan 2005 och 2011 endast var 0,9 procent. De flesta behandlades därtill mindre än ett år. Förekomsten av spontan tidig menopaus i Sverige tros ligga omkring 5 procent.

Vi vet inte varför patienter underbehandlas eller slutar använda östrogen. Är det ett eget val eller läkarrekommendation? Utifrån dessa resultat drar vi slutsatsen att det behövs ökad medvetenhet – både bland patienter och inom professionen – om att östrogenbehandling upp till normal menopausålder anses fördelaktig samt att bevis för negativa effekter saknas i denna unga patientgrupp.

Referenser

 1. Everhov AH, et al. Menopause. 2015;22(6):633-9.
 2. Everhov AH. Hormonal concequences, replacement therapy, and lost workdays after cervical cancer treatment. Stockholm: Karolinska insitutet; 2015.
 3. Lindh-Åstrand L, et al. Hum Reprod. 2015;30(4):848-52.

Kommentarer (6)

 • Kvinnor i tidig menopaus underbehandlas....

  2016-01-12 19:23 | Författ.skrivar: Hormonbehandling till kvinnor med tidlig menopaus har visat sig minska risken för osteoporos, demens samt kardiovaskulär sjukdom och förtida död. Vilken referens finns till denna slutsats? Desutom saknas anmälan av författarens conflict of interest

  Bente Rasmusson, Allmänläkare, pensionerat

  Jäv:

 • Kommentar till Bente Rasmusson

  2016-01-13 20:30 | Tack för ditt intresse! Fullständig referenslista finns i avhandlingen (https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44837). Några studier jag hänvisar till är:
  Popat VB et al. Bone mineral density in young women with primary ovarian insufficiency: results of a three-year randomized controlled trial of physiological transdermal estradiol and testosterone replacement. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2014. Rivera CM et al. Increased cardiovascular mortality after early bilateral oophorectomy. Menopause 2009. Rocca WA et al. Oophorectomy, estrogen, and dementia: A 2014 update. Molecular and cellular endocrinology. 2014.
  Potentiella bindningar eller jävsförhållanden saknas.

  Åsa Hallqvist Everhov, specialistläkare, Södersjukhuset

  Jäv:

 • Hormontillskott av godo!

  2016-01-13 20:33 | Spännande att läkare från flera områden intresserar sig för denna fråga som i allmänhet handläggs främst av gynekologer! Rekommendationen om hormontillskott till kvinnor med spontan eller iatrogen menopaus långt innan förväntad menopaus har funnits i många år ff a pga minskad osteoporosrisk och vid kastration som symptomlindring av vasomotoriska symptom. Tyvärr har den missvisande generellt ökade rädslan för hormoner pga ökad cancerrisk medfört att även denna grupp som verkligen har hälsovinster av hormonbehandling sannolikt underbehandlas. Se SFOG- rapport nr 67 2010.

  Maria Ahlinder Engren, Spec läk obst/ gyn, USÖ

  Jäv:

 • Kvinnor i tidig menopaus

  2016-01-18 22:00 | Tack till Åsa Everhov för svar. Ja,det finns observationsstudier, som kanske/kanske inte visar att östrogen +/- progestagen ökar risken för demens hos 65-79 åriga kvinnor och minskar samma hos kvinnor under 5oår.Jag har inte funnit någon placebo kontrollerat klinisk studie, som bekräftar detta. Kanske Maria Engren har kännedom om en? Hogervorst et Bandelow (1) fann vid metaanalyser av 36 randomiserade studier av hormonbehandling,att ålder vid menopaus, oavsett om denna var naturlig eller efter ooforektomi, inte påverkade risken för demens.Beträffande minskad risk för kardiovaskulär sjukdom vid östrogenbehandling av kvinnor med tidig menopaus: Finns en placebo kontrollerat studie som har visat detta? 1) Hogervorst E.Bandelow S. Sex steroids to maintain cognetive function in women after the menopause: a meta-analyses of treatment trials. Maturitas. 2o1o May,66(1) 56-71.

  Bente Rasmusson, Allmänläkare, pensionerat

  Jäv:

 • Entydiga rekommendationer

  2016-01-19 21:04 | Hej Bente!
  Du har helt rätt i att det saknas placebo-kontrollerade studier på östrogenbehandling av kvinnor i tidig menopaus. Förutom att det skulle kräva stora patientmaterial och lång uppföljningstid skulle det inte gå att genomföra av etiska skäl, eftersom internationella och svenska guidelines entydigt rekommenderar hormonbehandling. När det gäller kardiovaskulär sjukdom kan man i alla fall säga att östrogen minskar risken för hjärtkärlsjukdom hos kvinnor i åldern 50-59 år i randomiserade studier (Boardman et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2015). Avslutningsvis vill jag bara tillägga att min studie inte alls handlat om risk/benefit med hormonbehandling, utan bara syftade till att undersöka huruvida de existerande rekommendationerna om östrogensubstitution upp till naturlig menopausålder följdes. Och så var alltså inte fallet.

  Åsa Hallqvist Everhov, specialistläkare, Södersjukhuset

  Jäv:

 • Naturlig menopausålder

  2016-02-27 12:19 | En tanke (helt utan vetenskaplig evidens): jag jobbar i primärvården, i ett område med social belastning och låg utbildningsnivå. Min uppfattning är att det är få i vårt patientunderlag som vet när man vanligtvis kommer i menopaus. De söker helt enkelt inte. Många gånger när de, som äldre, har sökt för något annat som föranleder gynekologisk anamnes så framkommer att de kom tidigt i klimakteriet men inte hade en aning om att det var "konstigt". Det kan vara en förklaring till underbehandlingen.

  Helena Borenäs, ST-läkare i allmänmedicin, Örebro

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons