Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU3R Lakartidningen.se 2016-01-08

Omättade fettsyror minskar risk

David Iggman, ST-läkare i allmänmedicin, VC Svärdsjö; enheten för klinisk nutrition och metabolism, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Avhandling. Den fleromättade fettsyran linolsyra (18:2n-6) i fettväven var kopplad till bättre insulinkänslighet och lägre dödlighet hos sjuttioåriga män. I tre kortare interventionsstudier gav ett ökat intag av omättade fettsyror förbättrade blodfetter och även minskad mängd leverfett.

Vilken typ av fetter kosten bör innehålla är omdebatterat och nuvarande kostrekommendationer har kommit att ifrågasättas. Effekterna av fettsyror från familjen omega 6 har särskilt diskuterats. Effekter av kosthållning är svårstuderat och av praktiska och ekonomiska skäl är det besvärligt att göra randomiserade koststudier över lång tid.

I en aktuell avhandling från Uppsala universitet kombineras kortare (3-10 veckor), randomiserade, kontrollerade interventionsstudier, med observationsstudier med lång uppföljning och kliniskt viktiga utfallsmått. Självrapporterat kostintag kan i sig vara otillförlitligt, varför det i avhandlingen även analyseras biomarkörer för fettintag. I fettväv speglas över lång tid konsumtion av essentiella, fleromättade fettsyror såsom linolsyra.

I kohortstudien ULSAM (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men) analyserades fettvävsbiopsier från 853 sjuttioåriga män. Samtidigt gjordes en 7-dagars kostregistrering och man mätte insulinkänsligheten direkt med så kallad ”clamp”-metod. Undersökningstillfället ägde rum i början av 90-talet. Vi inhämtade uppgifter om total- (605 dödsfall) och kardiovaskulär dödlighet (251 dödsfall) från dödsorsaksregister till och med 2011 (medianuppföljning 15 år). Högre andel linolsyra i fettväven var kopplad till bättre insulinkänslighet och även till lägre total dödlighet (hazardkvot [HK] 0.90, 95 % konfidensintervall 0.82-0.99, P=0.03), efter justering för kardiovaskulära riskfaktorer. Inget tydligt samband sågs däremot specifikt för död i hjärt- och kärlsjukdom (HK 0.92, 95 % konfidensintervall 0.80-1.06, P=0.27).

I en interventionsstudie såg vi att fett i kosten tycks påverka mängden fett i levern. Intag av solrosolja (rikt på linolsyra) minskade andelen leverfett jämfört med mättade fettsyror från exempelvis smör, trots viktstabilitet. Dessutom förbättrades deltagarnas blodfettsprofil i alla tre interventionsstudierna, där mättade fetter byttes mot omättade fettsyror. Sådana effekter var tydliga redan efter 3 veckors kostintervention och i en studie även under måttlig viktuppgång (+1.5 kg). I de studier där intaget av omega 6-fettsyror var relativt högt (uppemot 14 energiprocent), sågs heller inga ogynnsamma effekter på inflammationsmarkörer eller andra riskfaktorer.

Slutsatsen är att risken för kroniska sjukdomar minskar genom att delvis byta ut hårda fetter mot exempelvis rapsolja, solrosolja eller olivolja, som har en hög andel omättade fettsyror. Sammantaget är avhandlingens resultat i linje med nuvarande kostråd.

Referenser

Iggman, D. Dietary Fatty Acids and Cardiometabolic Risk: Influence on Lipoproteins, Insulin Resistance and Liver Fat [avhandling]. Uppsala: Uppsala universitet 2015. 

Kommentarer (4)

 • Snus är snus...

  2016-01-08 17:21 | Som ovan!

  Ingvar Bejvel, Emeritus, Nej

  Jäv:

 • En avhandling med allvarliga misstag

  2016-01-08 18:40 | Redan för 25 år sedan varnade Scott Grundy mot att öka intaget av omega-6 PUFA. Enligt Grundy inverkar det menligt på immunsystemet, minskar HDL, ökar risken för gallsten, och djurexperiment hade visat, att det har carcinogena egenskaper. Senare studier har visat, att Grundy´s varningar var befogade. T ex har man visat, att barn med astma och allergi har ätit mer omega-6 PUFA än andra. Ett högt intag av omega-6 är även associerat med cancer hos människan, både prostata-, pankreas-, kolon- och i synnerhet bröstcancer.

