Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUP Lakartidningen.se 2016-02-05

Vanligare att cancerpatienter avled på sjukhus i Norge än i USA

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Personer över 65 år med cancer avled oftare på sjukhus i Belgien, Kanada, England, Tyskland och Norge än i USA och Nederländerna. Däremot var det mer än dubbelt så vanligt med intensivvård under de sista 180 dagarna i USA som i övriga länder. Det visar en nyligen publicerad studie i JAMA.

I den retrospektiva, observationella studien ingick personer som avled mellan 1 januari och 31 december 2010 med dokumenterad cancerdiagnos 180 dagar före frånfället. De länder som ingick i studien var Belgien, Kanada, England, Tyskland, Norge, Nederländerna samt USA. Bland annat studerades om personerna hade avlidit på sjukhus samt sjukvårdsanvändning, definierad bland annat som sjukhusinläggning, intensivvård, akutbesök samt tillfällen med kemoterapi.

Medelåldern vid död var mellan 78,5 och 79,5 år. I alla länder utom Tyskland var lungcancer den vanligaste diagnosen. Diagnosen prostatacancer var mycket vanligare i USA än i de europeiska länderna. Färre personer över 65 år avled på sjukhus i USA (n = 211 816; 22,2 procent dog på sjukhus) och Nederländerna (n = 721; 29,4 procent) än i Belgien (n = 21 054; 51,2 procent), Kanada (n = 20 818; 52,1 procent), England (n = 97 099; 41,7 procent), Tyskland (n = 24 434; 38,3 procent) och Norge (n = 6 636; 44,7 procent).

Under de sista 180 dagarna i livet lades mellan 82,6 och 88,7 procent av personerna in på sjukhus i Belgien, Kanada, England och Norge. Däremot lades färre än 77 procent in i USA, Tyskland och Nederländerna. I USA lades 40,3 procent av personerna in för intensivvård under de sista 180 dagarna, jämfört med mindre än 18 procent i resterande länder. Under de sista 30 dagarna i livet var denna siffra i USA 27,2 procent, medan intensivvård användes i 11,0 procent av fallen i övriga länder.

Författarna diskuterar om den relativt höga kostnaden för sjukhusvård i USA bidragit till exempelvis utbyggd hospiceverksamhet, en möjlig förklaring till att jämförelsevis färre dör på sjukhus. Det kan dock inte vara hela förklaringen, eftersom även Nederländerna har förhållandevis få som dör på sjukhus men utan korresponderande hög kostnad för sjukhusvård. En nackdel med studien är att många definitioner av utfallsmått, såsom vårdkostnad och sjukvårdsanvändning, skiljer sig mellan länder och därför behöver anpassas för att kunna jämföras.

Referenser

Bekelman JE, et al. JAMA. Epub 19 jan 2016. doi: 10.1001/jama.2015.18603

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016