Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU3R Lakartidningen.se 2016-01-08

Omättade fettsyror minskar risk

David Iggman, ST-läkare i allmänmedicin, VC Svärdsjö; enheten för klinisk nutrition och metabolism, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Avhandling. Den fleromättade fettsyran linolsyra (18:2n-6) i fettväven var kopplad till bättre insulinkänslighet och lägre dödlighet hos sjuttioåriga män. I tre kortare interventionsstudier gav ett ökat intag av omättade fettsyror förbättrade blodfetter och även minskad mängd leverfett.

Vilken typ av fetter kosten bör innehålla är omdebatterat och nuvarande kostrekommendationer har kommit att ifrågasättas. Effekterna av fettsyror från familjen omega 6 har särskilt diskuterats. Effekter av kosthållning är svårstuderat och av praktiska och ekonomiska skäl är det besvärligt att göra randomiserade koststudier över lång tid.

I en aktuell avhandling från Uppsala universitet kombineras kortare (3-10 veckor), randomiserade, kontrollerade interventionsstudier, med observationsstudier med lång uppföljning och kliniskt viktiga utfallsmått. Självrapporterat kostintag kan i sig vara otillförlitligt, varför det i avhandlingen även analyseras biomarkörer för fettintag. I fettväv speglas över lång tid konsumtion av essentiella, fleromättade fettsyror såsom linolsyra.

I kohortstudien ULSAM (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men) analyserades fettvävsbiopsier från 853 sjuttioåriga män. Samtidigt gjordes en 7-dagars kostregistrering och man mätte insulinkänsligheten direkt med så kallad ”clamp”-metod. Undersökningstillfället ägde rum i början av 90-talet. Vi inhämtade uppgifter om total- (605 dödsfall) och kardiovaskulär dödlighet (251 dödsfall) från dödsorsaksregister till och med 2011 (medianuppföljning 15 år). Högre andel linolsyra i fettväven var kopplad till bättre insulinkänslighet och även till lägre total dödlighet (hazardkvot [HK] 0.90, 95 % konfidensintervall 0.82-0.99, P=0.03), efter justering för kardiovaskulära riskfaktorer. Inget tydligt samband sågs däremot specifikt för död i hjärt- och kärlsjukdom (HK 0.92, 95 % konfidensintervall 0.80-1.06, P=0.27).

I en interventionsstudie såg vi att fett i kosten tycks påverka mängden fett i levern. Intag av solrosolja (rikt på linolsyra) minskade andelen leverfett jämfört med mättade fettsyror från exempelvis smör, trots viktstabilitet. Dessutom förbättrades deltagarnas blodfettsprofil i alla tre interventionsstudierna, där mättade fetter byttes mot omättade fettsyror. Sådana effekter var tydliga redan efter 3 veckors kostintervention och i en studie även under måttlig viktuppgång (+1.5 kg). I de studier där intaget av omega 6-fettsyror var relativt högt (uppemot 14 energiprocent), sågs heller inga ogynnsamma effekter på inflammationsmarkörer eller andra riskfaktorer.

Slutsatsen är att risken för kroniska sjukdomar minskar genom att delvis byta ut hårda fetter mot exempelvis rapsolja, solrosolja eller olivolja, som har en hög andel omättade fettsyror. Sammantaget är avhandlingens resultat i linje med nuvarande kostråd.

Referenser

Iggman, D. Dietary Fatty Acids and Cardiometabolic Risk: Influence on Lipoproteins, Insulin Resistance and Liver Fat [avhandling]. Uppsala: Uppsala universitet 2015. 

Kommentarer (4)

 • Snus är snus...

  2016-01-08 17:21 | Som ovan!

  Ingvar Bejvel, Emeritus, Nej

  Jäv:

 • En avhandling med allvarliga misstag

  2016-01-08 18:40 | Redan för 25 år sedan varnade Scott Grundy mot att öka intaget av omega-6 PUFA. Enligt Grundy inverkar det menligt på immunsystemet, minskar HDL, ökar risken för gallsten, och djurexperiment hade visat, att det har carcinogena egenskaper. Senare studier har visat, att Grundy´s varningar var befogade. T ex har man visat, att barn med astma och allergi har ätit mer omega-6 PUFA än andra. Ett högt intag av omega-6 är även associerat med cancer hos människan, både prostata-, pankreas-, kolon- och i synnerhet bröstcancer.

  Att omega-6 minskar leverns innehåll av fett och att mättat fett ökar det med några få procent saknar betydelse; små svängningar av leverns fettinnehåll är normala företeelser; fettlever innehåller betydligt större mängder fett än de, som noterades i studiens försökspersoner.

  Enligt avhandlingen kan äldre män förlänga livet genom att äta mera omega-6 PUFA. Detta påstående bygger på en kostanalys utfört upp till 25 år tidigare. Hur kan någon tro, att matens innehåll av olika fetter kan avspegla dödligheten 25 år senare. Hur många äter samma typ av mat i dag som för 25 år sedan? Skillnaden i mortalitet var dessutom minimal.

  Och hur kommer det sig att författarna fortsätter med att varna mot det mättade fettet? Vet de inte, att stora meta-analyser har visat en total brist på samband mellan intag av mättat fett och hjärtkärlsjukdom? Vet de inte, att inget korrekt utfört kostexperiment har lyckats påverka hjärtkärldödligheten genom att som enda åtgärd minska på intaget av mättat fett?

  Mer om detta i denna artikel:
  Ravnskov U, DiNicolantonio JJ, Harcombe Z, Kummerow FA, Okuyama H, Worm N. The questionable benefits of exchanging saturated fat with polyunsaturated fat. Mayo Clin Proc 2014;89:451-3

  Uffe Ravnskov, Med dr, docent, Oberoende forskare

  Jäv:

 • Körsbärsplockning

  2016-01-13 00:18 | Besynnerligt att författarna inte funnit den kända artikeln om fetter: Wirfält E, Mattisson I, Gullberg B, Johansson U, Olsson H, Berglund G. Postmenopausal breast cancer is associated with high intakes of omega6 fatty acids (Sweden). Cancer Causes Control. 2002 Dec;13(10):883-93.
  Malmö Diet and Cancer Study: Department of Medicine, Surgery and Orthopedics, Lund University, Sweden. elisabet.wirfalt@smi.mas.lu.se
  Abstract
  OBJECTIVE: To estimate the postmenopausal breast cancer risk associated with total fat intake, different types and relative proportions of dietary fat using a nested, matched case-control study within the Malmö Diet and Cancer (MDC) cohort, Sweden. METHODS: Among women 50 years or older at baseline (n = 12,803), incident breast cancer cases (n = 237) were matched to controls (n = 673) on age and screening date. Data were obtained by a "novel" diet history method, a structured questionnaire, and anthropometric measurements. Conditional logistic regression examined breast cancer risks associated with quintiles of fat intake residuals adjusted for energy and potential confounders. RESULTS: Saturated fat and the omega3-omega6 fatty acid ratio were not related to increased risks, but positive trends were seen for total (p = 0.031), monounsaturated (p = 0.002), and polyunsaturated fat (p = 0.0009), especially omega6 fatty acids and the polyunsaturated-saturated fat ratio (p = 0.004). With mutual adjustment for different types of fat, an elevated risk remained significant in the highest omega6 fatty acid quintile (RR= 2.08, 95% CI 1.08-4.01). CONCLUSIONS: Postmenopausal breast cancer was positively associated with total, monounsaturated, and polyunsaturated fat. However, with mutual adjustment for other types of fat, specifically high intakes of omega6 fatty acids were associated with an increased risk.
  PMID: 12588084 [PubMed - indexed for MEDLINE] Andreförfattaren Irene Mattisson sitter nu som chef på Livsmedelsverket och pushar vegetabiliskt omega-6 till våra barn i skolan.

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

  Jäv:

 • Andra studier, annat resultat

  2016-01-13 13:48 | Finns andra studier som visar på annat. 1. Ramsden CE, et al. n-6 fatty acid-specific and mixed polyunsaturate dietary interventions have different effects on CHD risk: a meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Nutr 2010;104:1586-600

  2. Ramsden CE, et al. Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart disease and death: evaluation of recovered data from the Sydney Diet Heart Study and updated meta-analysis BMJ 2013;346:e8707

  Nils-Erik Lund, Leg. sjukgymnast, Östersunds sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons