Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYX Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-04

Trefaldigad cancerincidens sågs hos mödrar till barn med medfödd HLH

Alexandra Löfstedt, doktorand, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet; AT-läkare, Södersjukhuset

Marie Meeths, med dr, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet; ST-läkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Autoreferat. Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) är ett livshotande hyperinflammatoriskt tillstånd där den primära, genetiska, formen vanligtvis debuterar i tidig barndom. Hos patienter med primär HLH leder mutationer i det perforinberoende cytotoxicitetsmaskineriet även till att lymfocyter visar nedsatt förmåga att döda tumör- och virusinfekterade celler. Lymfocyterna är viktiga i det som kallas »immunosurveillance«, immunförsvarets förmåga att förhindra cancerutveckling.

I en retrospektiv kohortstudie undersökte vi om bärare av heterozygota HLH-mutationer (dvs släktingar till patienter) har en ökad risk att drabbas av cancer. En ökad cancerrisk är tidigare beskriven hos patienter med förvärvade immundefekter samt patienter med immunsuppressiv behandling. Cancer finns också beskrivet hos patientermed medfödda immunbristsjukdomar, inklusive primär HLH.

Med hjälp av register hos Statistiska centralbyrån identifierade vi 346 släktingar till patienter med primär HLH samt 2 768 matchade kontroller. Genom att länka dessa individer till Svenska cancerregistret kunde incidenstal för cancersjukdom för respektive grupp fastställas.

Vi kunde visa att mödrar till barn med den medfödda formen av HLH har ett nästan tre gånger så högt incidenstal vad gäller cancer som matchade kontroller. Resultaten tyder på att bärarskap av HLH-orsakande mutationer är en riskfaktor för cancer hos kvinnor. Om resultaten verifieras i framtida studier skulle screeningprogram för släktingar till patienter med immundefekter kunna vara av intresse.

Referenser

Löfstedt A, Chiang SCC, Onelöv E, Bryceson YT, Meeths M, Henter J-I. Lancet Haematol. 2015;2(12):e536–e542. 

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons