Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUR Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-03

Eluxadolin minskade magsmärta och diarré vid IBS

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Eluxadolin (Viberzi) minskade magsmärta och lös avföring vid diarrébetonad irritabel tarm (IBS) jämfört med placebo. De vanligaste biverkningarna av läkemedlet var illamående, förstoppning samt magsmärta. Det visar en nyligen publicerad studie i New England Journal of Medicine. 

I den randomiserade fas 3-studien studerades effekten och säkerheten av eluxadolin (my- och kappaopioidreceptoragonist samt deltaopioidreceptor-antagonist) vid diarrébetonad IBS. I studien deltog 2 427 personer mellan 18 och 80 år. Majoriteten var kvinnor. Inklusionskriterier innefattade IBS med diarré enligt Rom III-kriterierna, tidigare magsmärta över 3 på en 10-gradig skala samt avföringskonsistens över 5,5 enligt Bristol Stool Form Scale. Personer med IBD, celiaki samt pankreatit exkluderades. Deltagarna randomiserades till 75 mg eller 100 mg eluxadolin två gånger per dag eller placebo och följdes under 26 (studie 1) eller 52 (studie 2) veckor. Det primära utfallsmåttet var andelen personer som tyckte sig ha en minskning av magsmärta och mindre lös avföring under mer än 50 procent av studiedagarna.

Från vecka 1 till 12 var andelen personer som uppnådde det primära utfallsmåttet större i de grupper som erhöll 75 mg eller 100 mg eluxadolin jämfört med placebo i båda studierna. För studie 1 sågs förbättring hos 29 procent i 75 mg-gruppen, 30 procent i 100 mg-gruppen och 16 procent i placebogruppen (P < 0,001 för båda jämförelserna). För studie 2 sågs förbättring hos 24 procent med 75 mg, 25 procent med 100 mg och 17 procent med placebo (P = 0,01 respektive P = 0,004). För vecka 1 till 26 var resultaten likartade, men med något fler deltagare i studie 1 som upplevde symtomförbättring. De vanligaste biverkningarna var illamående, förstoppning och magsmärta. Två av deltagarna som erhöll 75 mg och tre som erhöll 100 mg eluxadolin utvecklade pankreatit.

Fördelar med studien är det stora antalet deltagare och den randomiserade studiedesignen. En nackdel är att ett kompositmått användes som primärt utfallsmått. För fullödig säkerhetsprofil krävs ytterligare utvärdering av läkemedlet.

Referenser

Lembo AJ, et al. N Engl J Med. 2016;374(3):242-53.

Kommentarer (1)

  • placebo...

    2016-02-14 17:31 | Oerhörd problematisk att placeboeffekten är så låg som 16%! I alla flesta studier är placeboeffekten vid IBS ca 30% vilket är vad effekten av dessa läkemedel sägs ha... Med all rimlighet är det ett designproblem som gör placeboeffekten så låg och sannolikt är detta helt värdelösa läkemedel - om inte fler studier kan påvisa bättre effekt vill säga. Men så här långt blir man mest än mer paranoid...

    Jörgen Tholstrup, Öl, ja

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarförening oroas av vårdköer på Karolinska

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (5 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons