Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYR Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-12

Kvinnor i tidig menopaus underbehandlas med östrogen

Åsa Hallqvist Everhov, med dr, specialistläkare i kirurgi, kirurgkliniken, Södersjukhuset

Avhandling. Användningen av peri- och postmenopausal hormonbehandling minskade kraftigt bland svenska kvinnor i början av 2000-talet efter larmrapporter om ökad risk för bröstcancer och hjärt–kärlsjukdom från bland annat den stora prospektiva Women's health initiative-studien. Ökade risker sågs dock endast för kvinnor som startat hormonbehandling mer än 10 år efter menopaus. Potentiella risker som är förknippade med postmenopausal hormonbehandling gäller inte kvinnor med tidig menopaus. Hormonbehandling till kvinnor i den gruppen har i stället visat sig minska risken för osteoporos, demens samt kardiovaskulär sjukdom och förtida död. Dessutom löper kvinnor med tidig menopaus redan en låg risk för bröstcancer, och den ökar inte efter hormonbehandling.

Cervixcancer drabbar kvinnor i alla åldrar. Ungefär hälften har inte genomgått menopaus vid diagnos. När behandlingen omfattar bilateral ooforektomi eller strålbehandling upphör östrogenproduktionen från ovarierna. Eftersom cervixcancer inte anses vara hormonberoende finns ingen kontraindikation för hormonbehandling. Östrogensubstitution bör därför ges åtminstone fram till åldern för normal menopaus. Därutöver rekommenderas, oavsett ålder och behandlingstyp (kirurgi eller radioterapi), lokal östrogenbehandling.

En av studierna [1] i en aktuell avhandling [2] i ämnet baserades på data från Cancerregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret. Där visades att bland kvinnor under 45 år som fått kastrerande cervixcancerbehandling mellan 2005 och 2009 hämtade 67 procent ut minst ett recept på hormonsubstitution under perioden 6–12 månader efter diagnos. Det var dock bara knappt hälften som hämtade ut minst 75 procent av rekommenderad dos, och användningen minskade gradvis under uppföljningstiden.

En annan svensk studie [3] har visat att förekomsten av hormonbehandling i den svenska kvinnliga befolkningen i åldern 40 till 44 år mellan 2005 och 2011 endast var 0,9 procent. De flesta behandlades därtill mindre än ett år. Förekomsten av spontan tidig menopaus i Sverige tros ligga omkring 5 procent.

Vi vet inte varför patienter underbehandlas eller slutar använda östrogen. Är det ett eget val eller läkarrekommendation? Utifrån dessa resultat drar vi slutsatsen att det behövs ökad medvetenhet – både bland patienter och inom professionen – om att östrogenbehandling upp till normal menopausålder anses fördelaktig samt att bevis för negativa effekter saknas i denna unga patientgrupp.

Referenser

 1. Everhov AH, et al. Menopause. 2015;22(6):633-9.
 2. Everhov AH. Hormonal concequences, replacement therapy, and lost workdays after cervical cancer treatment. Stockholm: Karolinska insitutet; 2015.
 3. Lindh-Åstrand L, et al. Hum Reprod. 2015;30(4):848-52.

Kommentarer (6)

 • Kvinnor i tidig menopaus underbehandlas....

  2016-01-12 19:23 | Författ.skrivar: Hormonbehandling till kvinnor med tidlig menopaus har visat sig minska risken för osteoporos, demens samt kardiovaskulär sjukdom och förtida död. Vilken referens finns till denna slutsats? Desutom saknas anmälan av författarens conflict of interest

  Bente Rasmusson, Allmänläkare, pensionerat

  Jäv:

 • Kommentar till Bente Rasmusson

  2016-01-13 20:30 | Tack för ditt intresse! Fullständig referenslista finns i avhandlingen (https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44837). Några studier jag hänvisar till är:
  Popat VB et al. Bone mineral density in young women with primary ovarian insufficiency: results of a three-year randomized controlled trial of physiological transdermal estradiol and testosterone replacement. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2014. Rivera CM et al. Increased cardiovascular mortality after early bilateral oophorectomy. Menopause 2009. Rocca WA et al. Oophorectomy, estrogen, and dementia: A 2014 update. Molecular and cellular endocrinology. 2014.
  Potentiella bindningar eller jävsförhållanden saknas.

  Åsa Hallqvist Everhov, specialistläkare, Södersjukhuset

  Jäv:

 • Hormontillskott av godo!

  2016-01-13 20:33 | Spännande att läkare från flera områden intresserar sig för denna fråga som i allmänhet handläggs främst av gynekologer! Rekommendationen om hormontillskott till kvinnor med spontan eller iatrogen menopaus långt innan förväntad menopaus har funnits i många år ff a pga minskad osteoporosrisk och vid kastration som symptomlindring av vasomotoriska symptom. Tyvärr har den missvisande generellt ökade rädslan för hormoner pga ökad cancerrisk medfört att även denna grupp som verkligen har hälsovinster av hormonbehandling sannolikt underbehandlas. Se SFOG- rapport nr 67 2010.

  Maria Ahlinder Engren, Spec läk obst/ gyn, USÖ

  Jäv:

 • Kvinnor i tidig menopaus

  2016-01-18 22:00 | Tack till Åsa Everhov för svar. Ja,det finns observationsstudier, som kanske/kanske inte visar att östrogen +/- progestagen ökar risken för demens hos 65-79 åriga kvinnor och minskar samma hos kvinnor under 5oår.Jag har inte funnit någon placebo kontrollerat klinisk studie, som bekräftar detta. Kanske Maria Engren har kännedom om en? Hogervorst et Bandelow (1) fann vid metaanalyser av 36 randomiserade studier av hormonbehandling,att ålder vid menopaus, oavsett om denna var naturlig eller efter ooforektomi, inte påverkade risken för demens.Beträffande minskad risk för kardiovaskulär sjukdom vid östrogenbehandling av kvinnor med tidig menopaus: Finns en placebo kontrollerat studie som har visat detta? 1) Hogervorst E.Bandelow S. Sex steroids to maintain cognetive function in women after the menopause: a meta-analyses of treatment trials. Maturitas. 2o1o May,66(1) 56-71.

  Bente Rasmusson, Allmänläkare, pensionerat

  Jäv:

 • Entydiga rekommendationer

  2016-01-19 21:04 | Hej Bente!
  Du har helt rätt i att det saknas placebo-kontrollerade studier på östrogenbehandling av kvinnor i tidig menopaus. Förutom att det skulle kräva stora patientmaterial och lång uppföljningstid skulle det inte gå att genomföra av etiska skäl, eftersom internationella och svenska guidelines entydigt rekommenderar hormonbehandling. När det gäller kardiovaskulär sjukdom kan man i alla fall säga att östrogen minskar risken för hjärtkärlsjukdom hos kvinnor i åldern 50-59 år i randomiserade studier (Boardman et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2015). Avslutningsvis vill jag bara tillägga att min studie inte alls handlat om risk/benefit med hormonbehandling, utan bara syftade till att undersöka huruvida de existerande rekommendationerna om östrogensubstitution upp till naturlig menopausålder följdes. Och så var alltså inte fallet.

  Åsa Hallqvist Everhov, specialistläkare, Södersjukhuset

  Jäv:

 • Naturlig menopausålder

  2016-02-27 12:19 | En tanke (helt utan vetenskaplig evidens): jag jobbar i primärvården, i ett område med social belastning och låg utbildningsnivå. Min uppfattning är att det är få i vårt patientunderlag som vet när man vanligtvis kommer i menopaus. De söker helt enkelt inte. Många gånger när de, som äldre, har sökt för något annat som föranleder gynekologisk anamnes så framkommer att de kom tidigt i klimakteriet men inte hade en aning om att det var "konstigt". Det kan vara en förklaring till underbehandlingen.

  Helena Borenäs, ST-läkare i allmänmedicin, Örebro

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Depression och höft-fraktur kan föregå debut av Parkinsons sjukdom

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Annons Annons

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (1 kommentar) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016