Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTX Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-15

Högre melanomrisk hos långvuxna kvinnor behandlade med östrogen

Benyi Emelie, AT-läkare, Karolinska universitetssjukhuset, doktorand, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet, Stockholm

Avhandling. Långvuxenhet är vanligtvis ärftlig och sällan förknippad med någon bakomliggande sjukdom. Det kan dock vara en del av symtombilden vid vissa ovanliga tillstånd, såsom Marfans syndrom. Extrem långvuxenhet definieras som en vuxenlängd på minst 185 cm hos flickor och 200 cm hos pojkar. I vissa fall kan långvuxna av psykosociala skäl ges längdreducerande behandling, men det utgör ett etiskt dilemma som kräver noggrant övervägande.

Sedan 1950-talet har långvuxna flickor och pojkar av tradition behandlats med könssteroider i hög dos, då det visat sig sluta tillväxtplattorna i förtid och således minska slutlängden. De senaste åren har det dock rapporterats att behandlade flickor riskerar negativ påverkan på fertiliteten. I slutet av 1990-talet utvecklades en annan behandlingsmetod, så kallad epifyseodes, där tillväxtbrosket i knäleden förstörs kirurgiskt, vilket också leder till en prematur slutning av tillväxtplattorna.

Avhandlingen tar upp olika behandlingsmetoder för att reducera längdtillväxten hos extremt långvuxna samt hur längd är associerad med cancer och dödlighet. I ett delarbete användes Cancerregistret för att studera cancerrisken på lång sikt hos långa kvinnor som behandlats med östrogen i hög dos under tonåren för att reducera sin slutlängd. Vi fann att dessa kvinnor hade en högre risk att utveckla melanom. Vissa andra cancertyper (exempelvis bröstcancer) var också vanligare, men ingen överrisk kunde fastställas statistiskt. I ett annat delarbete studerade vi effekten och säkerheten med bilateral perkutan epifyseodes för att kirurgiskt reducera tillväxten hos extremt långvuxna flickor och pojkar. Vi följde patienterna till slutlängd och fann att den predicerade återstående tillväxten reducerades med en tredjedel, vilket i medeltal minskade vuxenlängden med 4,1 centimeter hos flickor och 6,4 centimeter hos pojkar. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. Med hjälp av bland annat Cancerregistret och Dödsorsaksregistret studeras också hur längd är associerad med cancer och dödlighet i olika sjukdomar hos 5,5 miljoner kvinnor och män ur den svenska befolkningen. Resultaten är ännu opublicerade.

Baserat på våra studier avråder vi från att behandla långvuxna barn och ungdomar med könshormoner. I de fall där barn riskerar att bli extremt långvuxna och har en stark önskan till behandling kan perkutan bilateral epifysoedes vara ett säkert och effektivt alternativ.

Referenser

Benyi E. Tall stature: morbidity, mortality and treatment outcomes. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentarer (2)

 • Långvuxen?

  2016-02-15 13:08 | Ordet långvuxen finns mig veterligt inte i det svenska språket. Räcker det inte med att skriva långa kvinnor?

  Fredrik Nilsson, kirurg, Umeå

  Jäv:

 • Avrådan generellt?

  2016-02-15 14:03 | Studien avser behandling av långvuxna flickor med östrogen för att avbryta fortsatt längdtillväxt. Kan denna avrådan överföras till att gälla även förskrivning av vanliga kombinerade p-piller som preventivmedel till långa tonårsflickor? I så fall har vi ju fått ytterligare en åtminstone relativ kontraindikation.

  Stefan Hammarbäck , Gynekolog, Sigtuna

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons