Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU3R Lakartidningen.se 2016-01-08

Omättade fettsyror minskar risk

David Iggman, ST-läkare i allmänmedicin, VC Svärdsjö; enheten för klinisk nutrition och metabolism, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Avhandling. Den fleromättade fettsyran linolsyra (18:2n-6) i fettväven var kopplad till bättre insulinkänslighet och lägre dödlighet hos sjuttioåriga män. I tre kortare interventionsstudier gav ett ökat intag av omättade fettsyror förbättrade blodfetter och även minskad mängd leverfett.

Vilken typ av fetter kosten bör innehålla är omdebatterat och nuvarande kostrekommendationer har kommit att ifrågasättas. Effekterna av fettsyror från familjen omega 6 har särskilt diskuterats. Effekter av kosthållning är svårstuderat och av praktiska och ekonomiska skäl är det besvärligt att göra randomiserade koststudier över lång tid.

I en aktuell avhandling från Uppsala universitet kombineras kortare (3-10 veckor), randomiserade, kontrollerade interventionsstudier, med observationsstudier med lång uppföljning och kliniskt viktiga utfallsmått. Självrapporterat kostintag kan i sig vara otillförlitligt, varför det i avhandlingen även analyseras biomarkörer för fettintag. I fettväv speglas över lång tid konsumtion av essentiella, fleromättade fettsyror såsom linolsyra.

I kohortstudien ULSAM (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men) analyserades fettvävsbiopsier från 853 sjuttioåriga män. Samtidigt gjordes en 7-dagars kostregistrering och man mätte insulinkänsligheten direkt med så kallad ”clamp”-metod. Undersökningstillfället ägde rum i början av 90-talet. Vi inhämtade uppgifter om total- (605 dödsfall) och kardiovaskulär dödlighet (251 dödsfall) från dödsorsaksregister till och med 2011 (medianuppföljning 15 år). Högre andel linolsyra i fettväven var kopplad till bättre insulinkänslighet och även till lägre total dödlighet (hazardkvot [HK] 0.90, 95 % konfidensintervall 0.82-0.99, P=0.03), efter justering för kardiovaskulära riskfaktorer. Inget tydligt samband sågs däremot specifikt för död i hjärt- och kärlsjukdom (HK 0.92, 95 % konfidensintervall 0.80-1.06, P=0.27).

I en interventionsstudie såg vi att fett i kosten tycks påverka mängden fett i levern. Intag av solrosolja (rikt på linolsyra) minskade andelen leverfett jämfört med mättade fettsyror från exempelvis smör, trots viktstabilitet. Dessutom förbättrades deltagarnas blodfettsprofil i alla tre interventionsstudierna, där mättade fetter byttes mot omättade fettsyror. Sådana effekter var tydliga redan efter 3 veckors kostintervention och i en studie även under måttlig viktuppgång (+1.5 kg). I de studier där intaget av omega 6-fettsyror var relativt högt (uppemot 14 energiprocent), sågs heller inga ogynnsamma effekter på inflammationsmarkörer eller andra riskfaktorer.

Slutsatsen är att risken för kroniska sjukdomar minskar genom att delvis byta ut hårda fetter mot exempelvis rapsolja, solrosolja eller olivolja, som har en hög andel omättade fettsyror. Sammantaget är avhandlingens resultat i linje med nuvarande kostråd.

Referenser

Iggman, D. Dietary Fatty Acids and Cardiometabolic Risk: Influence on Lipoproteins, Insulin Resistance and Liver Fat [avhandling]. Uppsala: Uppsala universitet 2015. 

Kommentarer (4)

 • Snus är snus...

  2016-01-08 17:21 | Som ovan!

  Ingvar Bejvel, Emeritus, Nej

  Jäv:

 • En avhandling med allvarliga misstag

  2016-01-08 18:40 | Redan för 25 år sedan varnade Scott Grundy mot att öka intaget av omega-6 PUFA. Enligt Grundy inverkar det menligt på immunsystemet, minskar HDL, ökar risken för gallsten, och djurexperiment hade visat, att det har carcinogena egenskaper. Senare studier har visat, att Grundy´s varningar var befogade. T ex har man visat, att barn med astma och allergi har ätit mer omega-6 PUFA än andra. Ett högt intag av omega-6 är även associerat med cancer hos människan, både prostata-, pankreas-, kolon- och i synnerhet bröstcancer.

  Att omega-6 minskar leverns innehåll av fett och att mättat fett ökar det med några få procent saknar betydelse; små svängningar av leverns fettinnehåll är normala företeelser; fettlever innehåller betydligt större mängder fett än de, som noterades i studiens försökspersoner.

  Enligt avhandlingen kan äldre män förlänga livet genom att äta mera omega-6 PUFA. Detta påstående bygger på en kostanalys utfört upp till 25 år tidigare. Hur kan någon tro, att matens innehåll av olika fetter kan avspegla dödligheten 25 år senare. Hur många äter samma typ av mat i dag som för 25 år sedan? Skillnaden i mortalitet var dessutom minimal.

  Och hur kommer det sig att författarna fortsätter med att varna mot det mättade fettet? Vet de inte, att stora meta-analyser har visat en total brist på samband mellan intag av mättat fett och hjärtkärlsjukdom? Vet de inte, att inget korrekt utfört kostexperiment har lyckats påverka hjärtkärldödligheten genom att som enda åtgärd minska på intaget av mättat fett?

  Mer om detta i denna artikel:
  Ravnskov U, DiNicolantonio JJ, Harcombe Z, Kummerow FA, Okuyama H, Worm N. The questionable benefits of exchanging saturated fat with polyunsaturated fat. Mayo Clin Proc 2014;89:451-3

  Uffe Ravnskov, Med dr, docent, Oberoende forskare

  Jäv:

 • Körsbärsplockning

  2016-01-13 00:18 | Besynnerligt att författarna inte funnit den kända artikeln om fetter: Wirfält E, Mattisson I, Gullberg B, Johansson U, Olsson H, Berglund G. Postmenopausal breast cancer is associated with high intakes of omega6 fatty acids (Sweden). Cancer Causes Control. 2002 Dec;13(10):883-93.
  Malmö Diet and Cancer Study: Department of Medicine, Surgery and Orthopedics, Lund University, Sweden. elisabet.wirfalt@smi.mas.lu.se
  Abstract
  OBJECTIVE: To estimate the postmenopausal breast cancer risk associated with total fat intake, different types and relative proportions of dietary fat using a nested, matched case-control study within the Malmö Diet and Cancer (MDC) cohort, Sweden. METHODS: Among women 50 years or older at baseline (n = 12,803), incident breast cancer cases (n = 237) were matched to controls (n = 673) on age and screening date. Data were obtained by a "novel" diet history method, a structured questionnaire, and anthropometric measurements. Conditional logistic regression examined breast cancer risks associated with quintiles of fat intake residuals adjusted for energy and potential confounders. RESULTS: Saturated fat and the omega3-omega6 fatty acid ratio were not related to increased risks, but positive trends were seen for total (p = 0.031), monounsaturated (p = 0.002), and polyunsaturated fat (p = 0.0009), especially omega6 fatty acids and the polyunsaturated-saturated fat ratio (p = 0.004). With mutual adjustment for different types of fat, an elevated risk remained significant in the highest omega6 fatty acid quintile (RR= 2.08, 95% CI 1.08-4.01). CONCLUSIONS: Postmenopausal breast cancer was positively associated with total, monounsaturated, and polyunsaturated fat. However, with mutual adjustment for other types of fat, specifically high intakes of omega6 fatty acids were associated with an increased risk.
  PMID: 12588084 [PubMed - indexed for MEDLINE] Andreförfattaren Irene Mattisson sitter nu som chef på Livsmedelsverket och pushar vegetabiliskt omega-6 till våra barn i skolan.

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

  Jäv:

 • Andra studier, annat resultat

  2016-01-13 13:48 | Finns andra studier som visar på annat. 1. Ramsden CE, et al. n-6 fatty acid-specific and mixed polyunsaturate dietary interventions have different effects on CHD risk: a meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr 2010;104:1586-600

  2. Ramsden CE, et al. Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart disease and death: evaluation of recovered data from the Sydney Diet Heart Study and updated meta-analysis BMJ 2013;346:e8707

  Nils-Erik Lund, Leg. sjukgymnast, Östersunds sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Annons Annons
bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016