  Att omega-6 minskar leverns innehåll av fett och att mättat fett ökar det med några få procent saknar betydelse; små svängningar av leverns fettinnehåll är normala företeelser; fettlever innehåller betydligt större mängder fett än de, som noterades i studiens försökspersoner.

  Enligt avhandlingen kan äldre män förlänga livet genom att äta mera omega-6 PUFA. Detta påstående bygger på en kostanalys utfört upp till 25 år tidigare. Hur kan någon tro, att matens innehåll av olika fetter kan avspegla dödligheten 25 år senare. Hur många äter samma typ av mat i dag som för 25 år sedan? Skillnaden i mortalitet var dessutom minimal.

  Och hur kommer det sig att författarna fortsätter med att varna mot det mättade fettet? Vet de inte, att stora meta-analyser har visat en total brist på samband mellan intag av mättat fett och hjärtkärlsjukdom? Vet de inte, att inget korrekt utfört kostexperiment har lyckats påverka hjärtkärldödligheten genom att som enda åtgärd minska på intaget av mättat fett?

  Mer om detta i denna artikel:
  Ravnskov U, DiNicolantonio JJ, Harcombe Z, Kummerow FA, Okuyama H, Worm N. The questionable benefits of exchanging saturated fat with polyunsaturated fat. Mayo Clin Proc 2014;89:451-3

  Uffe Ravnskov, Med dr, docent, Oberoende forskare

  Jäv:

 • Körsbärsplockning

  2016-01-13 00:18 | Besynnerligt att författarna inte funnit den kända artikeln om fetter: Wirfält E, Mattisson I, Gullberg B, Johansson U, Olsson H, Berglund G. Postmenopausal breast cancer is associated with high intakes of omega6 fatty acids (Sweden). Cancer Causes Control. 2002 Dec;13(10):883-93.
  Malmö Diet and Cancer Study: Department of Medicine, Surgery and Orthopedics, Lund University, Sweden. elisabet.wirfalt@smi.mas.lu.se
  Abstract
  OBJECTIVE: To estimate the postmenopausal breast cancer risk associated with total fat intake, different types and relative proportions of dietary fat using a nested, matched case-control study within the Malmö Diet and Cancer (MDC) cohort, Sweden. METHODS: Among women 50 years or older at baseline (n = 12,803), incident breast cancer cases (n = 237) were matched to controls (n = 673) on age and screening date. Data were obtained by a "novel" diet history method, a structured questionnaire, and anthropometric measurements. Conditional logistic regression examined breast cancer risks associated with quintiles of fat intake residuals adjusted for energy and potential confounders. RESULTS: Saturated fat and the omega3-omega6 fatty acid ratio were not related to increased risks, but positive trends were seen for total (p = 0.031), monounsaturated (p = 0.002), and polyunsaturated fat (p = 0.0009), especially omega6 fatty acids and the polyunsaturated-saturated fat ratio (p = 0.004). With mutual adjustment for different types of fat, an elevated risk remained significant in the highest omega6 fatty acid quintile (RR= 2.08, 95% CI 1.08-4.01). CONCLUSIONS: Postmenopausal breast cancer was positively associated with total, monounsaturated, and polyunsaturated fat. However, with mutual adjustment for other types of fat, specifically high intakes of omega6 fatty acids were associated with an increased risk.
  PMID: 12588084 [PubMed - indexed for MEDLINE] Andreförfattaren Irene Mattisson sitter nu som chef på Livsmedelsverket och pushar vegetabiliskt omega-6 till våra barn i skolan.

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

  Jäv:

 • Andra studier, annat resultat

  2016-01-13 13:48 | Finns andra studier som visar på annat. 1. Ramsden CE, et al. n-6 fatty acid-specific and mixed polyunsaturate dietary interventions have different effects on CHD risk: a meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr 2010;104:1586-600

  2. Ramsden CE, et al. Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart disease and death: evaluation of recovered data from the Sydney Diet Heart Study and updated meta-analysis BMJ 2013;346:e8707

  Nils-Erik Lund, Leg. sjukgymnast, Östersunds sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons