Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUR Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-03

Eluxadolin minskade magsmärta och diarré vid IBS

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Eluxadolin (Viberzi) minskade magsmärta och lös avföring vid diarrébetonad irritabel tarm (IBS) jämfört med placebo. De vanligaste biverkningarna av läkemedlet var illamående, förstoppning samt magsmärta. Det visar en nyligen publicerad studie i New England Journal of Medicine. 

I den randomiserade fas 3-studien studerades effekten och säkerheten av eluxadolin (my- och kappaopioidreceptoragonist samt deltaopioidreceptor-antagonist) vid diarrébetonad IBS. I studien deltog 2 427 personer mellan 18 och 80 år. Majoriteten var kvinnor. Inklusionskriterier innefattade IBS med diarré enligt Rom III-kriterierna, tidigare magsmärta över 3 på en 10-gradig skala samt avföringskonsistens över 5,5 enligt Bristol Stool Form Scale. Personer med IBD, celiaki samt pankreatit exkluderades. Deltagarna randomiserades till 75 mg eller 100 mg eluxadolin två gånger per dag eller placebo och följdes under 26 (studie 1) eller 52 (studie 2) veckor. Det primära utfallsmåttet var andelen personer som tyckte sig ha en minskning av magsmärta och mindre lös avföring under mer än 50 procent av studiedagarna.

Från vecka 1 till 12 var andelen personer som uppnådde det primära utfallsmåttet större i de grupper som erhöll 75 mg eller 100 mg eluxadolin jämfört med placebo i båda studierna. För studie 1 sågs förbättring hos 29 procent i 75 mg-gruppen, 30 procent i 100 mg-gruppen och 16 procent i placebogruppen (P < 0,001 för båda jämförelserna). För studie 2 sågs förbättring hos 24 procent med 75 mg, 25 procent med 100 mg och 17 procent med placebo (P = 0,01 respektive P = 0,004). För vecka 1 till 26 var resultaten likartade, men med något fler deltagare i studie 1 som upplevde symtomförbättring. De vanligaste biverkningarna var illamående, förstoppning och magsmärta. Två av deltagarna som erhöll 75 mg och tre som erhöll 100 mg eluxadolin utvecklade pankreatit.

Fördelar med studien är det stora antalet deltagare och den randomiserade studiedesignen. En nackdel är att ett kompositmått användes som primärt utfallsmått. För fullödig säkerhetsprofil krävs ytterligare utvärdering av läkemedlet.

Referenser

Lembo AJ, et al. N Engl J Med. 2016;374(3):242-53.

Kommentarer (1)

  • placebo...

    2016-02-14 17:31 | Oerhörd problematisk att placeboeffekten är så låg som 16%! I alla flesta studier är placeboeffekten vid IBS ca 30% vilket är vad effekten av dessa läkemedel sägs ha... Med all rimlighet är det ett designproblem som gör placeboeffekten så låg och sannolikt är detta helt värdelösa läkemedel - om inte fler studier kan påvisa bättre effekt vill säga. Men så här långt blir man mest än mer paranoid...

    Jörgen Tholstrup, Öl, ja

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. () 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. () 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. () 20 MAJ 2016

bild

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. () 20 MAJ 2016

bild

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

bild

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Mycket för många att vinna på multidisciplinär handläggning

Debatt | Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. () 20 MAJ 2016

Låg recidivrisk hos kvinnor efter första venösa tromboembolismen

Nya rön | Kvinnor mellan 18 och 64 år med venös tromboembolism för första gången har generellt låg risk för recidiv, visar en ny avhandling. Förekomst av riskalleler kan vara användbara för att bedöma recidivrisken. () 20 MAJ 2016

Åtalas för sexuella övergrepp och grovt barnpornografibrott

Nyheter | I dag väcktes åtal vid Falu tingsrätt mot den skolläkare som suttit häktad misstänkt för sexuella övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott. Brotten har enligt åtalet i de flesta fall ägt rum på skolor och vårdcentraler. () 19 MAJ 2016

Etikuttalande: Diskutera inte enskilda patienter i sociala medier

Nyheter | Läkare bör inte diskutera enskilda patienter i sociala medier över huvud taget, det säger Läkaresällskapet och Läkarförbundet i ett gemensamt uttalande. (2 kommentarer) 19 MAJ 2016

Fräls oss från sjukskrivningar

Debatt | När nu diskussioner förs om hanteringen av arbetsoförmåga bör man utvärdera hur läkarna kan befrias från uppdraget att sjukskriva, skriver Åke Åkesson. (11 kommentarer) 19 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons