Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTU Lakartidningen.se 2016-02-04

Koppling mellan antipsykotika och typ 2-diabetes hos unga

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

I JAMA Psychiatry presenteras en metaanalys i vilken författarna undersökt ett eventuellt samband mellan antipsykotisk medicinering och risk för typ 2-diabetes. Analysen omfattar 13 olika material, vilka i sin tur totalt omfattar 185 000 unga (mellan 2 och 24 års ålder) som behandlats med ett antipsykotikum under minst tre månader. Deltagarnas genomsnittsålder var 14 år och de har följts under i genomsnitt 2,3 år.

Det visade sig att incidensen av typ 2-diabetes uppgick till 3,09 per 1 000 patientår hos behandlade, vilket innebär att incidensen är tre gånger högre hos unga som behandlades med antipsykotikum än hos friska kontroller. Om man jämför de som behandlats med antipsykotikum med jämnåriga som är patienter inom psykiatrin är diabetesincidensen 1,8 gånger högre. Att riskökningen är mindre när resultaten jämförs med andra psykiatripatienter kan bero på en mindre hälsosam livsstil och annan farmakologisk behandling hos den senare gruppen jämfört med jämnåriga i stort.

Två faktorer sticker ut som särskilt ökar diabetesrisken: behandlingstid och preparatet olanzapin. Det visade sig nämligen att patienter som behandlats med antipsykotikum under lång tid löpte särskilt ökad diabetesrisk, likaså patienter som behandlats med olanzapin.

En följd av studien är att barn och ungdomar som behandlas med antipsykotikum bör screenas löpande för diabetes. Till studiens begränsningar hör att uppföljningstiden är relativt kort. Dessutom är de ingående studierna heterogena; här finns till exempel både retrospektiva och prospektiva material representerade.

Referenser

Galling B, et al. JAMA Psychiatry. Epub 20 jan 2016. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2923

Kommentarer (1)

  • Vi måste vara ytterst försiktiga vid förskrivning av antipsykotika/neuroleptika

    2016-02-04 17:46 | Denna metaanalys bekräftar det vi redan vet. Antipsykotika/neuroleptika har sin plats i behandlingsarsenalen, men ska användas sparsamt. Enligt mitt förmenande ska de på BUP bara förskrivas vid maniska skov, psykotiska skov (gäller dock att ha uteslutit viktiga differentialdiagnoser som t ex dissociativa tillstånd, psykotiska symtom är oftast INTE tecken på en psykossjukdom), ibland i lågdos vid autism samt ibland vid Tourettes syndrom. Olanzapin bör bara ges akut, enligt barnpsykiatern Håkan Jarbin högst tre dagar i sträck. Jag är benägen att hålla med honom, viktuppgången är enorm och ovanstående studie pekar också på att diabetesrisken ökar mer med detta preparat. Långtidsförskrivning av dessa substanser i högdos bör oftast bara ske vid konstaterad psykossjukdom.

    Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons