Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUP Lakartidningen.se 2016-02-05

Vanligare att cancerpatienter avled på sjukhus i Norge än i USA

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Personer över 65 år med cancer avled oftare på sjukhus i Belgien, Kanada, England, Tyskland och Norge än i USA och Nederländerna. Däremot var det mer än dubbelt så vanligt med intensivvård under de sista 180 dagarna i USA som i övriga länder. Det visar en nyligen publicerad studie i JAMA.

I den retrospektiva, observationella studien ingick personer som avled mellan 1 januari och 31 december 2010 med dokumenterad cancerdiagnos 180 dagar före frånfället. De länder som ingick i studien var Belgien, Kanada, England, Tyskland, Norge, Nederländerna samt USA. Bland annat studerades om personerna hade avlidit på sjukhus samt sjukvårdsanvändning, definierad bland annat som sjukhusinläggning, intensivvård, akutbesök samt tillfällen med kemoterapi.

Medelåldern vid död var mellan 78,5 och 79,5 år. I alla länder utom Tyskland var lungcancer den vanligaste diagnosen. Diagnosen prostatacancer var mycket vanligare i USA än i de europeiska länderna. Färre personer över 65 år avled på sjukhus i USA (n = 211 816; 22,2 procent dog på sjukhus) och Nederländerna (n = 721; 29,4 procent) än i Belgien (n = 21 054; 51,2 procent), Kanada (n = 20 818; 52,1 procent), England (n = 97 099; 41,7 procent), Tyskland (n = 24 434; 38,3 procent) och Norge (n = 6 636; 44,7 procent).

Under de sista 180 dagarna i livet lades mellan 82,6 och 88,7 procent av personerna in på sjukhus i Belgien, Kanada, England och Norge. Däremot lades färre än 77 procent in i USA, Tyskland och Nederländerna. I USA lades 40,3 procent av personerna in för intensivvård under de sista 180 dagarna, jämfört med mindre än 18 procent i resterande länder. Under de sista 30 dagarna i livet var denna siffra i USA 27,2 procent, medan intensivvård användes i 11,0 procent av fallen i övriga länder.

Författarna diskuterar om den relativt höga kostnaden för sjukhusvård i USA bidragit till exempelvis utbyggd hospiceverksamhet, en möjlig förklaring till att jämförelsevis färre dör på sjukhus. Det kan dock inte vara hela förklaringen, eftersom även Nederländerna har förhållandevis få som dör på sjukhus men utan korresponderande hög kostnad för sjukhusvård. En nackdel med studien är att många definitioner av utfallsmått, såsom vårdkostnad och sjukvårdsanvändning, skiljer sig mellan länder och därför behöver anpassas för att kunna jämföras.

Referenser

Bekelman JE, et al. JAMA. Epub 19 jan 2016. doi: 10.1001/jama.2015.18603

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (13 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons