Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUR Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-03

Eluxadolin minskade magsmärta och diarré vid IBS

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Eluxadolin (Viberzi) minskade magsmärta och lös avföring vid diarrébetonad irritabel tarm (IBS) jämfört med placebo. De vanligaste biverkningarna av läkemedlet var illamående, förstoppning samt magsmärta. Det visar en nyligen publicerad studie i New England Journal of Medicine. 

I den randomiserade fas 3-studien studerades effekten och säkerheten av eluxadolin (my- och kappaopioidreceptoragonist samt deltaopioidreceptor-antagonist) vid diarrébetonad IBS. I studien deltog 2 427 personer mellan 18 och 80 år. Majoriteten var kvinnor. Inklusionskriterier innefattade IBS med diarré enligt Rom III-kriterierna, tidigare magsmärta över 3 på en 10-gradig skala samt avföringskonsistens över 5,5 enligt Bristol Stool Form Scale. Personer med IBD, celiaki samt pankreatit exkluderades. Deltagarna randomiserades till 75 mg eller 100 mg eluxadolin två gånger per dag eller placebo och följdes under 26 (studie 1) eller 52 (studie 2) veckor. Det primära utfallsmåttet var andelen personer som tyckte sig ha en minskning av magsmärta och mindre lös avföring under mer än 50 procent av studiedagarna.

Från vecka 1 till 12 var andelen personer som uppnådde det primära utfallsmåttet större i de grupper som erhöll 75 mg eller 100 mg eluxadolin jämfört med placebo i båda studierna. För studie 1 sågs förbättring hos 29 procent i 75 mg-gruppen, 30 procent i 100 mg-gruppen och 16 procent i placebogruppen (P < 0,001 för båda jämförelserna). För studie 2 sågs förbättring hos 24 procent med 75 mg, 25 procent med 100 mg och 17 procent med placebo (P = 0,01 respektive P = 0,004). För vecka 1 till 26 var resultaten likartade, men med något fler deltagare i studie 1 som upplevde symtomförbättring. De vanligaste biverkningarna var illamående, förstoppning och magsmärta. Två av deltagarna som erhöll 75 mg och tre som erhöll 100 mg eluxadolin utvecklade pankreatit.

Fördelar med studien är det stora antalet deltagare och den randomiserade studiedesignen. En nackdel är att ett kompositmått användes som primärt utfallsmått. För fullödig säkerhetsprofil krävs ytterligare utvärdering av läkemedlet.

Referenser

Lembo AJ, et al. N Engl J Med. 2016;374(3):242-53.

Kommentarer (1)

  • placebo...

    2016-02-14 17:31 | Oerhörd problematisk att placeboeffekten är så låg som 16%! I alla flesta studier är placeboeffekten vid IBS ca 30% vilket är vad effekten av dessa läkemedel sägs ha... Med all rimlighet är det ett designproblem som gör placeboeffekten så låg och sannolikt är detta helt värdelösa läkemedel - om inte fler studier kan påvisa bättre effekt vill säga. Men så här långt blir man mest än mer paranoid...

    Jörgen Tholstrup, Öl, ja

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons