Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUP Lakartidningen.se 2016-02-05

Vanligare att cancerpatienter avled på sjukhus i Norge än i USA

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Personer över 65 år med cancer avled oftare på sjukhus i Belgien, Kanada, England, Tyskland och Norge än i USA och Nederländerna. Däremot var det mer än dubbelt så vanligt med intensivvård under de sista 180 dagarna i USA som i övriga länder. Det visar en nyligen publicerad studie i JAMA.

I den retrospektiva, observationella studien ingick personer som avled mellan 1 januari och 31 december 2010 med dokumenterad cancerdiagnos 180 dagar före frånfället. De länder som ingick i studien var Belgien, Kanada, England, Tyskland, Norge, Nederländerna samt USA. Bland annat studerades om personerna hade avlidit på sjukhus samt sjukvårdsanvändning, definierad bland annat som sjukhusinläggning, intensivvård, akutbesök samt tillfällen med kemoterapi.

Medelåldern vid död var mellan 78,5 och 79,5 år. I alla länder utom Tyskland var lungcancer den vanligaste diagnosen. Diagnosen prostatacancer var mycket vanligare i USA än i de europeiska länderna. Färre personer över 65 år avled på sjukhus i USA (n = 211 816; 22,2 procent dog på sjukhus) och Nederländerna (n = 721; 29,4 procent) än i Belgien (n = 21 054; 51,2 procent), Kanada (n = 20 818; 52,1 procent), England (n = 97 099; 41,7 procent), Tyskland (n = 24 434; 38,3 procent) och Norge (n = 6 636; 44,7 procent).

Under de sista 180 dagarna i livet lades mellan 82,6 och 88,7 procent av personerna in på sjukhus i Belgien, Kanada, England och Norge. Däremot lades färre än 77 procent in i USA, Tyskland och Nederländerna. I USA lades 40,3 procent av personerna in för intensivvård under de sista 180 dagarna, jämfört med mindre än 18 procent i resterande länder. Under de sista 30 dagarna i livet var denna siffra i USA 27,2 procent, medan intensivvård användes i 11,0 procent av fallen i övriga länder.

Författarna diskuterar om den relativt höga kostnaden för sjukhusvård i USA bidragit till exempelvis utbyggd hospiceverksamhet, en möjlig förklaring till att jämförelsevis färre dör på sjukhus. Det kan dock inte vara hela förklaringen, eftersom även Nederländerna har förhållandevis få som dör på sjukhus men utan korresponderande hög kostnad för sjukhusvård. En nackdel med studien är att många definitioner av utfallsmått, såsom vårdkostnad och sjukvårdsanvändning, skiljer sig mellan länder och därför behöver anpassas för att kunna jämföras.

Referenser

Bekelman JE, et al. JAMA. Epub 19 jan 2016. doi: 10.1001/jama.2015.18603

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons