Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXPA Lakartidningen.se 2016-02-19

Betameson vid risk för prematur födsel minskade komplikationer

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Behandling med betametason av gravida med risk för sen prematur födsel minskade risken för neonatala respiratoriska komplikationer. Incidens av korioamnionit eller neonatal sepsis påverkades inte, men ökad förekomst av neonatal hypoglykemi sågs vid behandling med betametason. Det visar en randomiserad studie publicerad i New England Journal of Medicine.

Studien omfattade 2 831 gravida med enkelbörd (gestationsålder mellan 34 veckor plus 0 dagar och 36 veckor plus 5 dagar) med risk för sen förtidsbörd (upp till 36 veckor plus 6 dagar). Hög risk definierades som

  1. värkarbete utan vattenavgång och minst 3 cm cervixdilatation eller 75 procents cervikal utplåning, eller
  2. tidig spontan vattenavgång.

Exklusionskriterier var tidigare behandling med glukokortikoider under graviditeten eller oviss gestationsålder. Deltagarna randomiserades till två intramuskulära injektioner med 24 timmars mellanrum med antingen 12 mg betametason eller placebo. Som primärt kompositmått studerades bruk av CPAP, näsgrimma med högt flöde under minst 2 timmar, ECMO samt mekanisk ventilation. Maternella sekundära utfallsmått var korioamnionit, endometrit samt sjukhusvistelsens längd.

1 429 av deltagarna randomiserades till betametason och 1 402 till placebo (medianålder 28,6 respektive 27,8 år). Bland dem som erhöll betametason fick 860 (60,2 procent) de två injektionerna, jämfört med 826 (58,9 procent) i placebogruppen. Den vanligaste orsaken till enbart en injektion var förlossning inom 24 timmar (94,6 procent). Förekomsten av det primära utfallsmåttet var lägre i interventionsgruppen jämfört med placebogruppen, 11,6 procent jämfört med 14,4 procent (relativ risk [RR] 0,80; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,66–0,97, P = 0,02), NNT (number neaded to treat) 35 (95 procents KI 19–259). Incidens av neonatal hypoglykemi var högre i gruppen som behandlats med betametason (24,0 procent jämfört med 15,0 procent, RR 1,60, 95 procents KI 1,37–1,87, P < 0,001). 

En fördel med studien är randomisering och det stora antalet deltagare. En stor andel av deltagarna erhöll dock enbart en injektion av betametason eller placebo (huvudsakligen på grund av förlossning inom 24 timmar) och inte två stycken som var planerat.

Referenser

Gyamfi Bannerman C, et al. N Engl J Med. Epub 4 feb 2016. doi 10.1056/NEJMoa1516783

Kommentarer (1)

  • Repris

    2016-02-20 09:29 | Redan i början av 70-talet publicerades ett hundratal artiklar rörande dexametason givet till modern vid hotande prematurförlossning. Givet minst 24 tim före partus god effekt genom snabbare produktion av surfactant i alveolärepitelet. Profylaxen infördes som rutin vid perinatalmedicnska enheten i Norrbotten ca 1974. Ingenting nytt under solen.

    Ulf Klasson, pensionerad överläkare, Nu rivna centrallas Boden

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons