Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXPA Lakartidningen.se 2016-02-19

Betameson vid risk för prematur födsel minskade komplikationer

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Behandling med betametason av gravida med risk för sen prematur födsel minskade risken för neonatala respiratoriska komplikationer. Incidens av korioamnionit eller neonatal sepsis påverkades inte, men ökad förekomst av neonatal hypoglykemi sågs vid behandling med betametason. Det visar en randomiserad studie publicerad i New England Journal of Medicine.

Studien omfattade 2 831 gravida med enkelbörd (gestationsålder mellan 34 veckor plus 0 dagar och 36 veckor plus 5 dagar) med risk för sen förtidsbörd (upp till 36 veckor plus 6 dagar). Hög risk definierades som

  1. värkarbete utan vattenavgång och minst 3 cm cervixdilatation eller 75 procents cervikal utplåning, eller
  2. tidig spontan vattenavgång.

Exklusionskriterier var tidigare behandling med glukokortikoider under graviditeten eller oviss gestationsålder. Deltagarna randomiserades till två intramuskulära injektioner med 24 timmars mellanrum med antingen 12 mg betametason eller placebo. Som primärt kompositmått studerades bruk av CPAP, näsgrimma med högt flöde under minst 2 timmar, ECMO samt mekanisk ventilation. Maternella sekundära utfallsmått var korioamnionit, endometrit samt sjukhusvistelsens längd.

1 429 av deltagarna randomiserades till betametason och 1 402 till placebo (medianålder 28,6 respektive 27,8 år). Bland dem som erhöll betametason fick 860 (60,2 procent) de två injektionerna, jämfört med 826 (58,9 procent) i placebogruppen. Den vanligaste orsaken till enbart en injektion var förlossning inom 24 timmar (94,6 procent). Förekomsten av det primära utfallsmåttet var lägre i interventionsgruppen jämfört med placebogruppen, 11,6 procent jämfört med 14,4 procent (relativ risk [RR] 0,80; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,66–0,97, P = 0,02), NNT (number neaded to treat) 35 (95 procents KI 19–259). Incidens av neonatal hypoglykemi var högre i gruppen som behandlats med betametason (24,0 procent jämfört med 15,0 procent, RR 1,60, 95 procents KI 1,37–1,87, P < 0,001). 

En fördel med studien är randomisering och det stora antalet deltagare. En stor andel av deltagarna erhöll dock enbart en injektion av betametason eller placebo (huvudsakligen på grund av förlossning inom 24 timmar) och inte två stycken som var planerat.

Referenser

Gyamfi Bannerman C, et al. N Engl J Med. Epub 4 feb 2016. doi 10.1056/NEJMoa1516783

Kommentarer (1)

  • Repris

    2016-02-20 09:29 | Redan i början av 70-talet publicerades ett hundratal artiklar rörande dexametason givet till modern vid hotande prematurförlossning. Givet minst 24 tim före partus god effekt genom snabbare produktion av surfactant i alveolärepitelet. Profylaxen infördes som rutin vid perinatalmedicnska enheten i Norrbotten ca 1974. Ingenting nytt under solen.

    Ulf Klasson, pensionerad överläkare, Nu rivna centrallas Boden

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons