Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDP Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-20

Risk för komplikationer hos bukopererade spädbarn

Fanny Fredriksson, doktorand, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet; ST-läkare, Akademiska barnsjukhuset

Autoreferat. De flesta patienter som genomgått bukkirurgi utvecklar sammanväxningar, adherenser. Adherenser kan ge komplikationer som ileus, kroniska buksmärtor och kvinnlig infertilitet. Komplikationer efter bukkirurgi på spädbarn, särskilt vid långtidsuppföljning, är underbeforskat. I en nyligen publicerad studie [1] undersöktes därför incidensen av och riskfaktorer för adherensorsakad ileus samt prevalens av självrapporterad kronisk buksmärta och kvinnlig infertilitet hos individer som bukopererats före ett års ålder mellan 1976 och 2011 vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Av 1 017 patienter gav 755 (74 procent) informerat samtycke till studien. Ytterligare 143 avlidna inkluderades (varav tre avled på grund av adherensorsakad ileus, 0,3 procent), så studiepopulationen blev 898 patienter. Medianåldern vid primäroperationen var 6 dagar. Medianvärdet för uppföljningstid var 14,7 år. 113 patienter (12,6 procent) reopererades på grund av ileus. Incidensen av ileus var oförändrad mellan tidsperioderna 1976–1990 och 1991–2011.

De fyra diagnoserna med högst risk för ileus var Hirschsprungs sjukdom (29 procent), malrotation (29 procent), tunntarmsatresi (28 procent) och nekrotiserande enterokolit (25 procent). Andra riskfaktorer för ileus var operationstid längre än en timme, uppläggning av stomi och postoperativa komplikationer som sårruptur, anastomosinsufficiens eller abscess. Av dem som opererades för ileus hade 56,6 procent bara genomgått ett tidigare bukingrepp. Ingen ökad risk för ileus sågs hos pojkar. 70 procent av ileusfallen inträffade inom två år efter det primära ingreppet.

Av enkäten framkom att sjukhuskrävande vård för buksmärtor var vanligare hos kvinnor (32,0 procent) än hos män (19,2 procent). Kroniska buksmärtor och sjukhuskrävande vård för buksmärtor var också vanligare i gruppen som opererats för ileus efter primäroperationen än i gruppen som inte opererats för ileus. Ofrivillig barnlöshet rapporterades hos 13,8 procent av kvinnorna över 18 år, vilket inte skiljer sig från normalbefolkningen.

Sammanfattningsvis visar studien att morbiditeten hos spädbarn som bukopererats är hög och att identifierade riskfaktorer för senare adherensorsakad ileus bör uppmärksammans och om möjligt minimeras.

Referenser

Fredriksson F, et al. Br J Surg. Epub 15 dec 2015. doi: 10.1002/bjs.10072

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons