Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYX Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-04

Trefaldigad cancerincidens sågs hos mödrar till barn med medfödd HLH

Alexandra Löfstedt, doktorand, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet; AT-läkare, Södersjukhuset

Marie Meeths, med dr, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet; ST-läkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Autoreferat. Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) är ett livshotande hyperinflammatoriskt tillstånd där den primära, genetiska, formen vanligtvis debuterar i tidig barndom. Hos patienter med primär HLH leder mutationer i det perforinberoende cytotoxicitetsmaskineriet även till att lymfocyter visar nedsatt förmåga att döda tumör- och virusinfekterade celler. Lymfocyterna är viktiga i det som kallas »immunosurveillance«, immunförsvarets förmåga att förhindra cancerutveckling.

I en retrospektiv kohortstudie undersökte vi om bärare av heterozygota HLH-mutationer (dvs släktingar till patienter) har en ökad risk att drabbas av cancer. En ökad cancerrisk är tidigare beskriven hos patienter med förvärvade immundefekter samt patienter med immunsuppressiv behandling. Cancer finns också beskrivet hos patientermed medfödda immunbristsjukdomar, inklusive primär HLH.

Med hjälp av register hos Statistiska centralbyrån identifierade vi 346 släktingar till patienter med primär HLH samt 2 768 matchade kontroller. Genom att länka dessa individer till Svenska cancerregistret kunde incidenstal för cancersjukdom för respektive grupp fastställas.

Vi kunde visa att mödrar till barn med den medfödda formen av HLH har ett nästan tre gånger så högt incidenstal vad gäller cancer som matchade kontroller. Resultaten tyder på att bärarskap av HLH-orsakande mutationer är en riskfaktor för cancer hos kvinnor. Om resultaten verifieras i framtida studier skulle screeningprogram för släktingar till patienter med immundefekter kunna vara av intresse.

Referenser

Löfstedt A, Chiang SCC, Onelöv E, Bryceson YT, Meeths M, Henter J-I. Lancet Haematol. 2015;2(12):e536–e542. 

Kommentera

Kommentera

Nya råd ska förebygga kikhosta hos spädbarn

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (7 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (7 kommentarer) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons