Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUR Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-03

Eluxadolin minskade magsmärta och diarré vid IBS

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Eluxadolin (Viberzi) minskade magsmärta och lös avföring vid diarrébetonad irritabel tarm (IBS) jämfört med placebo. De vanligaste biverkningarna av läkemedlet var illamående, förstoppning samt magsmärta. Det visar en nyligen publicerad studie i New England Journal of Medicine. 

I den randomiserade fas 3-studien studerades effekten och säkerheten av eluxadolin (my- och kappaopioidreceptoragonist samt deltaopioidreceptor-antagonist) vid diarrébetonad IBS. I studien deltog 2 427 personer mellan 18 och 80 år. Majoriteten var kvinnor. Inklusionskriterier innefattade IBS med diarré enligt Rom III-kriterierna, tidigare magsmärta över 3 på en 10-gradig skala samt avföringskonsistens över 5,5 enligt Bristol Stool Form Scale. Personer med IBD, celiaki samt pankreatit exkluderades. Deltagarna randomiserades till 75 mg eller 100 mg eluxadolin två gånger per dag eller placebo och följdes under 26 (studie 1) eller 52 (studie 2) veckor. Det primära utfallsmåttet var andelen personer som tyckte sig ha en minskning av magsmärta och mindre lös avföring under mer än 50 procent av studiedagarna.

Från vecka 1 till 12 var andelen personer som uppnådde det primära utfallsmåttet större i de grupper som erhöll 75 mg eller 100 mg eluxadolin jämfört med placebo i båda studierna. För studie 1 sågs förbättring hos 29 procent i 75 mg-gruppen, 30 procent i 100 mg-gruppen och 16 procent i placebogruppen (P < 0,001 för båda jämförelserna). För studie 2 sågs förbättring hos 24 procent med 75 mg, 25 procent med 100 mg och 17 procent med placebo (P = 0,01 respektive P = 0,004). För vecka 1 till 26 var resultaten likartade, men med något fler deltagare i studie 1 som upplevde symtomförbättring. De vanligaste biverkningarna var illamående, förstoppning och magsmärta. Två av deltagarna som erhöll 75 mg och tre som erhöll 100 mg eluxadolin utvecklade pankreatit.

Fördelar med studien är det stora antalet deltagare och den randomiserade studiedesignen. En nackdel är att ett kompositmått användes som primärt utfallsmått. För fullödig säkerhetsprofil krävs ytterligare utvärdering av läkemedlet.

Referenser

Lembo AJ, et al. N Engl J Med. 2016;374(3):242-53.

Kommentarer (1)

  • placebo...

    2016-02-14 17:31 | Oerhörd problematisk att placeboeffekten är så låg som 16%! I alla flesta studier är placeboeffekten vid IBS ca 30% vilket är vad effekten av dessa läkemedel sägs ha... Med all rimlighet är det ett designproblem som gör placeboeffekten så låg och sannolikt är detta helt värdelösa läkemedel - om inte fler studier kan påvisa bättre effekt vill säga. Men så här långt blir man mest än mer paranoid...

    Jörgen Tholstrup, Öl, ja

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Njursjuka barn har ofta kardiella förändringar

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (2 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016