Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU3R Lakartidningen.se 2016-01-08

Omättade fettsyror minskar risk

David Iggman, ST-läkare i allmänmedicin, VC Svärdsjö; enheten för klinisk nutrition och metabolism, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Avhandling. Den fleromättade fettsyran linolsyra (18:2n-6) i fettväven var kopplad till bättre insulinkänslighet och lägre dödlighet hos sjuttioåriga män. I tre kortare interventionsstudier gav ett ökat intag av omättade fettsyror förbättrade blodfetter och även minskad mängd leverfett.

Vilken typ av fetter kosten bör innehålla är omdebatterat och nuvarande kostrekommendationer har kommit att ifrågasättas. Effekterna av fettsyror från familjen omega 6 har särskilt diskuterats. Effekter av kosthållning är svårstuderat och av praktiska och ekonomiska skäl är det besvärligt att göra randomiserade koststudier över lång tid.

I en aktuell avhandling från Uppsala universitet kombineras kortare (3-10 veckor), randomiserade, kontrollerade interventionsstudier, med observationsstudier med lång uppföljning och kliniskt viktiga utfallsmått. Självrapporterat kostintag kan i sig vara otillförlitligt, varför det i avhandlingen även analyseras biomarkörer för fettintag. I fettväv speglas över lång tid konsumtion av essentiella, fleromättade fettsyror såsom linolsyra.

I kohortstudien ULSAM (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men) analyserades fettvävsbiopsier från 853 sjuttioåriga män. Samtidigt gjordes en 7-dagars kostregistrering och man mätte insulinkänsligheten direkt med så kallad ”clamp”-metod. Undersökningstillfället ägde rum i början av 90-talet. Vi inhämtade uppgifter om total- (605 dödsfall) och kardiovaskulär dödlighet (251 dödsfall) från dödsorsaksregister till och med 2011 (medianuppföljning 15 år). Högre andel linolsyra i fettväven var kopplad till bättre insulinkänslighet och även till lägre total dödlighet (hazardkvot [HK] 0.90, 95 % konfidensintervall 0.82-0.99, P=0.03), efter justering för kardiovaskulära riskfaktorer. Inget tydligt samband sågs däremot specifikt för död i hjärt- och kärlsjukdom (HK 0.92, 95 % konfidensintervall 0.80-1.06, P=0.27).

I en interventionsstudie såg vi att fett i kosten tycks påverka mängden fett i levern. Intag av solrosolja (rikt på linolsyra) minskade andelen leverfett jämfört med mättade fettsyror från exempelvis smör, trots viktstabilitet. Dessutom förbättrades deltagarnas blodfettsprofil i alla tre interventionsstudierna, där mättade fetter byttes mot omättade fettsyror. Sådana effekter var tydliga redan efter 3 veckors kostintervention och i en studie även under måttlig viktuppgång (+1.5 kg). I de studier där intaget av omega 6-fettsyror var relativt högt (uppemot 14 energiprocent), sågs heller inga ogynnsamma effekter på inflammationsmarkörer eller andra riskfaktorer.

Slutsatsen är att risken för kroniska sjukdomar minskar genom att delvis byta ut hårda fetter mot exempelvis rapsolja, solrosolja eller olivolja, som har en hög andel omättade fettsyror. Sammantaget är avhandlingens resultat i linje med nuvarande kostråd.

Referenser

Iggman, D. Dietary Fatty Acids and Cardiometabolic Risk: Influence on Lipoproteins, Insulin Resistance and Liver Fat [avhandling]. Uppsala: Uppsala universitet 2015. 

Kommentarer (4)

 • Snus är snus...

  2016-01-08 17:21 | Som ovan!

  Ingvar Bejvel, Emeritus, Nej

  Jäv:

 • En avhandling med allvarliga misstag

  2016-01-08 18:40 | Redan för 25 år sedan varnade Scott Grundy mot att öka intaget av omega-6 PUFA. Enligt Grundy inverkar det menligt på immunsystemet, minskar HDL, ökar risken för gallsten, och djurexperiment hade visat, att det har carcinogena egenskaper. Senare studier har visat, att Grundy´s varningar var befogade. T ex har man visat, att barn med astma och allergi har ätit mer omega-6 PUFA än andra. Ett högt intag av omega-6 är även associerat med cancer hos människan, både prostata-, pankreas-, kolon- och i synnerhet bröstcancer.

  Att omega-6 minskar leverns innehåll av fett och att mättat fett ökar det med några få procent saknar betydelse; små svängningar av leverns fettinnehåll är normala företeelser; fettlever innehåller betydligt större mängder fett än de, som noterades i studiens försökspersoner.

  Enligt avhandlingen kan äldre män förlänga livet genom att äta mera omega-6 PUFA. Detta påstående bygger på en kostanalys utfört upp till 25 år tidigare. Hur kan någon tro, att matens innehåll av olika fetter kan avspegla dödligheten 25 år senare. Hur många äter samma typ av mat i dag som för 25 år sedan? Skillnaden i mortalitet var dessutom minimal.

  Och hur kommer det sig att författarna fortsätter med att varna mot det mättade fettet? Vet de inte, att stora meta-analyser har visat en total brist på samband mellan intag av mättat fett och hjärtkärlsjukdom? Vet de inte, att inget korrekt utfört kostexperiment har lyckats påverka hjärtkärldödligheten genom att som enda åtgärd minska på intaget av mättat fett?

  Mer om detta i denna artikel:
  Ravnskov U, DiNicolantonio JJ, Harcombe Z, Kummerow FA, Okuyama H, Worm N. The questionable benefits of exchanging saturated fat with polyunsaturated fat. Mayo Clin Proc 2014;89:451-3

  Uffe Ravnskov, Med dr, docent, Oberoende forskare

  Jäv:

 • Körsbärsplockning

  2016-01-13 00:18 | Besynnerligt att författarna inte funnit den kända artikeln om fetter: Wirfält E, Mattisson I, Gullberg B, Johansson U, Olsson H, Berglund G. Postmenopausal breast cancer is associated with high intakes of omega6 fatty acids (Sweden). Cancer Causes Control. 2002 Dec;13(10):883-93.
  Malmö Diet and Cancer Study: Department of Medicine, Surgery and Orthopedics, Lund University, Sweden. elisabet.wirfalt@smi.mas.lu.se
  Abstract
  OBJECTIVE: To estimate the postmenopausal breast cancer risk associated with total fat intake, different types and relative proportions of dietary fat using a nested, matched case-control study within the Malmö Diet and Cancer (MDC) cohort, Sweden. METHODS: Among women 50 years or older at baseline (n = 12,803), incident breast cancer cases (n = 237) were matched to controls (n = 673) on age and screening date. Data were obtained by a "novel" diet history method, a structured questionnaire, and anthropometric measurements. Conditional logistic regression examined breast cancer risks associated with quintiles of fat intake residuals adjusted for energy and potential confounders. RESULTS: Saturated fat and the omega3-omega6 fatty acid ratio were not related to increased risks, but positive trends were seen for total (p = 0.031), monounsaturated (p = 0.002), and polyunsaturated fat (p = 0.0009), especially omega6 fatty acids and the polyunsaturated-saturated fat ratio (p = 0.004). With mutual adjustment for different types of fat, an elevated risk remained significant in the highest omega6 fatty acid quintile (RR= 2.08, 95% CI 1.08-4.01). CONCLUSIONS: Postmenopausal breast cancer was positively associated with total, monounsaturated, and polyunsaturated fat. However, with mutual adjustment for other types of fat, specifically high intakes of omega6 fatty acids were associated with an increased risk.
  PMID: 12588084 [PubMed - indexed for MEDLINE] Andreförfattaren Irene Mattisson sitter nu som chef på Livsmedelsverket och pushar vegetabiliskt omega-6 till våra barn i skolan.

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

  Jäv:

 • Andra studier, annat resultat

  2016-01-13 13:48 | Finns andra studier som visar på annat. 1. Ramsden CE, et al. n-6 fatty acid-specific and mixed polyunsaturate dietary interventions have different effects on CHD risk: a meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr 2010;104:1586-600

  2. Ramsden CE, et al. Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart disease and death: evaluation of recovered data from the Sydney Diet Heart Study and updated meta-analysis BMJ 2013;346:e8707

  Nils-Erik Lund, Leg. sjukgymnast, Östersunds sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Antroposofiska medel ska bli kvar i flera år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Annons Annons

Vidarkliniken kan förlora avtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons