Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTU Lakartidningen.se 2016-02-04

Koppling mellan antipsykotika och typ 2-diabetes hos unga

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

I JAMA Psychiatry presenteras en metaanalys i vilken författarna undersökt ett eventuellt samband mellan antipsykotisk medicinering och risk för typ 2-diabetes. Analysen omfattar 13 olika material, vilka i sin tur totalt omfattar 185 000 unga (mellan 2 och 24 års ålder) som behandlats med ett antipsykotikum under minst tre månader. Deltagarnas genomsnittsålder var 14 år och de har följts under i genomsnitt 2,3 år.

Det visade sig att incidensen av typ 2-diabetes uppgick till 3,09 per 1 000 patientår hos behandlade, vilket innebär att incidensen är tre gånger högre hos unga som behandlades med antipsykotikum än hos friska kontroller. Om man jämför de som behandlats med antipsykotikum med jämnåriga som är patienter inom psykiatrin är diabetesincidensen 1,8 gånger högre. Att riskökningen är mindre när resultaten jämförs med andra psykiatripatienter kan bero på en mindre hälsosam livsstil och annan farmakologisk behandling hos den senare gruppen jämfört med jämnåriga i stort.

Två faktorer sticker ut som särskilt ökar diabetesrisken: behandlingstid och preparatet olanzapin. Det visade sig nämligen att patienter som behandlats med antipsykotikum under lång tid löpte särskilt ökad diabetesrisk, likaså patienter som behandlats med olanzapin.

En följd av studien är att barn och ungdomar som behandlas med antipsykotikum bör screenas löpande för diabetes. Till studiens begränsningar hör att uppföljningstiden är relativt kort. Dessutom är de ingående studierna heterogena; här finns till exempel både retrospektiva och prospektiva material representerade.

Referenser

Galling B, et al. JAMA Psychiatry. Epub 20 jan 2016. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2923

Kommentarer (1)

  • Vi måste vara ytterst försiktiga vid förskrivning av antipsykotika/neuroleptika

    2016-02-04 17:46 | Denna metaanalys bekräftar det vi redan vet. Antipsykotika/neuroleptika har sin plats i behandlingsarsenalen, men ska användas sparsamt. Enligt mitt förmenande ska de på BUP bara förskrivas vid maniska skov, psykotiska skov (gäller dock att ha uteslutit viktiga differentialdiagnoser som t ex dissociativa tillstånd, psykotiska symtom är oftast INTE tecken på en psykossjukdom), ibland i lågdos vid autism samt ibland vid Tourettes syndrom. Olanzapin bör bara ges akut, enligt barnpsykiatern Håkan Jarbin högst tre dagar i sträck. Jag är benägen att hålla med honom, viktuppgången är enorm och ovanstående studie pekar också på att diabetesrisken ökar mer med detta preparat. Långtidsförskrivning av dessa substanser i högdos bör oftast bara ske vid konstaterad psykossjukdom.

    Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (7 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld Särskilt vanlig hos personer från östra Medelhavsområdet

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. () 19 AUG 2016

Hyrläkarstoppet
i Skånes psykiatri kan ge högre löner

Nyheter | Högre löner ska få hyrläkare att ta anställning, och vissa redan fast anställda kan få ett påslag för att stanna. Det uppger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund. (1 kommentar) 19 AUG 2016

När det tar 17 klick för att föra in ett blodtryck i datajournalen

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Ny plan ska ge frisk arbetsplats

Nyheter | SKL och fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn lämnar i dag en gemensam avsiktsförklaring med förslag på åtgärder för friskare arbetsplatser. Åtgärdspaketet är framtaget med anledning av regeringens tidigare förslag om hälsoväxling. () 19 AUG 2016

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons