Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDS Lakartidningen.se 2016-01-22

Större risk för depression var kopplad till tidig menopaus

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

I JAMA Psychiatry presenteras en metaanalys över sambandet mellan kvinnors ålder vid menopaus och risken för depression. Bakgrunden är att det kvinnliga könshormonet östrogen, vilket som bekant sjunker markant vid menopaus, inte bara tros ha en antidepressiv utan även en rent neuroprotektiv effekt. Det ligger därför nära till hands att misstänka att långvarig exponering för låga östrogennivåer, som ju är följden av tidig menopaus, skulle kunna innebära ökad risk att bli deprimerad.

I en omfattande litteraturgenomgång har 14 studier kring sambandet valts ut. Totalt omfattar dessa 14 undersökningar drygt 67 000 kvinnor. Sammantaget visar studierna ett samband där menopaus efter 40 års ålder minskar risken för depression senare i livet jämfört med prematur menopaus. Menopaus efter 40 års ålder innebär att risken för depression minskar med i storleksordningen 50 procent jämfört med tidigare menopaus. Den minskade risken gäller särskilt för svår depression. Detta indikerar således att risken är lägre att drabbas av depression senare i livet ju längre kvinnan utsätts för endogent (kroppseget) östrogen.

Resultaten står sig även efter att författarna justerat för eventuell förekomst av depressioner tidigare i livet, alltså före menopaus, och för eventuell hormonbehandling (substitutionsbehandling). Det sistnämnda innebär således att depressionsrisken är ökad vid tidig menopaus trots hormonbehandling.

Till skillnad från depressioner som drabbar människor tidigt i livet tycks depressioner som drabbar senare i livet i högre utsträckning bero på neurodegeneration och vaskulära orsaker, och i det sammanhanget är det värt att notera att tidig menopaus tidigare har kopplats till ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Värt att understryka är att studien visar en association mellan tidig menopaus och risk för depression, vilket naturligtvis inte är desamma som bevis för ett kausalsamband.

Referenser

Georgakis MK, et al. JAMA Psychiatry. Epub 6 jan 2016. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2653

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons